Istikhaara palve


Istikhaara palvet ehk juhtimise palvet kasutatakse tihti, kui on vaja midagi olulist otsustada. Iga kord, kui seisab ees oluline otsus, peaks moslem Jumalalt juhtimist ja tarkust paluma, sest vaid Jumal teab, mis meile kõige parem on. Milleski, mille arvame halva olevat, võib meile suurt kasu tulla, nagu ka miski, mille arvame hea olevat, võib meile palju kahju teha.

Kui kahtled kahe võimaluse vahel, peaksid sooritama spetsiaalne suhtimise palve ehk istikhaara ja paluma Jumalal end õigele otsusele aidata. Kas peaksin selle inimesega abielluma? Kas peaksin sinna kooli õppima minema? Kas peaksin selle tööpakkumise vastu võtma? Vaid Jumal teab, mis on meile halb ja mis hea.

Prohvet Muhammed (saws) ütles: „Kui keegi teist muretseb millegi praktilise või eelseisva reisi pärast, peaks ta tegema kaks rakat vabatahtlikku palvet.“

Peale neid kahte rakat peaks lausuma järgmise duaa

allaahumma inni ästäghiiruka bi-’ilmik. wa’ästäqdirukä bi-qudratik. wä’äs’äluka min fadlika l-aziim. fä’innäkä taqdiru walää aqdir. wa-tä’lämu wa-lää ä’ läm. wa’äntä ’älläämu l-ghujuub. allaahumma in kuntä tä’lämu ännä (häädhäl-amra*) khäiru l-lii fi diinii wa-mä’ääši wa ’ääqibäti ämri. äw qaalä ’ääžil amri wa-ääžilihi, fäqdurhu lii, wa-jässirhu lii, thummä bäärik lii fiikh. fä in kuntä tä’lämu ännä (häädhäl-amra*) šarru l-lii fi diinii wa-mä’ääši wa ’ääqibäti ämri. äw qaalä fii ’ääžili amri wa-ääžilihi, fasrifhu ’ännii, wasrifnii ’ännhu waqdur liiä l-khäirä häithu käänä thummä rdinii bih. – Oo Jumal, ma otsin Sinu juhendust läbi Sinu teadmisete ja ma otsin võimet läbi Sinu Võimu ja ma palun Sinult Su suurt heldust. Sul on võim ja minul pole; Sina tead ja mina mitte. Sina oled peidetud asjade Tundja. Oo Jumal, kui Sinu teadmiste kohaselt (see asi*) on mulle hea mu usus, mu elus ja mu asjatoimetustes, nii hetkel kui ka tulevikus, siis saada see minu jaoks korda, tee see mulle lihtsaks ja õnnista seda mulle. Ja kui Sinu teadmiste kohaselt (see asi*) on mulle halb mu usus, mu elus ja mu asjatoimetustes, nii hetkel kui ka tulevikus, siis pööra see minust ära ja pööra mind sellest ära. Ja anna mulle head, ükskõik, kus see ka poleks ja tee nii, et oleksin sellega rahul.


Duaad tehes peaks „see asi“ („häädhäl-amra“) saama asendatud selle asja nimetusega, mille kohta juhendust palutakse.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?