Parim aeg duaa tegemiseks


KESKÖÖL:
Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Taeva väravad on keskööl valla ning kutsuja hüüab: ’Kas on mõnda palujat, et tema palvele vastataks? Kas on mõnda küsijat, et talle antaks? Kas on mõnda mures inimest, et tema murekoormat kergendataks?’ Kõik sel ajal tehtud invokatsioonid saavad vastatud, välja arvatud, kui paluja on abielurikkuja, kes oma keha müüb või inimene, kes kogub illegaalselt raha.” (Sahih al-Jami 2968)

ADHAANI (esimese palvelekutse) AJAL NING ADHANI JA IQAMA (teise palvekutse) VAHELISEL AJAL:
Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Duaast, mis on tehtud adhaani ja iqaama vahel ei keelduta, nii et tehke sel ajal duaasid.” (Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban)
Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Kahte sorti duaasid ei lükata kunagi tagasi või kui lükatakse, siis väga harva – duaa, mis on tehtud palvekutse ajal ning duaa, mis on tehtud võitluses, kui sõdalased on üksteisega ametis.” (Abu Dawud)

REEDEL PEALE ASRI PALVET:
Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Reede on jagatud 12 osaks. Nende hulgas on aeg, mil igale paluvale moslemile antakse, mida ta palub. Otsige seda aega peale asri palvet.” (Sahihal-Jami’ 8402)

SIIS KUI VIHMA SAJAB:
Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Kahte sorti duaasid ei lükata kunagi tagasi – duaasid, mis on tehtud palvekutse ajal ja neid, mis on tehtud vihma ajal.” (Abu Dawud)

LAPSEVANEMANA, PAASTUDES JA REISIDES:
Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Kolme sorti duaad saavad kindlasti vastuse – vanema duaa oma lapse eest, paastuja duaa ja reisija duaa.”  (Abu Dawud)

SUŽUUDIS (täiskummarduses):
Prohvet (saws) ütles: „Sulane on oma Isandale sužuudi (täiskummarduse) ajal kõige lähemal, seega paluge Jumalalt just sel ajal.”

LEILAT UL-QADRIL (Ramadaanikuu kõige pühamal ööl):
Aiša (raa) küsis Prohvetilt (saws): „Mida peaksin ma ütlema leilat ul-qadril (Saatuse Ööl)?” Prohvet (saws) vastas: „Allahumma innäkä ‛äfuwun tuhibbu äl-‛äfwa, fä‛äfu ‛änni!  (Oo Jumal, tõesti, sa oled Andestaja ja sa armastad andestada, siis andesta mulle!)”

Paluge, sest palujale on Jumalal vaid 3 vastusevarianti:
1. „Jah!“
2. „Jah, aga mitte praegu!“
3. „Mul on su jaoks parem plaan!“Jumal ei vasta siirale palujale kunagi „Ei!“

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?