Igapäevased duaad


Kui ärkan, ütlen:
äl-ḥämdu lilläähi lläḏi äḥjäänää bä‛dämää ämäätänää wa iläihi n-nušuur 1
Ülistus olgu Jumalale, kes on meile andnud elu, peale seda, kui andis meile surma ja Tema juurde viib meie tee.

Kui alustan millegi tegemist, ütlen:
bismi llääh(i r-raḥmääni r-raḥiim)
Jumala (Kõige Andestavama ja Halastavama) nimel.

Kui sisenen tualettruumi, ütlen:
allahumma inni a‛uuḏu bikä minä l-ḫubuṯi wa l-ḫäbää’iṯ
Mu Jumal, otsin Sinult varjupaika kõige halva ja kurja eest.

Kui tualettruumist väljun, ütlen:
ġufränäkä l-ḥämdu li-lläähi lläḏi äḏhäbä ‛ännii l-äḏää wa ‛ääfäänii
(Palun) Sinu andestust, ülistus olgu Jumalal, kes vabastas mind piinast ja andis mulle kergendust.

Kui kodust väljun, ütlen:
bism illäähi täwäkkältu ‛älää llaahi (wa lää ḥäwlä wa lää quwwätä illää billääh)
Jumala nimel, usaldan end Jumala hoolde(, vaid Jumalal on jõud ja võim).

Kui olen teel mošeesse, ütlen:
allahumma ž‛äl-lii nuur
Mu Jumal, valgusta mind.

Kui sisenen mošeesse, ütlen:
(bism illäähi wa ṣ–ṣalaatu wa s-säläämu ‛älää rasuul illääh,) allahumma ftäḥ lii äbuääbä rahmätik
(Jumala nimel, õnnistus ning rahu olgu Jumala Sõnumitoojal.) Mu Jumal, ava mulle oma andestuse uksed.

Kui väljun mošeest, ütlen:
(bism illäähi wa s-säläämu ‛älää rasuul illääh,) allahumma innii äs’älukä min faḍlik
(Jumala nimel, rahu olgu Jumala Sõnumitoojal.) Mu Jumal, ma palun Sinu suuremeelsust.
või
allahumma ftäḥ lii äbuääbä faḍlik
Mu Jumal, ava mulle oma suuremeelsuse uksed.

Kui sisenen koju, ütlen:
bismi lläähi wa läžnää wa bismi lläähi ḫaražnää wa ‛älää rabbinää täwäkkälnää
Jumala nimel me siseneme ja Jumala nimel me väljume ja me usaldame end oma Isanda hoolde.

Kui kohtan moslemit (või lahkun moslemi seltskonnast), ütlen:
äs-säläämu ‛aleikum (wa raḥmatu llaahi wa barakäätuh)
Rahu olgu teiega (ja Jumala andestus ja Tema õnnistus).

Kui moslem mind tervitab, vastan:
wa ‛aleikum äs-sälääm (wa raḥmatu llaahi wa barakäätuh)
Ka teiega olgu rahu (ja Jumala andestus ja Tema õnnistus).

Kui jätan kellegagi nägemist, ütlen:
fi ämääni llääh
Jumal kaitsku sind.

Kui näen midagi, mis mulle meeldib, ütlen:
maa šaa allaah(, lää quwwätä illää billääh)
Mida Jumal on tahtnud(, ei ole võimu peale Jumala).

Kui tahan avaldada kiitust või hämmingut, ütlen:
subḥääna llaah
Ülistatud olgu Jumal.

Kui räägin soovist või millestki tulevikus, ütlen:
in šaa allaah
Kui Jumal seda tahab.

Kui vihastan, ütlen:
a‛uuḏu billäähi mina š-šaiṭaani ražiim
Ma otsin kaitset Jumalalt neetud saatana eest.

Kui teen vea või avaldan millegi halva üle imestust, ütlen:
staġfir ullaah
Jumal andestagu.

Kui soovin tänada, ütlen:
žäzääk allaah ḫäiran
Tasugu Jumal sulle hea eest.
või
baarak allaahu fiik
Jumal õnnistagu sind.

Kui olen millegagi rahul või millegi üle õnnelik, ütlen:
äl-ḥämdu lillääh
Ülistus olgu Jumalal.

Kui söön kellegi pool, ütlen:
allahumma aṭ‛im män aṭ‛ämänii wa sqi män saqaanii
Mu Jumal, toida seda, kes mind toitis ja jooda seda, kes mind jootis.

Kui söömise lõpetan, ütlen:
äl-ḥämdu li-llääh(i lläḏi aṭ‛ämunii hääḏää wa razaqaniihi min ġaiiri ḥaulim-minnii wa lää quwwä)
Ülistus olgu Jumalale(, kes mind toitis sellega ja andis mulle ülalpidamist ilma minupoolse jõu ja võimuta).

Kui aevastan, ütlen:
äl-ḥämdu lillääh
Ülistus olgu Jumalale.

Kui keegi aevastab, ütlen talle:
jarḥammuk allaah
Jumal halastagu sulle.

Kui keegi seda mulle aevastuse peale ütleb, vastan talle:
juḥdiikumu llaah wa juṣliḥ bääläkum
Jumal juhatagu teid ja parandagu teie seisundit.

Kui külastan haiget, ütlen:
lää bä’sä ṭahuurun in šaa allaah
Pole viga, see on puhastajaks, kui Jumal seda tahab.

Kui saan teada kellegi surmast, ütlen:
innä lilläähi wa innä iläihi raaži‛uun
Me kuulume Jumalale ja Tema juurde ka naaseme.

Kui katkestan õhtul paastu, ütlen:
ḏähäbä ẓ–ẓamää’u wa btälläti l-‛uruuqu wa ṯäbätä l-äžru in šaa allaah
Janu on läinud, veenid on kastetud ja tasu on teenitud, kui Jumal seda tahab.

Kui lähen magama, ütlen:
bismik allahumma ämuutu wa äḥjää
Sinu nimel, mu Jumal, ma suren ja elan.

Kui keegi teeb dua (palub Jumalalt midagi) ja ma sellega nõustun, ütlen:
äämiin
Nii olgu.

Kui räägin prohvet Muhammedist, ütlen:
ṣalla llaahu ‛aleihi wa sälläm
Jumala õnnistus olgu temaga ning rahu.

Kui räägin mõnest muust prohvetist, ütlen:
‛aleihi s-sälääm
Rahu olgu temaga.

Kui räägin mõnest prohveti (saws) meessoost kaaslasest, ütlen:
raḍi allaahu ‛änhu
Jumal olgu temaga rahul.

Kui räägin mõnest prohveti (saws) naissoost kaaslasest, ütlen:
raḍi allaahu ‛änha
Jumal olgu temaga rahul.

Kui räägin mitmest prohvet (saws) kaaslasest korraga, ütlen:
raḍi allaahu ‛änhum
Jumal olgu nendega rahul.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?