Palve vigade parandus


Iga moslem peab palvetades andma endast sada protsenti ning olema mõttega vaid palve ja Jumala juures. Siiski oleme kõigest inimesed ja saatan võib kiusata meist igaüht. Võib juhtuda, et me ei tea, millise raka juures me parasjagu oleme, kas või mitu korda me midagi laususime jne.

Palve vigade parandamise võimalus sõltub mitmetest asjaoludest: kas viga tehti alustala (rukn), kohustuse (wääžib) või sunna juures; kas pandi midagi juurde, jäeti ära või närib meid lihtsalt kahtlus.

Selleks, et oma palvele „vigade parandust” teha, peame palve lõpus sooritama kaks lisakummardust (sužuudi). Neid lisakummardusi nimetatakse sužuud äs-sähu ja nende tegemise võimalikkus ning koht palves pannakse paika kolme kriteeriumi järgi.

SUŽUUD ÄS-SÄHU:

1) AZ-ZIJÄÄDÄ – kui midagi on juurde lisatud

2) AN-NAQS –  kui midagi on ära unustatud või puudu

3) AŠ-ŠAKK – kahtlus

_________________________________________________

1) AZ-ZIJÄÄDÄ – kui midagi on juurde lisatud

Kui oled palvesse midagi meelega lisanud, on su palve kehtetu.

Kui lisasid midagi kogemata (näiteks tegid 4 raka asemel 5 rakat) ning enne palve lõppu tuleb see sulle meelde ja tead kindlasti, et nii juhtus, siis pead oma kaks lisakummardust tegema PEALE as-salaamu alikumi (st – ütled palve lõpus mõlemale poole as-salaamu alikum, siis teed kaks lisakummardust ja seejärel uuesti as-salaamu alikum).

2) AN-NAQS – kui midagi on ära unustatud või puudu

Kui unustad ära takbiiratu l-ihraami (kõige esimese allaahu akbari palve alustamisel), ükskõik kas meelega või kogemata, on su palve kehtetu.

Kui jätad mõne muu alustala (rukn) meelega tegemata, on su palve samuti kehtetu.

Kui aga alustala jääb kogemata tegemata, siis: 1) kui oled veel samas rakaspöördud tegemata koha juurde tagasi ja teed sealtmaalt uuesti2) kui juba järgmises rakas, loed viimase vigase raka kehtetuks ja asendad selle järgmisega. Mõlemal juhul tuleb palve lõpus teha 2 lisakummardust PEALE as-salaamu alikumi.

Kui jätad meelega tegemata kohustuse (wääžib), on su palve kehtetu.

Kui aga kohustus jääb kogemata tegemata, siis: 1) kui meenub enne järgmise palvepunkti juurde minemist, teed selle kohustuse ära ja sul ei ole palves võlga (ei pea tegema lisakummardusi), 2) kui meenub enne järgmist alustala, siis lähed tagasi tegemata kohustuse juurde, teed selle ära ja palve lõpus teed kaks lisakummardust PEALE as-salaamu alikumi3) kui meenub peale järgmist alustala, siis ei pea kordama, vaid lähed palve lõpuni välja ja teed kaks lisakummardust ENNE as-salaamu alikumi.

Sunnat, olgu see siis meelega palvest välja jäetud või kogemata, järgi tegema ega parandama ei pea. See on vabatahtlik ja lihtsalt soovitatav, mitte kohustuslik element.

3) AŠ-ŠAKK – kahtlus

Kahluseks ei loeta järgmisi juhtumeid: 1) kui tegu on justkui illusiooniga, 2) kui inimesel on pidevalt kahtlused3) kui kahtled siis, kui palve on juba läbi.

Kahtluse puhul on kaks võimalust: 1) oled kahevahel ja üks arvamus on tugevam kui teine: tee selle järgi, mis on tugevam, palve lõpuni, ja kaks lisakummardust PEALE as-salaamu alikumi;

2) kui oled kahevahel ja kumbki arvamus ei ole teisest tugevamtee kindlam variant (st, kui ei tea, kas tegid 2 või 3 rakat, kui pidid tegema 3, siis teed igaks juhuks ühe veel, olemaks kindel, et kolm on täis, ja asendad selle võimaliku eelmise kolmandaga) ning kaks lisakummardust ENNE as-salaamu alikumi.

VEEL NÄPUNÄITEID

● Hadith: Abu Huraira ütles: „Kord tegi Prohvet (صلى ﷲ عليه وسلم)dohrit (või asrit,) palvetades vaid kaks rakat, ja ütles seejärel „as-salaamu alikum”. Kõik küsisid – kas palve on nüüd lühendatud? Prohvet (صلى ﷲ عليه وسلم)  tegi selle peale kaks rakat veel, ütles as-salaamu alikum, tegi kaks lisakummardust ning ütles uuesti as-salaamu alikum.

● Hadith: „Kord tegi Prohvet (صلى ﷲ عليه وسلم) nelja raka asemel viis rakat. Küsisime temalt, kas palvet on nüüd pikendatud? Selle peale tegi Prohvet (صلى ﷲ عليه وسلم) vaid kaks lisakummardust.”

● Kui unustad palvetades ühe alustaladest, võid selle meenudes seda parandada vaid veel palves olles või vahetult palve lõppedes. Kui palve on juba läbi, oled wudu kaotanud või palvekohast lahkunud, pead kogu palve uuesti tegema.

● Peale lisakummardusi ei loeta uut täšäähudi, kuid kui lisakummardused on PEALE as-salaamu alikumi, pead as-salaamu alikumid uuesti ütlema.

● Kui täšäähudi asemel tõused püsti ja hakkad Fatihad lugema ning siis meenub, et pidid täšäähudi lugema, ei tohi mingil tingimusel Fatihad pooleli jätta ja maha istuda, vaid tuleb see raka lõpetada. Lõpus tuleb teha kaks lisakummardust (enne as-salaamu alikumi).

● Kui oled juba palve lõpetanud ning tuleb meelde, et ühes rakas ei lugenud Fatihad, tõused püsti, teen ühe korraliku raka juurde ja selle lõppu kaks lisakummardust.

● Kui naine avastab palvetades, et juuksed või mõni muu lubamatu kehaosa olid väljas, peab ta selle vea kohe parandama. Kui ta seda aga avastab peale palve lõppu, peab ta kogu palve uuesti tegema.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?