Prohveti (saws) ramadaani jutlus


Baihaqi on Salman Al-Farsilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) pidas šabaani kuu viimasel päeval jutluse, mis kõlas järgnevalt:

„Oo inimesed, Jumala kuu (ramadaan) on kätte jõudnud oma halastuse, õnnistuse ja andestusega. Jumal on selle kuu määranud parimaks kuude hulgas. Selle kuu päevad on kõigist päevadest parimad ja selle kuu ööd on kõigist öödest parimad ja ramadaani tunnid on kõigist tundidest parimad. See on kuu, mil Tema on teid kutsunud (paastuma ja palvetama). Jumal on teid sellega austanud. Igas teie hingetõmbes on tasu Jumalalt, teie uni on Jumala teenimine, teie head teod võetakse vastu ja teie palvetele vastatakse.

Seetõttu peate oma Isanda poole pöörduma täielikus siiruses, südamed puhtad patust ja kurjast. Paluge, et Jumal aitaks teil paastuda ja Püha Koraani retsiteerida. Tõesti, õnnetu on see, kes on sellel tähtsal kuul Jumala andestusest ilma jäetud. Paastudes pidage meeles Viimse Kohtupäeva nälga ja janu. Andke vaestele ja puudustkannatavatele almust. Avaldage austust vanematele, olge kaastundlikud noorte suhtes ja olge lahked oma perekonna ja sugulaste suhtes. Hoidke oma keelt vääritute sõnade eest; oma silmi stseenide eest, mis ei ole seda väärt, et neid näha (st on keelatud) ja oma kõrvu helide eest, mida ei tohiks kuulda.

Olge lahked orbude vastu, et kui teie lapsed peaksid orvuks jääma, neidki lahkelt koheldaks. Paluge Jumalalt oma pattude eest andestust ja paluge tõstetud kätega palve ajal, sest need on parimad ajad, mil Kõigevõimsam Oma sulaste peale halastusega vaatab. Jumal annab, kui nad paluvad; Ta vastab, kui nad kutsuvad; Ta võimaldab, kui Temal küsitakse ja Ta nõustub, kui nad anuvad.

Oo inimesed, te olete oma südametunnistuse muutnud oma ihade orjaks. Vabastage see, paludes Jumalalt andestust. Teie selg võib teie raske patukoorma all puruneda, seega kummardage Jumala ees pikalt ja kergendage oma koormat. Mõistke täielikult, et Jumal on lubanud Oma aus ja kuninglikkuses, et inimesi, kes palvetavad ja kummardavad, hoitakse Viimsel Kohtupäeval Põrgutule eest.

Oo inimesed, igaühele, kes organiseerib ükskõik kellele usklike seast iftaari, annab Jumal tasu, nagu ta oleks vabastanud orja ja Jumal andetab talle ta patud.“
Üks kaaslane küsis: „Aga mitte kõigil meil ei ole selleks vahendeid!“ Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Hoidke end põrgutulest eemal, olgu see siis kasvõi poole datli või natukese veega, kui teil muud pole.

Oo inimesed, igaüks, kes sel kuul hästi käitub, läheb üle Sirati silla (mis viib Paradiisi) päeval, mil jalad libisevad. Igaühele, kes sel kuul oma tööliste töökoormust vähendab, teeb Jumal arvepidamise lihtsaks ja igaüht, kes sel kuul kellelegi liiga ei tee, hoiab Jumal Kohtupäeval Oma viha eest. Igaüht, kes selle kuu jooksul orbu austab ja lahkusega kohtleb, vaatab Jumal tol Päeval lahkusega. Igaühele, kes selle kuu jooksul oma sugulasi hästi kohtleb, laseb Jumal tol Päeval Oma halastuse osaks saada. Kuid selle, kes oma sugulasi sel kuul halvasti kohtleb, hoiab Jumal Oma halastusest eemal.

Selle, kes sellel kuul soovituslikke palveid sooritab, päästab Jumal Põrgust ja kes sel kuul oma kohustusi täidab, selle tasu saab olema 70 korda suurem kui teiste kuude ajal. Kes korduvalt mulle Jumala õnnistust palub, selle heade tegude kaalu hoiab Jumal raske, samal ajal kui teiste kaalud kipuvad kerged olema. Kes sel kuul Pühast Koraanist värsi retsiteerib, saab sama tasu, mis terve Koraani retsiteerimise eest muudel kuudel.

Oo inimesed, paradiisiväravad on selle kuu jooksul avatud. Paluge oma Isandat, et neid teile ei suletaks. Põrguväravad on suletud; paluge oma Isandat, et neid teie jaoks iial ei avataks. Saatan on ketti pandud; paluge oma Isandat, et Ta ei laseks tal teie üle võimust võtta.“

Ali ibn Abu Talib (رضي اﷲ عنه) ütles: „Ma küsisin: „Oo Jumala Sõnumitooja, mis on parimad teod sel kuul?“ Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Oo Abu Hassan, parim tegu sellel kuul on olla kaugel sellest, mis Jumal on keelanud.“

Allikas: http://www.haqislam.org/prophets-sermon-on-ramadhan/

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?