Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » PROHVET MUHAMMED (SAWS) » Muhammed (saws) prohvetina  
Muhammed (saws) prohvetina

Oma esimese ilmutuse Jumalalt ingel Gaabrieli näol sai Muhammed  40-aastaselt. Ilmutus jätkus 23 aasta jooksul ning käsitles kõike, alates Jumala Ainsusest ning Tema loomingust, kuni lugudeni varasematest prohvetitest, eetikast ning moraalist, elust pärast surma jne. Need ilmutused kokku moodustavadki Koraani ning on iga moslemi jaoks otseseks Jumala sõnaks. Prohveti  enda sõnad on kokku kogutud Koraanist eraldi, Sunnas. Meka eliit oli väga vastu Muhammedi  kutsele, mis kuulutas monoteismi ning sotsiaalse reformi vajadust. Pärast 13 aastat kestnud karmi tagakiusamist kutsuti Muhammed  ning ta kaaslased elama Mekast põhja pool asuvasse põlvkondadepikkuse võimuvõitluse poolt lõhestatud Mediinasse. Muhammed  suutis edukalt elanike erimeelsused lahendada ning kahe sõdiva poole, muude kohalike ning immigrantide vahele vendlussidemed luua. Araabia hõimuühiskonnas oli see suureks saavutuseks. Vastsed moslemid õppisid Muhammedi  käe all ellu viima kuldset reeglit: „Keegi ei usu tõeliselt enne, kui ta soovib oma vennale sama, mida eneselegi.”