Mahalaetavad raamatud


Juba pikemat aega on soovijatel olnud võimalus meie kodulehe kaudu posti teel endale tasuta lugemismaterjale tellida. Nüüd on neil, kes ühel või teisel põhjusel postiga materjale tellida ei taha / saa, võimalus ka meie endi poolt kokku pandud tekstikogumikke ning Eesti Islami Koguduse toetusel ilmunud eestikeelseid raamatuid otse meie saidilt oma arvutisse laadida, et neid arvutis lugeda või välja printida.
Allalaadimiseks klikka pildile. (Vajalik on Adobe Reader, vähemalt versioon 6.0)

MIDA PEAKS TEADMA ISLAMIST? – raamat
Raamat, mis on igati abiks algajale islamiga tutvujale, käsitleb järgmiseid teemasid: Mis on islam?, 9 väärarvamust islami kohta, Jumala idee islamis, Koraan, Muhammed (saws), prohvetlus islamis, islami 5 tugisammast, naise staatus islamis, vanemate staatus islamis, kristlastele, ateistidele. Raamatus käsitletu langeb osaliselt (või tervenisti) kokku tekstikogumike „Mida peaks teadma islamist?“, „Mida jutustab meile Piibel?“, „Naised islamis“ sisuga.
VÄIKE VÄRVILINE ABILINE ISLAMI MÕISTMISEKS – raamat
Raamat tutvustab Koraani teaduslikke imesid ja islami põhitõdesid ning on üleval aadressil Islam Guide (eesti keeles) . Nüüdseks on ka raamatu eestikeelse variandi eeltrükk ilmunud ning kättesaadav meie kodulehe „Tasuta materjalide“ rubriigis.
JUMALA SÕNUMITOOJA MUHAMMED  – raamat
Peale suuri karikatuuriskandaale on kõigil kindlasti huvitav lugeda ka midagi teistsugust islami prohveti Muhammedi  kohta. Raamat on kokku pandud nii erinevate Läänemaailma õpetlaste, kui ka tuntud inimeste ütlustest ning samas ka hadith’idest, mis Muhammedi  kirjeldavad.
ISLAMI VIIS TUGISAMMAST – raamat
Raamat, mis on kokku pandud samadest tekstidest, mis eraldi teemade all on ära toodud tekstikogumikes „Mida ma peaksin teadma palvest?“, „Mida ma peaksin teadma paastust ja almusest?“, „Mida ma peaksin teadma palverännakust?“, et kõigi islami alustalade kohta oleks võimalik ühest allikast lugeda. Raamat tuleb kasuks nii moslemitele kui ka neile, kes islamiga lähemalt tutvuda soovivad.
ÕPIN PALVETAMA – raamat
Pisike raamat, mis õpetab palvetama, sisaldab paralleelselt araabia keeles ladina transkriptsiooniga ning eesti keelde tõlgitud lauseid, mida kasutatakse palves, samuti ka seletusi liikumise kohta ning illustreerivaid pilte.
MOSLEMINAISE KÄSIRAAMAT – raamat
Väike raamat iga mosleminaist igapäevaselt puudutava kohta, nagu palvetamine nii kodus kui koguduses, paastumine, abielu, lahutus, menstruatsioon, haridus, töö, rõivastus jne.
PÕRGU JA PARADIIS – raamat
Lühikirjeldus sellest, mis maailma ja selle elanikke prohvetite ettekuulutuse järgi elu lõpul, hauas ja peale ülestõusmist ees ootab. Suur osa raamatust moodustavad vastava teema kohased Koraani tsitaadid.
KORAANI TÄHENDUSE TÕLGE
Koraani tähenduse tõlge suuradest 1 ja 78-114 ehk viimane 1/30 Koraanist. Tõlge sisaldab nii originaalteksti, originaali transliteratsiooni ladina tähtedega, tähenduse tõlget eesti keelde kui ka seletavaid hadithe. Raamatu alguses ja lõpus on hulgaliselt kasulikke ja seletavaid artikleid Koraani ja sunna kohta ning hadithiedastajate ja hadithikogude register.
 NAINE JUDAISMIS, KRISTLUSES JA ISLAMIS
Uurimus naiste õiguste kohta islami, kristluse ja judaismi algallikates, islami seisukohast.
JEESUSE SÕNUM
Mida õpetas meile Jeesus? Kristluse ja islami algallikaid võrdlev uurimus islami seisukohast.
EESTI MOSLEMITE LOOD
Peale moslemitest vanemate järeltulijate on tänapäeval Eestis ka päris palju selliseid moslemeid, kelle jaoks islam ei ole mitte perekonnatraditsioon, vaid isiklik valik. Meid on nii eesti, vene kui ka muu emakeelega elanikkonna seas, aga me kõik oleme Eesti moslemid – eesti emakeelega, Eesti kodakondsusega – Eestis või väljaspool Eestit elavad Eesti moslemid. Pikk versioon siit
LASTELE
MAAILMA MOŠEED – värviraamat
20 ilusat pilti usinatele väikestele värvijatele, kes tahavad tundma õppida maailma suuri mošeesid. Igal pildil on ka all kiri selle kohta, mis on mošee nimi ja kus riigis see asub. Esindatud on loomulikult Kaaba ja prohvet Muhammedi (saws) mošee Mediinas, kuid ka näiteks Al-Aqsa Palestiinas, Faisali mošee Pakistanis, ´Umawi Süürias, Muhammed Ali Egiptuses, Sultan Ali mošee Türgis, mitmed suured Euroopa mošeed jne.
NOA – VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo Noa elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
SAALIH – VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo Saalihi elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
AABRAHAM – VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo araablaste ja juutide esiisa Aabrahami elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
ISMAEL JA IISAK –VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo Ismaeli ja Iisaku ning nende isa Aabrahami elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
JAAKOB JA JOOSEP –VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo prohvet Joosepi, tema vendade ning isa Jaakobi elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
 IIOB –  VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo prohvetIiobi elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
TAAVET JA SAALOMON – VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo Taaveti ja tema poja Saalomoni elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
JEESUS –  VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo prohvet Jeesuse elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
PROHVET MUHAMMEDI  ELULUGU –VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat, mis jutustab loo prohvet Muhammedi  elust ning annab lastele samal ajal võimaluse asjakohaseid pildikesi värvida.
PROHVET MUHAMMEDI Ütlused –VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat prohvet Muhammedi  ütlemistest.
IGAPÄEVASED VÄLJENDID – VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat igapäevastest väljenditest.
KOGUKONNAPALVE – VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat sellest, kuidas mošeesse kogukonnapalvele minnakse, mida seal tehakse ja öeldakse.
PAASTU – VÄRVIRAAMAT
Väike värviraamat sellest, kuidas moslemite püha paastukuu möödub.
PALVERÄNNAKU – värviraamat
Väike värviraamat sellest, kuidas moslemid pälverännakul toimivad.
 ARAABIA TÄHED
Väike värviraamat araabia tähestiku õppimiseks.
Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?