Jumal on olemas!


Kuus fakti Jumala olemasolu kohta.

1. Olematus ei loo midagi
Mõeldes kõigele sellele, mis maailmas iga päev toimub – vihm, tuul, päev ja öö, vaadates loomapoegade ja inimlaste sündi ning nähes päikest ja kuud korrapäraselt liikumas, ei jää muud üle, kui tõdeda – kõik see ei ole tekkinud juhuslikult ja umbropsu. See ei ole tekkinud mittemillestki, vaid on loodud ideaalses korrapäras. (Koraan 52:35-36)

2. Mõeldes loodule, tajume mõningaid Looja omadusi
Loodu omadused viitavad Looja võimetele ja omadustele. Näiteks, kui vaadata täiuslikult meisterdatud puidust ust, saame aru, et Loojal on puitu, ta on võimeline seda töötlema, võimeline seda lihvima, tal on naelad, millega saab erinevaid ukse osasid üksteise külge kinnitada, tal on teadmised, kuidas seda teha – mõeldes tootest mõistame tootja oskusi. (45:3-6)

3. See, kellel midagi ei ole, ei saa ka midagi anda
Raha ei saa küsida sellelt, kellel seda pole, ega teadmisi rumalalt – see, kellel on millestki puudus, ei saa seda ka teistele anda. Need, kes väidavad, et nende Loojaks oli loodus, satuvad loogikaga konflikti. Loodusel ei ole ei teadmisi, tarkust ega tahet – aga inimestel ju on. Kuidas saab loodus anda midagi, mida tal ei ole? (22:73-74)

4. Selle eksistentsis ei saa kahelda, mida oma meeltega tajun
Meeltega tajutu on vaid tunnetuslik, mida peetakse enesestmõistetavaks. Kuid kui näeme miraaži kõrbes, kas siis pole meie meeled mitte meile valetanud? Kui paneme pliiatsi veega täidetud klaasi, tundub meile, et pliiats on murdunud, kuigi tegelikult see ju nii ei ole. Meeltel on võime eksida ja tegelikult on neid lihtne petta – vaadakem kasvõi kõiki neid trikimeistreid tsirkuses. Kas see on piisav alus millegi olemasolus kahelda? On paljusid asju, mida me ei näe või ei taju, kuid ometi usume nende olemasolusse. Usume, et on olemas sellised kauged maad nagu India ja Brasiilia, kuigi pole neis ise kunagi käinud. Usume, et Aleksander Suur vallutas Pärsia, kuigi me seda oma silmadega ei näinud. Usume seda, mida me pole näinud, kuna see on kandunud meieni läbi aegade ja kuna teadjad on selle õigsust meile kinnitanud. Veendumuseni võib jõuda tajumisega, aga ka meie arvates õiglaste inimeste öeldu kaudu. Inimese meeled ei ole võimelised tajuma kõike, mis eksisteerib. Inimene on nagu vang kinni oma kehas – seistes jõe ääres, ei näe me tervet jõge, vaid ainult osa sellest. Me ei suuda haarata oma meeltega tervikut.

5. Uskmatute pöördumine Jumala poole ebaõnne korral
Kui inimene satub katastroofiolukorda, olles usklik või uskmatu, ei suuda ta seda taluda ja pöördub meeleheites nähtamatu jõu poole, mis kõike kontrollib. Ta ei näe seda, kuid tunneb oma hinge ja südamega, iga närvirakuga. Isegi kui ta seda otseselt ei väljenda, siis ometi ta tajub seda – usk Jumalasse on inimloomusele omane. See on instinktiivselt olemas iga inimese hingesopis, nagu nälja ja janu instinkt. Seda instinkti võivad varjutada lõbujanu ja materjalistlikud ihad, kuid kui inimest raputavad katastroofid ja hirmud, kerkib see instinkt automaatselt esile.

6. Kas teadus ja usk on vastuolus?
Vastupidi – teadus viib usuni. Paljud tuntud teadlased on seda kinnitanud ja seda koguni sellisel määral, et teadus on nende usku hoopis tugevdanud. 290 teadlase hulgas läbi viidud uurimusest selgus järgnev: 38 olid ateistid, 242 tunnistasid oma usku avalikult ja 20 jäid usuküsimuses erapooletuks – 92,5 % usklikke teadlasi. Tundub pigem, et usk ja teadus täiendavad teineteist, mitte ei ole vastuolus. Teaduslik teooria ei ole kunagi olnud vastuolus Koraani värsside ega prohveti (saws) hadith’idega (ütlemistega) – pigem avastatakse iga suurema teadusliku avastuse juures, et see on juba Koraanis kirjas, lihtsalt inimesed pole osanud seda õigesti lahti mõtestada. Ka pole teadus suutnud siiani luua seda, mille on loonud Jumal. Inimene pole suutnud luua isegi vett (56:69). Albert Einstein on öelnud: „Usk ilma teaduseta lonkab ja teadus ilma usuta roomab nagu pime.”

Jumala olemus

A: Mis aastal sündis teie Jumal?

B: Jumal eksisteerib kuupäevade, aegade ja sajanditeta – tema olemasolul ei ole piire.

A: Palun tooge meie reaalsest elust mõni näide.

B: Mis on enne (number) kolme?

A: Number kaks.

B: Mis on enne kahte?

A: Number üks.

B: Mis on enne ühte?

A: Midagi.

B: Kui statistilisele ühele ei eelne midagi, mis siis veel Tõelisest Ühest, Jumalast rääkida. Ta on igavene ja tema eksistentsil ei ole piire.

A: Millises suunas asub teie Jumal?

B: Kui süüdata pimedas ruumis lamp, millises suunas läheb valgus?

A: Igas suunas.

B: Kui see on tõsi tehisvalguse puhul, mis siis rääkida taevaste valgusest.

A: Mainige midagi oma Looja olekust. Kas see on gaasiline nagu suits või tahke nagu teras või vedel nagu vesi?

B: Kas olete istunud surija kõrval?

A: Jah.

B: Kas ta rääkis teiega pärast seda, kui ta suri.

A: Loomulikult mitte.

B: Enne surma ta rääkis ja liigutas, kui pärast surma muutus liikumatuks ja külmaks. Kes muutis ta ühest olekust teise?

A: Tema hing lahkus kehast.

B: Kirjeldage mulle tema hinge. Kas see on gaasiline nagu suits või tahke nagu teras või vedel nagu vesi?

A: Me ei tea selle kohta midagi.

B: Kui on loodud hing, mida ei saa kirjeldada, kuidas siis saakski kirjeldada Looja olemust?

A: Millises kohas asub teie Jumal?

B: Kui tuua klaas värsket piima, kas see sisaldab rasva?

A: Jah.

B: Millises kohas see rasv piima sees asub?

A: See ei ole mingis kindlas kohas, vaid on levinud kogu piimas.

B: Kui loodul, rasval, ei ole kindlat kohta, kas peab siis Jumalik olemus olema ühes kindlas kohas?

Jumal pole nähtav mitte silmade, vaid südamega usu läbi. Teda ei saa tajuda meeltega ja ei ole Ta ka millegi ega kellegi sarnane. Teda saab tunda Tema märkide ja loodu kaudu. Ta on õiglane. Pole teist Jumalt Tema kõrval.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?