7. Näiteid Prohveti (saws) ütlemistest


 • Keegi teist ei usu täielikult enne, kui ta soovib oma ‘vennale’ seda, mida endalegi.
 • See, kes sööb kui tema naabril ei ole süüa, ei usu Jumalasse.
 • Jumal ei vaata sinu välimust ja ilusat riietust, vaid sinu südant ja sinu tegusid.
 • Jumal ei halasta sellele, kes ei halasta teistele inimestele.
 • Usklikud on oma armastuses, armulikkuses ja headuses teineteisele nagu inimkeha: kui mõni selle osa on haige, jagab kogu keha selle unetust ja palavikku.
 • Oma usus on usklike seas ideaalseimad need, kes on parima moraaliga. Ja parimad nende hulgast on need, kes on parimad oma naiste vastu.
 • Halastavaim (st Jumal) halastab halastajatele. Halastage neile, kes on maa peal, ja Jumal halastab ka teile.
 • Ka oma vennale naeratamine on heategu.
 • Ka hea sõna on heategu.
 • See, kes usub Jumalasse ja Viimsesse Päeva (Kohtupäeva), peab tegema head oma naabrile.
 • Makske töölisele tema palk enne, kui tema higi kuivab.
 • Mees jalutas mööda teed ja oli väga janune. Jõudes kaevuni, laskus ta sellesse, jõi oma sõõmu ja tuli üles. Siis nägi ta koera, kellel keel suust välja rippus, püüdes muda lakkudes oma janu kustutada. Mees ütles: „See koer tunneb samasugust janu, nagu mina tundsin.” Ta läks tagasi alla kaevu, täitis oma kinga veega ja andis koerale juua. Jumal tänas teda selle eest ja andis talle tema patud andeks.} Prohvetilt küsiti: „Jumala sõnumitooja, kas meile tasutakse loomade vastu üles näidatud headuse eest?” Ta vastas: {Tasu saab iga elus looma ja inimese suhtes üles näidatud headuse eest.
Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?