8. Mis on islami viis tugisammast?


Islam seisab viiel tugisambal, mis on selle praktiseerimise allikaks:

  • Šahaada (usutunnistus) – ÄŠHÄDU ÄLLÄ ILÄÄHA ILLALLAAH WÄŠHÄDU ANNA MUHAMMADAN RASUULULLAH – Ei ole teenimist väärivat jumalust peale Jumala ja Muhammed on Tema sõnumitooja.
  • Salaat (palvetamine) – kohustuslik palvetamine toimub viis korda päevas (enne päikestõusu, keskpäeval, pärastlõunal, päikeseloojangul ja öö saabudes).
  • Zakaat (almus) – heategevuslik almuse andmine neile, kes seda vajavad. Prohvet (saws) on öelnud: „Isegi naeratus on heategevus/heategu.” Igal aastal peavad kõik moslemid, kes teenivad piisavalt raha ka hoiustamiseks, maksma selle raha pealt 2,5% vaestele.
  • Saum (paastumine) – ramadaanikuul on iga moslem kohustatud paastuma päikesetõusust päikeseloojanguni, hoidudes joogist, söögist, seksuaalvahekorrast, halbadest tegudest (nagu valetamine) jms.
  • Hadž (palverännak) – iga moslem, kes on nii rahaliselt kui füüsiliselt selleks võimeline, peab vähemalt kord elus käima palverännakul Mekas.
Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?