6. Kes on Muhammed (saws)?


Erinevalt paljude teiste religioonide rajajatest on islami viimane prohvet tõeline ajalooliselt tõestatud isik. Ta elas ajaloo rambivalguses ning iga väikseimgi detail tema elust on teada. Moslemid ei ole alal hoidnud mitte ainult täielikku Muhammedile (saws) ilmutatud teksti Jumala sõnaga, vaid ka Muhammedi (saws) ütluseid, õpetususi ja tegusid, mida kokku nimetatakse hadith’ikirjanduseks ehk sunnaks. Moslemid usuvad, et Prohvet Muhammed (saws) oli vaid Jumala poolt välja valitud mees ega olnud mingil viisil ise jumalik. Et hoida ära inimeste soovi teda jumalustada, õpetas Muhammed (saws) neid enda kohta ütlema „Jumala sõnumitooja ja tema sulane”.

Muhammed (saws) oli rohkem kui lihtsalt prohvet, ta oli ka valitseja ning kohtunik oma rahva seas. Ta oli mees, kes elas Jumala teenistuses alandlikku elu ning pani aluse kõikehõlmavale religioonile ja eluviisile, näidates kõigile, mida tähendab olla hea sõber, abikaasa, õpetaja, valitseja, sõdalane ning kohtunik. Moslemid käituvad Muhammedi (saws) õpetuse järgi, kuna ta mitte ainult ei näidanud neile, kuidas kaaslastega käituda, vaid õpetas, kuidas Jumalat Talle kõige meelepärasemal viisil teenida. Sarnaselt teiste prohvetitega pidi ka Muhammed (saws) oma misjoni ajal silmitsi seisma vastuseisu ning tagakiusamisega. Kuid ta jäi alati kannatlikuks ning õiglaseks nii oma sõprade kui ka vaenlaste suhtes. Tema misjonitöö osutus kõigest hoolimata väga edukaks.

Vaatamata sellele, et see sai alguse maailma ühest kaugemast ning mahajäänumast paigast, oli islam sada aastat pärast Muhammedi (saws) surma levinud Hispaaniast Hiinani. Muhammed (saws) oli suurim kõigist Jumala prohvetitest ja mitte seetõttu, et tal oleks olnud maailmale pakkuda mõni uus õpetus või suuri imesid, vaid seetõttu, et tema misjon on toonud Ainujumalat kummardama ning sellest puhtast usust osa saama rohkem rahvast kui ükskõik millise teise prohveti misjon.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?