Muhammedi (saws) abikaasad


UMMUHÄÄT AL-MU’MINIIN EHK USKLIKE EMAD

Prohvet Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam) oli abielus kokku üheteistkümne naisega, kes kõik olid lesed või lahutatud, välja arvatud Aisha. Kuus tema naistest olid Quraiši hõimust ning viis muudest araabia hõimudest.

1. KHADIDŽA BINT KHUWAYLID

Khadidža oli Khuwaylidi tütar ja Prohvet Muhammadi (salla Allahu alaihi wa sallam) esimene naine. Khadidža oli 40aastane ja Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) 25, kui nad abiellusid. Khadidža oli jõukas ärinaine, pärit kõrgklassi perekonnast. Ta sünnitas kõik ta (salla Allahu alaihi wa sallam) lapsed, välja arvatud Ibrahiimi. Neil olid tütred Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum ja Fatima ning pojad Qasim ja Abdullah (kes mõlemad surid väikelastena).

•       Zainab oli Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) vanim tütar, kes abiellus ta nõbu Abu Al-‘As bin Al-Rabiaga ning neil oli poeg nimega Ali ja tütar Umama.

•       Ruqaia ja Umm Kulthum, olid mõlemad abielus Uthman bin Affaniga (peale Ruqaia suremist abiellus Uthman Umm Kulthumiga); Ruqaial oli Uthmaniga poeg Abdullah, kes suri kuueselt, kuid Umm Kultumil ei olnud temaga lapsi.

•       Fatima abiellus Ali bin Abu Talibiga Badri ja Uhudi lahingute vahel; neil oli pojad Hasan ja Husain ning tütred Zainab ja Umm Kulthum.

•       Qasim oli Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) vanim poeg, kes suri umbes kaheaastaselt ja ta (salla Allahu alaihi wa sallam) poeg Abdullah suri samuti noorelt

Khadidža eluajal ei olnud Prohvetil (salla Allahu alaihi wa sallam) ühtki teist naist. Ta oli esimene inimene, kes uskus Muhammadi (salla Allahu alaihi wa sallam) ilmutusse ja kellest sai esimene moslem peale teda (salla Allahu alaihi wa sallam). Ta suri 65aastaselt, kümnendal prohvetluse aastal. Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) on lausunud Aishale (radiya Allahu anha) Khadidžast:

’’Ta uskus minusse ajal, mil keegi teine seda ei teinud. Ta astus islamisse ajal, kui kõik teised mind eirasid. Ta abistas ja lohutas mind ajal, mil keegi teine ei olnud seda tegemas.’’ 

2. SAUDA BINT ZAM’A

Sauda oli Zam’a tütar ja oli eelnevalt abielus nõbu Sakran bin Amriga. Paar astus islamisse ja migreerusid Abessiiniasse. Nende tagasitulekul Mekkasse Sakran suri.

Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) abiellus Saudaga paar päeva pärast Khadidža surma, kümnendal prohvetluse aastal. Sauda oli vanemapoolne, lopsakama kehaehitusega. Sauda ja Aisha bint Abu Bakr olid väga lähedased ning Sauda andis hiljem ka oma öökorra tema kasuks ära.

3. AISHA BINT ABU BAKR AS-SIDDIQ

Aisha oli Abu Bakr As-Siddiqi tütar. Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) abiellus temaga aasta pärast Saudaga abiellumist, üheteistkümnendal prohvetluse aastal, kaks aastat ja viis kuud enne hižra’t ehk moslemite ümberasustumist Mediinasse. Abieluleping sõlmiti kui Aisha oli kuueaastane, kuid abielu ei saanud füüsiliselt teoks, kuni Aiša oli üheksa, mis oli seitse kuud peale hižra’t. Kui Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam) suri, oli Aisha 18aastane. [1]
Aisha oli noorim ja ainuke neitsi, kellega Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) naitus ning ta oli ka tema(salla Allahu alaihi wa sallam) naistest armastatuim. Ta oli naine, keda näidati Prohvetile (salla Allahu alaihi wa sallam) kaks korda tema unenäos ja öeldi, et temast saab Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) naine [2].
Aisha oli intelligentne, tähelepanelik ja väga hea mäluga. Ta oli nende kaaslaste seast, kes edastas Prohvetilt (salla Allahu alaihi wa sallam) rohkem kui 2000 hadith’i. Aisha oli enim õppinud naissoost moslemist jurist kogu ajaloos.
 
[1] Sahih al-Bukhari 3633; 4795

[2] Sahih al-Bukhari 3634

4. HAFSA BINT UMAR BIN AL-KHATTAB

Hafsa oli Umar bin Al-Khattabi tütar. Ta oli abielus Khunays bin Hadhafaga, kes sai surma Badri lahingus. Ta abiellus Muhammadiga (salla Allahu alaihi wa sallam) peale seda, kui ta isa Umar oli ta kätt pakkunud Abu Bakrile ja Uthmanile, kes mõlemad keeldusid. Ta suri 60aastaselt Mediinas.

5. ZAYNAB BINT KHUZAIMA

Zaynab kuulus Banu Hilali hõimu. Ta oli Khuzaima tütar ja Ubaida bin Haritha lesk ning märter Badri lahingus. Vastavalt mõnedele teistele allikatele, oli ta abielus Uhudi lahingu märter Abdullah bin Jašhiga. Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) abiellus temaga 4 AH (neli aastat peale hižrat ehk moslemite ümberasustumist Mediinasse) / 626 AD. Teda tunti nimega Umm Al-Masakiin’ ehk Vaeste Ema, seda tema kaastundest ja hoolest vaeste vastu. Ta suri kaks või kolm kuud pärast Prohvetiga (salla Allahu alaihi wa sallam) abiellumist.

6. UMM SALAMA VÕI HIND BINT ABU UMAYYA

Umm Salama, teise nimega Hind, oli Abu Umayya tütar. Ta oli abielus Abu Salamaga ja nad olid ühed esimestest inimestest, kes astusid islamiusku. Neil oli ka mitmeid lapsi. Abu Salama suri 4 AH (626 AD). Kui umm Salama lõpetas oma idda (abikaasa) leinamise – kolm kuud ja kümme päeva), palusid ta kätt nii Abu Bakr kui Umar bin Al-Khattab, kellest ta keeldus, kuid Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) abieluettepanekule vastas ta jaatavalt. Umm Salama oli suurepärane jurist ja üks targematest naistest oma eluajal. Ta suri peale kõiki teisi Muhammadi (salla Allahu alaihi wa sallam) naisi.

7. ZAINAB BINT JAHŠ BIN RIYAB

Zainab oli Prohvet Muhammadi (salla Allahu alaihi wa sallam) täditütar. Ta oli eelnevalt abielus Muhammadi (salla Allahu alaihi wa sallam) kasupoeg Zaid bin Harithaga. Muistsetele araabia kommete järgi oli mehel keelatud abielluda kasupoja endise naisega. Allah andis aga Prohvetile (salla Allahu alaihi wa sallam) käsu abielluda Zainabiga, näitamaks selle traditsiooni tühistamist.

‘Kui Zaid oli end temast (Zainab bint Jahš bin Riyab) lahutanud, andsime Me (Allah) ta sinule (Muhammad) abiellumiseks” [1]

Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) on lausunud, et Zainab oli tema naiste seast kõige lahkem.

[1] tähendus suurast al-Ahzab 33:37

8. DŽUWAIRIYA BINT AL-HARITH

Džuwairiya oli sõjaori Bani Mustaliqi hõimust, hõimupealik al-Harithi tütar. Ta anti Thabit bin Qaysile ning too otsustas ta teatud summa eest  vabaks lasta. Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) maksis Thabitile nõutud summa, vabastas ta ja abiellus temaga. Tänu sellele abielule vabastati tema inimestest (hõimust) sada perekonda. Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam) abiellus temaga 6. AH (628 AD).

9. UMM HABIIBA VÕI RAMLA BINT ABU SUFYAN BIN HARB

Ta oli tuntud umm Habiibana. Tema isa, Abu Sufyan bin Harb, oli Prohveti (salla Allahu aalihi wa sallam) raevukas vaenlane. Umm Habiiba oli koos abikaasa Ubaydullah bin Jahšiga üks nende moslemite seast, kes rändas Abessiiniasse. Ubaydullah taganes seal islamist, hakkas kristlaseks ja ka suri Abessiinias. Umm Habiiba oli oma usus aga tugev ega taganenud islamist. Ta oli helde, vooruslik ja väga julge naine ning Prohvetiga (salla Allahu alaihi wa sallam) teistest naistest kõige lähedasem . Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) abiellus temaga 7. AH (629 AD).

10. SAFIYA BINT HUYAYY BIN AKHTAB

Safiya oli Bani Nadiri juudi hõimupealiku Huyayy bin Akhtabi tütar ja üks Prohvet Aaroni (alaihi s-salam) järeltulijate hulgast. Ta võeti Khaibari lahingus vangi ja anti oma staatuse tõttu Prohvetile (salla Allahu alaihi wa sallam). Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) palus tal islamiusu vastu võtta ning seda ta tegi. Seejärel ta (salla Allahu alaihi wa sallam) lasi ta vabaks ja abiellus pärast Khaibari vallutamist 7. AH (629 AD) Safiyaga. Safiya oli ülimalt ilusa välimusega, intelligentne, haritud ja lahke naine.

11. MAIMUNA BINT AL-HARITH

Maimuna oli Al-Haritha tütar ja Umm al-Fadl Lubaba (Abdullah ibn Abbasi ema) õde. Ta oli ka Zainab bint Khuzaima poolõde. Enne abiellumist oli ta nimi Barra, kuid abielludes muutis Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) ta nime Maimunaks, mille tähendus on õnnistatud. Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam) abiellus temaga 7. AH (629 AD). Aisha (radiya Allahu anha) lausus, et Maimunal oli meie [Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) naiste] seast kõige enam kartust Allahi ees ja kes püüdis alati sugulusidemeid hoida.

Khadidža ja Zainab bint Khuzaima (Vaeste Ema) surid Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) eluajal ning teised üheksa surid peale Prohvetit (salla Allahu alaihi wa sallam).

Peale neid naisi oli Prohvetil (salla Allahu alaihi wa sallam) ka kaks konkubiini. Esimene oli kopt Maria, kelle moslemite saadik Hatib bin Abu Balta’a Egiptusest koos õe Sirini, muula, riidekompsu ning enuhhiga kaasa tõi. Hatib soovitas naistel moslemiteks hakata ja at-Tabari kogumiku järgi nii saigi. Maria õde saadeti Hassan bin Thabitile ning Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam)  jättis Maria enda juurde. Sirinist ja Hassanist said Abd Ar-Rahman bin Hassani vanemad. (At-Tabari, vol.8, lk. 66, 131). Maria sünnitas Muhammadile (salla Allahu alaihi wa sallam) poeg Ibrahiimi, oli tema (salla Allahu alaihi wa sallamumm walid (= ”poja ema” – vastava seaduse järgi, kui orjatar sünnitas oma peremehele poja, sai ta automaatselt vabaks ning võis oma tahte järgi lahkuda või jääda, kellegi teise või endise peremehega abielluda).

Teine Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) konkubiin oli Rayhana bint Zaid, sõjavang Quraiza hõimust. Mõned õpetlased arvavad, et ta oli hoopis tema (salla Allahu alaihi wa sallam) naine, kuid Ibn al-Qaiyim (rahimahu Allah) peab esimest varianti õigemaks.


Nagu on teada ja tuntud, oli Prohvetile (salla Allahu alaihi wa sallam) erakordselt lubatud abielluda rohkema kui nelja naisega, teisiti kui muidu islami seadusandluses ja seda mitmetel põhjustel:

•       religioossed ning seadusandlikud põhjused.

•       poliitilised põhjused ning islami levitamine, inimeste kutsumine islamisse ning araabia hõimude poolehoiu võitmine.

•       sotsiaalsed põhjused

Tema (salla Allahu alaihi wa sallam) kõik abielud olid motiveeritud eesmärkide ja sihtidega, mis olid palju suurepärasemad tavaliste [(teiste inimeste peale Prohvetit (salla Allahu alaihi wa sallam)] abieludega võrreldes. Ta (salla Allahu alaihi wa sallam) kohtles oma naisi lahkelt, õilsalt ja ülima loomusega ning naid olid lugupeetavalt au, rahulolu, kannatlikkuse ja tagasihoidlikkuse tipul. Teame nende elulugusid lugedes, et nende elu ei olnud küll kerge, ega täis mugavusi, kuid vaatamata Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) pereelu raskustele, kitsikustele ja hädadele, tema (salla Allahu alaihi wa sallam) naised ei kurtnud, vaid olid õnnelikud ja rahul sellega, mis neil oli.

Tema (salla Allahu alaihi wa sallam) naisi testiti ja neile anti kaks valikut. Allah andis Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) naistele võimaluse valida maapealse elu ”hiilguse” [saada soovi korral lahutatud Prohvetist (salla Allahu alaihi wa sallam)] ja paradiisi vahel [eelistada selleks Allahi ja Tema Prohvetit (salla Allahu alaihi wa sallam)], mida loeme Koraani suurast al-Ahzab 33, vrssides 28 ja 29. Kuid Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) naised ei soovinud end temast lahutada, kuna olid temaga (salla Allahu alaihi wa sallam) õnnelikud ja soovisid olla tema (salla Allahu alaihi wa sallam) truud toetajad. Nad olid niivõrd õilsad ja ausad, et keegi neist isegi ei mõelnud eelistada maapealse elu hiilgust tulevasele elule ning jäid armastavalt ja truult Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) kõrvale püsima. Nad eelistasid Allahit ja Tema Prohvetit (salla Allahu alaihi wa sallam), eelistasid saada paradiisi.

Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) naised, kes elasid edasi pärast ta (salla Allahu aihi wa sallam) surma, mängisid samuti suurt rolli tema (salla Allahu alaihi wa sallamhadith’ide (jutustuste) edasikandmisel. Need (ja ka kõik teised autentsed hadith’id), mis mängivad suurt rolli meie elus, on meile, moslemitele, tänapäeval igapäevaelu elamise eeskuju võtmiseks (Koraani kõrval), ja on teada Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) sunnana – islami teine seadusandluse allikas.

Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) naised on kõigi moslemite, Uskujate Emad, eeskujud ja nad kõik väärivad meie austust.Allikad:

1. ”Ar-Raheeq ul-Makhtum – The Sealed Nectar, Biography of the Prophet (salla Allahu alaihi wa sallam)” – Safi-ur-Rahman Al-Mubarakpuri

2. At-Tabari hadithide kogumik

3.  “Jumala sõnumitooja Muhammed” – Abdurrahman Al-Sheha

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?