Naise sotsiaalne roll


Islam toetab traditsioonilist tööjaotust, kus naised võtavad peamise vastutuse kodu eest, samal ajal kui mehed on vastutavad nende majandusliku toetamise eest, kuid seda olulise erinevusega: emadust ja kodundust ei peeta vähem tähtsaks või tasuvaks kui tööalane karjäär.

Tõepoolest, emadus on üks kõige tähtsamaid ameteid ja kompetentseid emasid, kes suudavad edukalt majanda sooja ja mõnusat kodu ning kasvatada õnnelikke, enesekindlaid ja distsiplineeritud lapsi, on üha raskem leida.

Mosleminaistele ja moslemitest emadele on tagatud austus, mis kuulub kõikidele naistele rabelemise ja ohverduste eest, mis nad oma pere heaks toovad. Enamgi veel, moslemid peavad ebaõiglaseks koormata naist nii emaduse füüsiliste ja emotsionaalsete nõuetega kui ka töökoha professionaalsete nõuetega, mille tulemuseks on paljude naiste kurnatus ja perekonnaelu hävinemine majandusliku heaolu nimel.

Moslemid tunnevad tihti kaasa lääne naistele, kes kannatavad seksuaalse ekspluateerimise ja ärakasutamise all nii kodus kui ka töökohal, samas oma traditsioonilistes rollides tunnustamata jäädes. Lääne naised, kes tahavad olla austatud ja tunnustatud, peavad tihti riietuma ja käituma nagu mehed ning praktikas oodatakse neilt tihti karjääri eelistamist lastele, jättes pereelu hooletusse.

Islamis on naiselikkus hinnatud ja mosleminaised võivad saada kõrghariduse, töötada väljaspool kodu või töötada heategevuslikul eesmärgil ühiskonna heaks. Iga ühiskond vajab ka töötavaid naisi – kust muidu võtta näiteks naisõpetajaid, -ametnikke ja -arste? Raha, mille mosleminaine teenib, on aga täielikult tema oma, et kulutada seda nii, nagu ta just ise soovib. Mehed on ainuisikuliselt vastutavad pere ülalpidamise eest. 

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?