Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 8. Ohverdamine eid ul-adhal  
8. Ohverdamine eid ul-adhal
PARIMAD LOOMAD OHVERDAMISEKS
Küsimus: Mis on ohverdamiseks parem: kas ohverdada lammas või osa lehmast?

Vastus: Parim ohvriloom on kaamel, seejärel lehm, seejärel lammas, seejärel osa lehmast.

Osad õpetlased (nagu näiteks Maalik) arvavad küll, et parim on noor lammas, siis lehm ja siis kaamel, kuna Prohvet Muhammedil (صلى اﷲ عليه وسلم) endal oli kombeks ohverdada kaks jäära (üks oma pere eest ja üks kogukonna nende liikmete eest, kes ohverdada ei saa), kuid Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) valis vahel võimalikest just kõige lihtsama, et mitte oma umma jaoks, kes tema tegusid järgivad, asju liiga keeruliseks teha. Mitmetes hadiithides on ta aga öelnud, et kõige parem ohvriloom on kaamel, seejärel lehm, seejärel lammas, nagu juba mainitud sai.

Islam Q&A
 
TINGIMUSED OHVRILOOMALE

Küsimus: Milline peaks olema loom, mida ohverdatakse või tohin ma ohverdada ükskõik millise lamba?

Vastus: Ohvriloomale on kuus tingimust:

1. See peab kuuluma ohvriloomade nimekirja, st olema kas kaamel, piimakarja loom, lammas või kits.

2. See peab olema jõudnud teatud ikka: lamba puhul kuus kuud ja teiste loomade puhul eas, mida nende puhul peetakse täiskasvanuks.

3. Sellel ei tohi olla ohverdamiseks sobimatuid vigu:

a) nähtavat silmadefekti (n: sissevajunud või liialt punnis silmad),

b) haigust, mille sümptomid on igati nähtavad (n: palavik, haavad kehal jne),

c) nähtavat lombakust, mis takistab looma normaalselt käia,

d) liigne kõhnus.

Need neli teevad looma ohverdamiseks sobimatuks. Samuti on loom sobimatu, kui tal on teisi sarnaseid või kirjeldatust hullemeid vigu (n: ühest või mõlemast silmast pime; kui loom on söönud rohkem kui kannatada suudab, kuni ohu möödumiseni; kui loomal on olnud raskusi poegimisega, kuni ohu möödumiseni; kui loomaga on midagi juhtunud, mille tulemusel ta võis surra (n: kukkumine, poomine jm), kuni ohu möödumiseni; loom, kes ei suuda üldse käia; loom, kellel on jäse küljest lõigatud jmt.)

4. Loom peab kuuluma sellele, kes seda ohverdada tahab või tal peab olema luba omanikult. Ohverdus ei ole kehtiv, kui ohverdatud loom ei kuulu sellele, kes selle ohverdas (n: loom on varastatud, vägisi omanikult võetud vm).

5. Kellelgi teisel ei tohi olla selle looma suhtes õigusi, st näiteks panditud looma ei või ohverdada.

6. Ohverdada tuleb islami seaduse järgi õigel ajal, mis on peale aidi palvet ohverduspäeval kuni 13. dhu-l-hi˛˛a päikeseloojanguni.

Ohverdada on lubatud nii päeval kui öösel, kuigi parem oleks seda teha päevasel ajal. Kõige parem oleks ohverdada aidi päeval kohe peale jutlust, kuna mida varem seda tehakse, seda parem – see näitab meie püüdlust võimalikult kiiresti head teha.

Islam Q&A
 
OHVRILOOMA VANUS
Küsimus: Kui vana peaks olema ohvriloom?

Vastus: Islami õpetlased on ohvrilooma vanuses üksmeelel ning nooremeid loomi kui see vanus ei ole lubatud ohverdada.

Islami seadus õpetab, et kaamelid, lehmad ja kitsed peaksid olema thaniyya või vanemad, lambad aga jadha’a või vanemad. Nende vanuste interpreteerimisel on aga väikesed eriarvamused.

Šeik Ibn Uthaymeen on öelnud, et kaamli thaniyya on viis aastat, lehma oma kaks aastat, lamba jadha’a aga pool aastat. Samal arvamusel on ka enamus teisi õpetlasi.

Islam Q&A
 
MIDA OHVERDAMISEL ÖELDA?
Küsimus: Kas on mõni spetsiifiline dua, mida peaks ohverdamisel lausuma?

Vastus: Ohverduse ajal on sunnaks öelda: „bismillaah, wa Allaahu akbar, Allaahumma haadha minka wa laka, haadha ‘anni“ (või haadha ‘an ja selle nimi, kelle eest ohverdatakse, kui ohverdate kellegi teise eest, Allaahumma taqabbal min (nimi) wa aali (nimi)).

(Jumala nimel, Jumal on Suurim. O Jumal, see on Sinult ja Sulle. See on minu poolt. (või see on (nimi) poolt, o Jumal, võta (nimi)lt ja (nimi) perekonnalt vastu.)

Kohustuslik on öelda bismillaah, ülejäänu ei ole kohustuslik veid vabatahtlik, kuid soovitatav (mustahabb).

Islam Q&A
 
BISMILLAAH ÜTLEMISE TINGIMUSED

Küsimus: Mis on ohvri üle bismillaah ütlemise tingimused, eriti kui ohverdaja ei palveta?

Vastus: Selle poolt ohverdatud liha, kes ei palveta, ei ole halal, öelgu ta siis ohverdades bismillaah või mitte.

Õpetlastel on bismillaah ütlemise puhul kolm eriarvamust:

1. See on veid mustahabb, mitte kohustuslik. (Shafi’i arvamus)

2. See on liha halal olemise tingimuseks, kuid kui ohverdaja selle kogemata unustab, on liha ikka halal. (Hanafi, Maaliki, Hanbali arvamus)

3. See on väga oluline ja ka unustamisel või ignorantsusest tingitult ei ole liha halal, kui selle ohverdamisel ei ole öeldud bismillah. (Zaahiri, Ibn Taymiyah) Ibn Uthaymeen on öelnud, et see on kõige korrektsem arvamus (toetudes 6:121 ja hadiith, mille Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui veri voolab ja selle juures on Jumala nime nimetatud, siis sööge.“).

Seega peaks ohverdaja kindlasti palvetaja olema ja ohverdades ütlema bismillaah. Soovituslik (mustahabb) on ka lisada allaahu akbar, seega ohverdamisel öelda: bismillaah wallaahu akbar (Jumala nimel, Jumal on Suurim) (Al-Bukhari 5558, Muslim 1966).

Islam Q&A
 
KAS ÖELDA VALJUSTI?

Küsimus: Kas on lubatud oma kavatsus valjult välja öelda, kui soovin näiteks oma surnud isa eest ohvrilooma tappa ja öelda: „O Jumal, see ohver on minu isa ... eest,“ või piisab sellest, kui ütlen seda veid mõttes?

Vastus: Kavatsuse koht on südames ja see, mida inimene oma südames kavatseb, on ka piisav. Valjusti ei ole vaja midagi öelda, pigem öelda oma südames bismillaah wallaahu akbar ja see on täiesti piisav.

Samas ei ole ka vale, kui soovid lisada: „O Jumal, see ohver on minu isa ... eest,“ kuid see ei tähenda, et peaksid seda valjusti ütlema.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

 

OHVERDAJA EI TOHI JUUKSEID EGA KÜÜSI LÕIGATA

Küsimus: Kas mehel või naisel, kes soovib ohvrilooma ohverdada, on lubatud juukseid ja küüsi lõigata? Millest peaks ohverdaja loobuma, kui dhu-l-hi˛˛a on juba alanud?

Vastus: Kui dhu-l-hi˛˛a on alanud, on ohverdaja jaoks juuste, küünte või naha eemaldamine keelatud (Muslim 1977). Õpetlased on eri seisukohal, kas see on haram (keelatud) või makruuh (väga ebasoovitav), kuid seadus ise on üldine ning kehtib igaühe kohta, kellel on plaanis ohverdada, olgu siis tegemist mehe või naisega.

Šeik Ibn Baaz on öelnud, et naistel, kellel on plaanis ohverdada, on õigus oma juukseid (patsist) lahti teha, neid kammida ja pesta ning kui sel ajal juukseid välja kukub, siis sellest ei ole midagi.

Ohverdajale ei ole midagi muud keelatud, st ta võib kanda tavalisi riideid ning olla ka oma abikaasaga vahekorras.

Islam Q&A
 

KUI OHVERDAJA ON JUUKSEID LÕIGANUD, KAS SIIS OHVER KEHTIB?

Küsimus: Kui dhu-l-hi˛˛a kuu on alanud ja see, kellel on plaanis ohverdada, oma juukseid lõikab, kas siis tema ohver võetakse vastu?

Vastus: Jah, tema ohver võetakse vastu, kuid ta on teinud pattu. Laialdane arvamus, nagu juuste, küünte või naha eemaldamine ohvrianni vastuvõtmatuks teeb, ei vasta tõele, kuna ohverdamine sellest illegaalseks ei muutu.

Šeik Ibn ‘Uthaymeen
 

KAS OHVERDAMISE LÄBIVIIJA, KELLE POOLT OHVER EI OLE, VÕIB JUUKSEID LÕIGATA?

Küsimus: Kui mul on palutud ühe teise mehe eest ohvriloom ohverdada, kas ma võin siis oma juukseid dhu-l-hi˛˛a ajal lõigata?

Vastus: Jah, see on sulle lubatud, kuna juuste, küünte ja naha eemaldamise keelt kehtib sellele, kelle poolt ohver on, ehk siis ohvrilooma omanikule. Sellele, kes lihtsalt lihuniku osa täidab, see seadus ei kehti.

Šeik Ibn Baaz
 
KUIDAS OHVRILIHA JAGADA?
Küsimus: Kuidas peaks jaotama ohvrilooma liha?

Vastus: Paljudes hadiithides on juttu olnud sellest, et osa liha tuleks ise süüa ning osa anda almuseks.

Põhiliseks arvamuseks on, et kolmandik tuleks ise süüa, kolmandik kingiks ning kolmandik almuseks anda. On ka teine arvamus, mille kohaselt poole võib ise süüa ja poole almuseks anda. Erinevus tuleneb sellest, milline osa on mustahabb (soovitatav). Ülejäänud looma osad võib anda almuseks.

Mis puutub ise söömisesse, siis see on mustahabb (soovitatav), kuid mitte waa˛ib (kohustuslik), kuna enamik õpetlasi interpreteerib värsse, mis ütlevad „sööge“ (22:28 ja 36) pigem julgustusena ja loana kui käsuna.

Šeik Muhammed Salih Al-Munajjid

 

KAS OHVRILIHA VÕIB USKMATULE ANDA?

Küsimus: Kas ka uskmatule võib osa ohvrilihast anda?

Vastus: Uskmatule võib anda ohvrilihast almust, tingimusel et tegemist on uskmatuga, kes on moslemitega rahujalal ega sõdi nende vastu.

Šeik Ibn ‘Uthyameen
 
KAS OHVRILOOMA OSTMISEKS VÕIB LAENU VÕTTA?
Küsimus: Kas ohvrilooma ostmiseks võib või isegi peab laenu võtma?

Vastus: Šeik Ibn Baaz on öelnud, et islami seaduses ei ole midagi, mis tõendaks, et ohverdamine on kohustuslik. Pealegi võib küsimus tekkida veid juhul, kui inimene on rikas: kas ohverdamine muutub talle siis kohustuslikuks?

Mõlemal juhul (ükskõik, kas ohverdamine on sellele, kes selleks võimeline on, kohustuslik või väga soovitatav), ei ole mingit kohustust ohvrilooma ostmiseks laenu võtta. Kuid kas see võib olla soovitatav? Vastus on, et soovitatav on võtta ohvrilooma ostmiseks laenu, kui ohverdaja teab kindlalt, et on võimeline seda tagasi maksma (st n: ta töötab, hetkel sellist raha käes ei ole, aga järgmisel palgapäeval saab ta vabalt laenu ära maksta).

Islam Q&A
 

KAS VENNAD VÕIVAD OHVRILOOMA JAGADA?

Küsimus: Kas mul ja mu vennal on lubatud ohvrilooma jagada, kuigi meil on kummalgi oma kodu ja elame erinevates linnades? Meie ema elab osa aega minu ja osa aega venna pool sellest ajast, kui meie isa suri. Kui ema ohvrilooma oma raha eest ostab, kas see ohver on siis ka minu ja mu venna perele kehtiv?

Vastus: Enamus õpetlasi nõustuvad, et ohverdamine ei ole kohsutuslik veid on sunna muakkada. Šeik Ibn ‘Uthaymeen on öelnud, et arvamus, mille kohaselt see on kohustuslik on küll tugevam kui see, et see ei ole kohustuslik, kuid kohustuslikkust sõltub täiesti sellest, kas inimene on selleks ka võimeline.

Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) on meile õpetanud, et üks lammas on piisav mehe ja kogu tema perekonna eest, olgu pereliikmeid nii palju kui tahes.

Pereliikmete hulka loetakse sellisel juhul naist, lapsi ja kõiki muid sugulasi, kes ühe katuse all koos elavad ja kelle peale pereisa kulutab. Kuid need, kes elavad eraldi majas ja kellel on oma leibkond, siia hulka enam ei kuulu ning peavad oma ohvrilooma ostma.

Kui te elate vennaga erinevates majades, siis peate kumbki oma ohvrilooma muretsema, isegi kui aidi ajal samas majas kokku saate.

Mis puutub aga teie emasse, siis tema ohver on kehtiv temale ja sellele perekonnale, kelle juures ta peatub.

Islam Q&A