Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » HEAD JA HALVAD TEOD ISLAMIS » - Ütle "bismillah"  
- Ütle "bismillah"

Iga head tegu või tegevust tuleks alustada ütlemisega bismillääh (Allahi nimel).
Järgnevalt on mõned autentsed Prohvet Muhammadi (
صلى اﷲ عليه وسلم) jutustused seoses bismilläähiga -

Bismillääh ütlemine on soovitatav:

Enne söömist
Prohvet (
صلى اﷲ عليه وسلم) lausus: „Öelge bismillääh, sööge parema käega ja seda, mis on teie ees. (Bukhari 7/88, Muslim 2/207, Ahmad 17/92, Muwatta Malik 10/32 ja Ibn Majah 1/557)

Joomisel
Ibn Abbas (
رضي اﷲ عنه) teatas, et Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: Ärge jooge nagu kaamel ühe sõõmuga, vaid tehke seda hoopis kahe või kolme lonksuga. Mainige Allahi nime kui hakkate jooma ja kiitke Teda selle lõpetamisel. (Fath al-Bari 12/197 ja Al-Tirmidhi) 

Ablutsioonide alustamisel
Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: Tehke ablutsioon (wudu) Allahi nimel. (Nasai 11/01 ja Ibn Khuzaima 1/84)

Enne intiimvahekorda oma naisega 
Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: Kui keegi teie seast astub oma naisega intiimvahekorda ja ütleb: Allahi nimel, Oo Allah, kaitse meid Saatana eest ja samuti kaitse meid tema eest mida Sa meile annad (st tulevased järglased). Ja kui on ettemääratud, et nad peaksid lapse saama, siis Saatan ei tee talle iialgi halba. (Sahih Bukhari 7/94 ja Sahih Muslim 2/1058)

Koju sisenedes
Jabir (
رضي اﷲ عنه) ütles: Ma kuulsin Allahi Sõnumitoojat (صلى اﷲ عليه وسلم) lausumas: Kui inimene ütleb bismillääh oma koju sisenedes või söömisel, siis Saatan pöördub oma järgijate poole, et neile ei leidu kuskil öömaja ega toitu. Kui ta aga astub oma koju ilma seda lausumata, siis Saatan annab (oma järgijatele) teada, et nad on leidnud koha, kus öö veeta. Ja kui ta ei lausu bismillääh enne söömist, siis Saatan ütleb, et nad on leidnud koha, kus ööbida ja lisaks veel ka toidupala. (Sahih Muslim 2/206)

Kodust väljudes
Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) jutustas: Kui keegi teist kodust väljudes lausub - Allahi nimel, usaldan end Allahi hoolde, vaid Allahil on jõud ja võim, siis sinu vajadused saavad täide viidud, on ta päästetud raskustest ja Saatan jätab ta, kui kuuleb neid sõnu. (Al-Trimidhi 2 /493)

Looma veristamisel
Anas (رضي اﷲ عنه) teatas, et Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ohverdas kaks sarvilist valget värvi ja mustade märgistega oinast. Samuti märkis ta: Ma nägin teda neid tema oma kätega ohverdamas, ta pani oma jala nende külgede peale ja lausus Allahi nimel ning kiitis Teda (bismillääh Allahu Akbar). (Sahih al-Bukhari 7/133, Muslim 2/181, Abu Dawud 3/230,an-Nasai 7/231, Al-Tirmidhi 5/76, Ibn Majah 2120)

Allahi nimel võitlemisel
Allahi Sõnumitooja (
صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: Võidelge Allahi nimel ja Allahi teel. (Sahih Muslim 2/69)

Saatana häbistamiseks

Abul Malih (رضي اﷲ عنه) ütles: Ma istusin Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) taga ratsahobuse seljas. See komistas ja seejärel ma kostsin, kurat hukkugu! 
Ta (
صلى اﷲ عليه وسلم) ütles, et ära lausu – hukkugu kurat, sest selle teatamisel ta paisub maja suuruseks. Aga kosta hoopis - Mu jõu abil! Ent lausu bismillääh selle ette, sest siis ta kahaneb lausa kärbse suuruseks. (An-Nasai 6/142, Ahmad 5/59 ja Abu Dawud 4946)

Öö saabudes 
Allahi sõnumitooja (
صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Ärge laske oma lastel õue minna, kui öö saabub, sest kuradid levivad sel ajal. Aga kui öötund on möödunud, siis laske nad välja. Sulgege uksed ja mainige Allahi nime, sest Saatan ei ava suletud uksi. Siduge kinni oma veekotid (veeanumad) ja mainige Allahi nime; katke oma anumad ja abinõud, ja mainige Allahi nime. Isegi katke need asetades nendele midagi üle, ja kustutage oma lambid. (Sahih al-Bukhari 7/527 ja Abu Dawud 3722)


Surnukeha hauda asetamisel
Prohvet Muhammad (
صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: Te peaksite lausuma Allahi nimel ja vastavalt Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) sunnale kui te langetate surnukeha hauda. (Ahmad 8/58 ja Al-Hakim 1/366)

Valu puhul
Uthman bin Abu al-As Al-Thaqafi (
رضي اﷲ عنه) teatas, et ta kaebas valu oma ihus Allahi Sõnumitoojale (صلى اﷲ عليه وسلم) ajal, kui ta oli moslemiks hakkanud. Seepeale Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: Aseta oma käed sinna kohta, kus sa valu tunned ja lausu kolm korda bismillääh, jaseitse korda - ma otsin pelgupaika Allahi juures ja Tema jõuga selle kurja eest, mida ma leian ja kardan. (Muslim 2/280)

Kirja kirjutamisel
Abu Sufyan (رضي اﷲ عنه) sõnas, et kirja sisu oli järgmine: Allahi, Kõige Armulisema, Halastavama nimel. (See kiri on) Allahi sulaselt ja sõnumitoojalt Muhammadilt Heraklesele, Bütsantsi valitsejale. Rahu olgu Sinuga, kes järgib õiget teed. Ma kutsun Sind islamisse. Kui Sa hakkad moslemiks, oled Sa kaitstud ja Allah kahekordistab Sinu autasu. Kui Sa aga keeldud sellest islamikutsest, siis sooritad pattu ja eksitad oma alamad.” (Bukhari 4/191, Muslim 2/91, Al-Tirmidhi 7/500)


Allikas: http://abdurrahman.org/zikr/virtuesBismillah.html