Teadlaste kommentaarid Koraani imede kohta


1) Dr. T.V.N. Persaud on anatoomia, pediaatria ja laste tervishoiu, sünnitusabi, günekoloogia ja paljunemisteaduste professor Kanadas asuvas Manitoba Ülikoolis, kus ta töötas 16 aastat ka anatoomia osakonna juhatajana. Ta on omal alal väga tuntud teadlane, kelle sulest on ilmunud 22 õpikut ning 181 teadustööd. 1991. aastal sai ta Kanada Anatoomide Seltsilt Kanada anatoomia ala kõige olulisema auhinna (J.C.B. Grant Award). Kui temalt küsiti Koraanis avaldatud teaduslike imede kohta, mida ta oli ka uurinud, vastas ta järgmist:

„Nagu ma aru saan oli, Muhammed täiesti tavaline mees, kes ei osanud ei lugeda ega kirjutada ning kes elas 14 sajandit tagasi. Seega on tema puhul tegemist inimesega, kes on välja öelnud väga tähendusrikkaid mõtteavaldusi ja fakte, mis on teaduse seisukohast imepäraselt täpsed. Selles on liialt palju tõde, et seda eirata ning seega olen Dr. Moore’iga ühel nõul, et tegemist saab olla vaid jumaliku ilmutusega.”

Professor Persaud on kasutanud Koraani värsse ja Muhammedi väiteid ka mõnedes oma raamatutes ning mitmetel konverentsidel.

2) Dr. Joe Leigh Simpson on USAs, Texases asuva Baylori Meditsiinikolledži sünnitusabi ja günekoloogia osakonna juhataja ja professor ning ka molekulaar- ja inimgeneetika professor. Varem oli ta Tennessee Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia osakonna juhataja ja professor. Samuti on ta olnud Ameerika Viljakusseltsi president. Ta on oma töö eest saanud palju märkimisväärseid preemiaid, näiteks Sünnitusabi ja Günekoloogia Professorite Seltsi avaliku tunnustuse preemia 1992. aastal. Professor Simpson uuris täpselt kahte järgmist Muhammedi ütlust (ehk hadith’i):

„Igaühes teist, kõik teie loodud komponendid kogutakse kokku teie ema üsas neljakümnendaks päevaks …” (Sahih Muslim – nr. 2643, Sahih Al-Bukhari – nr. 3208)
„Kui loote üle on möödunud 42 päeva, saadab Jumal tema juurde ingli, kes ta vormib ja annab talle kuulmise, nägemise, naha, liha ja luud …” (Sahih Muslim – nr. 2645)

Professor Simpson oli väga üllatunud selle ütluste täpsusest. Ta ütles ühe oma konverentsi käigus:

„Niisiis, eelpool mainitud kaks hadith’i (prohveti ütlust) annavad meile väga täpse ülevaate inimloote arengust 40 esimese päeva jooksul. Ja taas ei saa mainimata jätta, nagu juba ennem mitemete teiste tänaste sõnavõtjate poolt märgitud sai, et need hadith’id ei ole mingil juhul selleaegsete teaduslike avastuste kajastus, mil nad kirja pandud said … Seega peab nentima, et geneetika ja religiooni vahel puudub vastuolu. Tegelikult võib religioon geneetika edasisele arengule kaasa aidata, kui liita  religiooni sellealased teadmised ning traditsionaalne teaduslik lähenemine. Koraanis on väiteid, mis on saanud oma tõestuse palju sajandeid hiljem – see toetab väidet, et Koraan saab olla vaid Loojalt endalt.”

3) Dr. E. Marshall Johnson on USAs, Pennsylvanias asuva Thomas Jeffersoni Ülikooli anatoomia ja arengubioloogia emeriitprofessor ning 22 aastat oli ta seal ka anatoomia osakonna juhataja ning Daniel Baugh’ Instituudi direktor. Ta on samuti olnud Teratoloogia Seltsi president. Tema sulest on ilmunud üle 200 trükise.
Ühel konverentsil ütles professor Johnson oma uurimuse tutvustamisel järgmist:

„Kokkuvõtteks: Koraan ei kirjelda mitte ainult loote välist arengut, vaid ka selle sisemise arengu erinevaid etappe, mis annavad meile täpset informatsiooni loote tekke ning arengu kohta, käsitledes peamisi tänapäeval teadusele  teadaolevaid sündmusi loote arengus … Teadlasena saan ma käsitleda vaid neid asju, mida oma silmaga näen. Minu teadmised embrüoloogiast ja loote arengust on bioloogilised. Ma saan väga hästi aru igast sõnast, mis mulle Koraanist selle teemaga seoses tõlgitud on, kõik on omal kohal ja täpne. Nagu ma juba mainisin, kui mind viidaks kogu minu tänase teadmistepagasiga sellesse aega, ei oleks ma suuteline asju nii lihtsalt ja loogiliselt lahti seletama, nagu teeb seda Koraan. Minu meelest ei suuda keegi ümber lükata fakti, et Muhammed pidi sellealase informatsiooni  väga teadliku indiviidi käest saama. Seega on minu arvates igati selge, et ta võis nii täpseid asju tol ajal teada saada vaid ilmutuse kaudu .” 

4) Dr. William W. Hay on väga tuntud mereteadlane. Ta on USAs asuva Colorado Ülikooli geoloogiateaduste professor ja on olnud Miami Ülikooli Rosenstieli Mere- ja Atmosfääriteaduste Kooli dekaan. Peale arutelu Koraanis mainitud ja teadusele alles hiljuti avastatud faktide üle mere valdkonnas, ütles professor Hay:

„Minu meelest on äärmiselt huvitav, et selline informatsioon on kirjas juba nii vanas raamatus nagu Koraan ja ma ei suuda kuidagi ära mõistatada, kust sellised teadmised tol ajal saadud võiks olla. Kuid on tõesti huvitav, et need seal on ja et mõnede asjade avastamiseks, millest Koraanis juttu, peame veel tööd tegema.”

Ja kui talt küsiti, mis ta Koraani päritolu kohta arvab, vastas ta:

„Arvan, et see peab tulema otse jumalikult olendilt.”

5) Dr. Gerald C. Goeringer on USAs Washingtonis asuva Georgetowni Ülikooli Meditsiinikooli rakubioloogia osakonna meditsiinilise embrüoloogia professor. Professor Goeringer ütles ühel konverentsil oma uurimuse tutvustuses järgmist:

„Suhteliselt väheste värssidega on meieni toodud arusaadav inimloote arengu kirjeldus, alates mees- ja naissugurakkude ühendumisest. Kunagi varem ei ole koostatud nii täpset ja täiusliku klassifikatsiooni, terminoloogia ja kirjeldusega  kirjet inimloote arengu kohta. Selle kirjeldus on paljudes, et mitte öelda kõigis, aspektides oma ajast ning sellealasest teaduslikust kirjandusest sajandeid ees.”

6) Dr. Yoshihide Kokzai on Tokyo Ülikooli emeriitprofessor ja on olnud ka Tokyos asuva Rahvusliku Astronoomia Observatooriumi direktor. Ta on öelnud:

„Koraanis kirjas olevad astronoomilised faktid on mulle sügava mulje jätnud. Isegi meie, tänapäeva astronoomid, oleme suutnud uurida kõigest tillukest osa universumist, kuna teleskoopide abil on näha vaid väga väike osa kõigest sellest, mis meid ümbritseb. Nii et ma arvan, et Koraani lugemine aitaks mind paljuski minu uutes universumiuuringutes.”

Näiteid on veel lõputult. Kuid küsimus, mille peaksime endale esitama, on – kas saab olla kokkusattumus, et kõik hiljuti avastatud teaduslikud faktid, millest eespool juttu oli, on Koraanis kirjas olnud juba 14 sajandit?
Jumal on öelnud, et nendel, kelle osaks on teadus, ei ole raske ära tunda Tema sõna.

Raamatust Väike abiline islami mõistmiseks”

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?