Paarides loomine


„Ülistatud olgu See, Kes lõi paarides kõik selle, mida maa kasvatab ja nemad ise ja selle, mille kohta nad ei tea.“ (36:36)

Araabiakeelse sõna azwaaž on mitmus sõnast zawž, mille tähendus on paar, kaaslane, abikaasa või partner. See värss kirjeldab kolmesuguseid paare:

1) paarid, mis kasvavad maast, ehk soolised taimed;

2) inimpaarid ehk mees ja naine, kuid ka paaris käivad inimese omadused nagu julgus / argus, lahkus / kitsidus, töökus / laiskus jne.

3) teadmata paarid ehk sellised paaris loodud asjad, millest Koraani ilmumise ajal veel ei teatud.

Aatom on kogu universumi aine aluseks. Just selle universumi väikseima osakese uurimine tõestab meile, kuidas kõik asjad on loodud paarides. Aatomit sügavamalt uurides jõuti järeldusele, et selle koostisosad – prootonid, neutronid ja elektronid – olid loodud teatud süsteemi järgi ja neil kõigil on oma ülesanne täita.

Igal prootonil on oma antiprooton, elektroni paariliseks on positron ja neutronil on antineutron. Aine paarides loomine on üks olulisemaid füüsilisi avastusi. Briti teadlane Paul Dirac sai 1933. aastal sellel alal avastuse eest Nobeli preemia. Tema avastus (Parity) viis omakorda avastuseni, et igal ainel on oma antiaine. Jumal on oma loomingus arvele võtnud iga väikese prootoni, elektroni ja neutroni ja nende paarilised. Võtame näiteks elektroni ja selle paarilise positroni – kui need kaks kokku saavad, sünnib sellest energia. Kui meil on 15 ühikut positrone 10 ühiku elektronide vastu, siis 10 ühikut elektroni ja 10 ühikut positrone elimineerivad üksteist ja järele jääb 5 ühikut positrone. Kui nende arv on sama, on tulemiks vaid energia ja ühtki elektroni ega positroni maha ei jää. Prootonite, elektronide ja neutronite arv sõltub nende paariliste arvust, samal ajal kui prootonite, elektronide ja neutronite endi arvuline suhe on samuti oluline. Näiteks, kui prootoneid oleks rohkem kui elektrone, ei oleks ka elu universumis. Kogu meie eksistents sõltub sellest väikesest faktist.

Kuid sellega veel paarides loomise olulisus ei lõpe. Järgmiseks avastati laboratoorsete uuringute käigus, et kvarkid ja leptonid (veel väiksemad aatomi allüksused) käivad samuti paarides. Kui peale kvarkide „üleval“, „all“, „šarm“ ja „imelik“ avastamist avastati ka kvark „põhi“, oli paarides loomine juba nii kindel tõde, et kvarkile „tipp“ anti nimi juba enne selle avastamist. „Tipp“ ise avastati alles 1994. aastal.

Kõik need korrapärased ja ettemääratud rühmad on loodud mikrokosmoses, mis omakorda võimaldab luua galaktikaid, tähti, planeete, taimi, loomi ja inimesi. Vastaspaaridest jõud ja osakesed on loonud Kõiketeadev Jõud. Värviline ja suurepärane universum, mis põhineb vastandpaaride jõul, ei saa kuidagi olla sündinud kaosest ja juhusest.

„Ja kõik asjad me lõime paaris – võib-olla mõtlete (sellele).“ (51:49)

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?