Imedest Koraanis


Läbi aegade on Jumal saatnud inimkonnale palju prohveteid, lausa igale rahvale vähemalt ühe. Nad on tulnud inimesi hoiatama ja seaduskuulelikkusele manitsema. Jumal on saatnud ka sõnumitoojaid, kelle ülesandeks on olnud oma rahvale Jumala seaduse edastamine. Sõnumitoojad on alati olnud saadetud vaid oma rahvale, välja arvatud üks neist – Muhammed (saws). Tema on prohvetite pitser ja viimane sõnumitoojate seas. Tema edastatud sõnum – Koraan – on viimaseks meeldetuletuseks kogu inimkonnale.

Igal prohvetil on inimeste veenmiseks oma ime olnud, sest ega inimesed ei usu kunagi ilma imeta: Mooses (as) viskas vaarao maagide ette maha kepi, mis muutus maoks ja neelas alla kõik maagide võltsmaod; Jeesus (as) ravis surmale määratud haigeid ja elustas surnuid; Saalih (as) tõi oma rahva ette hiigelkaameli ning Muhammed (saws) palus Jumalalt vihma, jootis vähese veega suurt hulka rahvast ja teadis, mida palvetajad ta seljataga teevad, kuid tema suurimaks imeks oli ja on vaieldamatult Koraan.

Peale selle, et Koraan on elus kõike olulist käsitlev seaduseraamat ja nii eelnevat kui järgnevat luulekunsti ületav kaunikõlaline teos, on sinna sisse kodeeritud ka matemaatiline ime: iga Koraani element on matemaatiliselt koostatud – suurad, värsid, sõnad, teatud tähtede arv, samast tüvest pärinevad sõnad, ülimuslike nimede arv ja mitmekesisus, teatud sõnade ainulaadne kirjutusviis, teatud tähtede mitteesinemine ja mitmed muud elemendid, millest kõigest võite täpsemalt lugeda meie kodulehelt.

Kuid seegi pole veel kõik. Enim paneb tänapäevalugejaid vast imestama see, et Koraan kirjeldab teatud teaduslikke fakte, millest inimestele veele ligi 14 sajandit tagasi aimugi polnud. Näiteks kirjeldab Koraan muu hulgas täpselt inimloote arengut emaüsas, mägede siseehitust, universumi päritolu, aju ehitust jne. Selliseid imesid on Koraanis nii palju, et neist on kirjutatud mahukaid raamatuid.


Allikad: Islam Guide Homepage
Quranic Miracles (NB! Kuigi seal on olemas ka eestikeelne link, soovitame võimaluse korral siiski neid tekste lugeda inglise keeles, sest esiteks pole eestikeelne tõlge eriti täpne ning on kohati arusaamatu; teiseks aga viitavad selles blogis olevad lingid artiklitele ja Internetilehekülgedele, mida kellelgi lugeda ei soovitaks – need on kirjutanud ühe teatud islami sekti liikmed, kes meeleldi ka teistega oma tagurpidi „tõde“ jagavad ja seega lugejaid eksitavad.)

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?