Mäed Koraanis


Paljudes ülikoolides üle maailma kasutatakse geoloogia õppimisel ühe peamise raamatuna teost nimega „Earth”  (Press & Siever). Selle teose üks autoritest on emeriitprofessor Frank Press, kes on töötanud USA ekspresident Jimmy Carteri teadusnõuandajana ja 12 aastat Washingtonis asuva Rahvusliku Teaduste Akadeemia presidendina. Oma raamatus ütleb ta, et mägede alustüvedes on juured (Earth, lk. 435). Juured asuvad sügaval maa sees, seega näeb mägi välja nagu vai.
Koraan ütleb mägeda kohta järgmist:

„Kas Me pole loonud maad tasandikuks ja mägesid vaiadeks?” (78:6-7)

Joonis 6: Mägede juured. (Earth – Press & Siever, lk. 413)

Tänapäeva teadus on tõestanud, et mägedel on maa all sügavad juured ning juure sügavus võib isegi mitmeid kordi ületada mäe kõrguse. Seega oleks kõige õigem sõna mägede kirjeldamiseks justnimelt „vai”, kuna ka vai seisab püsti selle osa varal, mis asub maa all. (joonised 6 ja 7)

Joonis 7: Skeem mägede ehitusest. (Anatomy of the Earth – Cailleux, lk. 220)

Teaduse ajalugu kinnitab meile, et teooria, mille kohaselt mägedel on juured, saab alguse alles 1865. aastal Sir George Airyst.
Mägede üks oluline roll on Maa pinnase paigal hoidmine ning nad pidurdavad ka maavärinaid. Jumal on Koraanis öelnud:

„Ja ta on kinnitanud maa külge mäed, et see teiega ei rapuks …” (16:15)

Ka uudne tektoonika teadus väidab, et mägede ülesandeks on maad stabiliseerida. Teadmine mägede ülesandest maa stabilisaatoritena on saanud teatavaks alles alates 1960. aastatest.

Raamatust Väike abiline islami mõistmiseks”

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?