Jumala nägemine


Koraanis on nii mõneski kohas mainitud järgmises elus Jumala nägemist.

Järgnevat elu kirjeldades, Jumal ütleb: „Mõned näod on sel päeval säravad, vaadates oma Isanda poole.“ (75:22-23)

Kui Prohveti kaaslased temalt Jumala nägemise kohta küsisid, vastas ta, et me näeme Teda järgmises elus nii, nagu me siin maailmas näeme täiskuud. (Al-Bukhari)

Teinekord ütles ta sama küsimuse peale, et meie ja Jumala vahel ei saa olema ei loori ega tõlki. (Ehk, meie ja Tema vahel ei saa olema ei mingit barjääri ega vahendajat – vaid oleme meie ja Tema.) (Al-Bukhari)

Ibn Umar edastas, et Prohveti sõnul on ülestõusmispäev esimene päev, mil pilgud Jumalat, Kõige Vägevamat, Kõige Majesteetlikumat kohtavad.

Jumala nägemine on eriline õnnistus Paradiisi pääsenute jaoks. See on Jumala kauneim ja vägevaim kink, mis tal paradiisielanike jaoks varus on.

Jumal räägib sellest Koraanis: „Nad saavad seal, mida soovivad ja Meil on rohkemgi (anda).“ (50:35)

Prohveti kaaslased Ali ja Anas on selgitanud, et „rohkemgi“ all kõneleb Jumal just Enda nägemisest.

Prohveti kaaslane Suhayb on edastanud, et Jumala Sõnumitooja retsiteeris eelmainitud värssi ning ütles, et pärast seda, kui inimesed, kes väärivad Paradiisi, on sinna sisenenud ja need, kes väärivad Põrgut, on sinna sisenenud, kõneletakse paradiisielanikega ja neile öeldakse, et Jumal on neile andnud ühe lubaduse, mille Ta soovib nüüd täita. Inimesed tunnevad seejärel huvi, mis see küll olla võiks. Kas Ta ei ole juba meie heade tegude kaalukaussi raskeks muutnud? Kas Ta ei ole juba pannud meie nägusid särama? Kas Ta ei ole juba meid viinud Paradiisi ja päästnud meid Põrgust? Seejärel loor eemaldatakse, ja nad näevad oma Loojat. Mitte miski ei ole nendele nii kallis, kui oma Jumala nägemine. See ongi see „rohkemgi“.

Ent Jumala nägemine on kingitus, millest saavad osa vaid Paradiisi pääsenud; uskumatutele see privileeg ei laiene ja see on nende kõige suurem kaotus ja pettumus.

Jumal ütleb: „Aga ei, tõesti nad on Isanda eest sel päeval varjatud.“ (83:15).

Prohveti nägemine

Osad inimesed väidavad, et nad on Prohvetit näinud ja temalt õpetussõnu saanud. Osad väidavad, et nad näevad teda oma unenägudes ja teised väidavad, et nad on teda lausa ärkvel olles näinud ja kohanud.

Prohvet on küll öelnud, et see, kes näeb teda oma unenägudes, on tõepoolest teda näinud, sest saatan ei saa võtta Prohveti kuju.

See hadiith kinnitab, et:

a)       saatan võib siseneda meie unenägudesse ja inimesi seejuures eksitada;

b)      saatanal ei ole võimalik Mohammedi kuju võtta;

c)       Prohvetit võib tõepoolest unes näha.

Kuigi see on autentne hadiith, peame siiski arvestama sellega, et Prohvet ütles need sõnad oma kaaslastele, kes teadsid täpselt milline ta välja nägi, aga meie ju seda ei tea. Tema kaaslaste jaoks oli seega väga lihtne eristada, kas see oli Prohvet, keda nad unes nägid või oli see keegi hoopis teist nägu libaprohvet. Me ei tea täpselt, milline ta välja nägi, seega on meid ka palju lihtsam eksiteele juhatada. Paljud inimesed on tänu sellistele „informatiivsetele“ unenägudele eksiteele läinud. Saatan on neile igasugu erinevaid mõtteid pähe ajanud, pannes nad lausa arvama, et nemad on järgmised sõnumitoojad. 

Aga meie teame, et enam ei lisandu ühtegi õpetust ega ühtegi sõnumitoojat. Islami sõnum on lõpule viidud ja see peab kehtima maailma lõpuni. See on juba asitõend, millest kinni hakata, kui tuleb kahtlus pähe ussitama.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?