Jumala kujutlemine


Inimmõistus on piiritletud, aga Jumal on piiramatu, seega inimene ei saa eeldada, et tema oma piiratud mõtlemisega hõlmab ning mõistab midagi väljaspool seda sfääri, millest Jumal on lubanud meil osaks saada.

Reeglina mõistab inimene vaid asju, mis on tema enda kogemustepagasis. See seletab pahatihti lahti ka ateistliku mõtteviisi – me teame, et kõigel on algus ja lõpp. Kuidas siis saab eksisteerida miski, millel ei ole ei algust ega lõppu? Võimatu! Inimmõistus ilma usuta ei pruugi olla suuteline sellise mõttega toimetulekuks.

Seega, kui me hakkame looma ettekujutlust Jumalast oma enda kogemustepagasile nõjatudes, siis me vaid seame end eksiteele. Jumal on erinev kõigest, mida inimene suudab ette kujutada.

Mistahes pildi me Jumalast oma peas valmis vooliksime, see põhineks tahes tahtmata meie endi piiritletud kogemusel; see sarnaneks Jumala poolt looduga – see on ju ainus, mille põhjal me oskame midagi kokku mõelda. Aga fakt on see, et me ei saa reaalselt ette kujutada midagi, mida me iialgi kogenud ei ole.

Kui me kujutame Jumala olemust enda vaimusilmas füüsiliselt ette, siis me juba samastame Teda Tema enda loominguga.

Ent, ei ole ka päris võimatu meie Loojat ette kujutada. Ta on meile teada andnud enda omadustest – meil on võimalus intellektuaalselt ning emotsionaalselt mõista mõningaid Jumala omadusi.

Näiteks, al-Qadiir: the All-Powerful; Kõikvõimas <- tähendab, et ei ole mitte midagi milleks Jumal ei oleks võimeline. Ar-Rahmaan: the Most-Merciful; Halastavaim <- tähendab, et loodu hulgas ei ole mitte terakestki, mis ei saaks osa Tema halastusest, väärigu ta seda või mitte.

Eelnimetatud omadused ei vaja piltlikku ettekujutust, seega annab see meile õiglase ettekujutluse.

Ma leian, et seda kõike tuleb meenutada eelkõige seetõttu, et meie maailmas on vägagi levinud Jumala, kui mehe, kujutamine. Koraanis teeb Jumal meile kõik vägagi selgeks:
„Miski ei ole Tema sarnane ja Ta on Kõikekuulja ja Kõikenägija.“ (42:11)

„Ja Talle ei ole kedagi võrdset.“ (112:4)

Kui Prohvet Mooses palus näha Jumalat …

Pärast seda, kui Jumal tegi meile mõistetavaks, et Ta ei ole nagu Tema looming, Ta informeerib meid sellest, et meie silmad ei ole suutelised teda nägema.

Ta ütles: „Teda ei ole võimalik näha, kuid Ta näeb kõike …“ (6:103)

Et seda veelgi rõhutada, edastas Jumal meile ühe intsidendi prohvet Moosese elust:

Ja kui Mooses saabus Meie määratud ajal ja ta Isand rääkis temaga, ütles ta: „Mu Isand, näita end, et võiksin Sind näha!“ (Jumal) vastas: „Sa ei näe Mind, kuid vaata mäele – kui see peaks paigale jääma, siis näed sa Mind.“ Kuid kui ta Isand ilmus mäele, muutis see selle tasaseks ja Mooses kukkus teadvusetult maha. Ja kui ta ärkas, ütles ta: „Ülistatud olgu Sa! Olen Sulle pattu kahetsenud ja olen esimene usklike seas.“ (7:143)

Prohvet Mooses arvas, et kuna Jumal eelistas teda ülejäänud inimkonnale, toimetades otse temani õige sõnumi, siis tal on õigus Jumalat näha. Jumal tegi aga sulaselgeks, et siinses elus ei ole see mitte kellelegi võimalik. Kui mägi kokku varises, mõistis Mooses oma viga ja palus Jumalalt andeks, et oli soovinud midagi, mis ei olnud tema jaoks lubatud.

Kas prohvet Muhammed nägi Jumalat?

Osad moslemid arvavad, et prohvet Muhammedi puhul tehti reeglile erand. Teame me ju, et Jumal lasi tal minna taevasse, isegi kaugemale, kui inglitel on lubatud minna.

Kuid kui tema naiselt Aishalt selle kohta küsiti, vastas too: „Mul tõusevad ihukarvad sellest püsti, mis te küsisite. Igaüks, kes teile rääkis, et Muhammed on oma Isandat näinud, on valetaja.“
Kui Abu Dharr küsis prohvetilt, kas ta on oma Isandat näinud, vastas Muhammed:
„Oli vaid valgus, kuidas ma oleksin saanud Teda näha.”

Ühel teisel korral seletas prohvet nimetatud valguse tähenduse lahti, öeldes et see ei olnud Jumal ise: „Tõesti, Jumal ei maga ja magamine ei ole ka Talle kohane. Ta on ainus, kes oma kaale langetab ja tõstab. Öised teod lähevad Tema juurde üles enne päevaseid tegusid ja päevased teod enne öiseid tegusid ja Tema katteks on valgus.“

<- Prohvet Muhammed, just nagu kõik eelnevad prohvetid, ei näinud Jumalat, Kõige Armulisemat ja Kõige Halastavamat siinses elus.

Seda teades, kõik kes väidavad, et nad on Jumalaga kohtunud, valetavad.

Kui isegi prohvetid, keda Jumal on eelistanud ülejäänud inimkonnale, ei saanud iialgi Teda näha, siis kuidas saaks keegi, ükskõik kui jumalakartlik ta on, Teda näha?

Suurat un-Nažmi tähendus

Osad inimesed väidavad, et suurat un-Nažm on tõestuseks sellele, et prohvt nägi Jumalat.

„Kui ta oli kõrgemal horisondil, siis ta lähenes ja tuli alla ja oli kahe vibupikkuse kaugusel või lähemal. Ja ta ilmutas Tema sulasele, mida ilmutas. Süda ei valetanud selle kohta, mida ta nägi. Kas siis vaidlete temaga selle üle, mida ta nägi? Ja ta tõesti nägi teda ka teise allatuleku ajal.“ (53:7-13)

Aishalt küsiti selle kohta, ning ta vastas, et tema olevat olnud esimene, kes selle kohta prohvetilt uuris, ning vastus oli järgmine: „Tõesti, see oli Gabriel, Jumala rahu olgu temaga. Ma ei näinud teda vormis, milles ta on loodud, välja arvatud kahel korral; ma nägin teda taevast laskumas ja tema suurus täitis kõik, mis oli maa ja taeva vahel.”

Seejärel ütles Aisha: „Kas te ei ole kuulnud, et Kõrgeim Jumal on öelnud: „Teda ei ole võimalik näha, kuid Ta näeb kõike ja Ta on Kõige Meeldivam, Teadjaim,“ (6:103) ja „Ja ühelegi inimesele ei ole määratud, et Jumal temaga räägiks, välja arvatud läbi ilmutuse või katte varjust või saadab Ta sõnumitooja (st ingli) …“ (42:51).

Sellest tulenevalt, kui neid koraanivärsse koos Prohveti seletustega analüüsida, ei teki siinkohal mingeid kahtlusi. Ei prohvet Muhammed ega keegi teine ei ole näinud ega saa siin ilmas Jumalat nägema.

Miks me Jumalat ei näe?

Kui me näeksime siinses elus Jumalat, siis see test oleks mõttetu. Mis usu testimine see siis oleks? Milleks usk? Milleks siis üldse see maailm?

Tõeline test siinses elus ongi see, et me peame uskuma Jumalat ilma Teda tegelikult nägemata. Kui Jumal oleks kõigile siin nähtav, siis kõik usukusid Temasse ja test jääks sooritamata, sest inimene oleks nagu ingel – täielikult Jumalale kuulekas ja alistunud.

Jumal aga lõi inimese kõrgemaks kui inglid, kellel ei ole vaba tahet.

Jumal on hoidnud end varjatuna inimkonna eest ja teeb seda kuni Viimase Päevani, millal teatud hulgal inimestel on võimalik meie Isandat näha. Sellest aga juba järgmine kord.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?