Ennustamine ja džinnid


SELGELTNÄGIJAD, NÕIAD JA MAAGID

Maailmas on palju inimesi, kes väidavad end omavat informatsiooni nii tuleviku kui ka silmaga mitte nähtava kohta. Neid inimesi teame me mitmete nimede läbi – ennustajad, selgeltnägijad, maagid, oraaklid, nõiad jmt.

Ennustajad kasutavad mitmeid erinevaid meetodeid, millest nad oma info väidetavalt tuletavad – nad loevad kohvipaksult, tõmbavad jooni, kirjutavad numbreid, uurivad käejooni, kirjutavad horoskoope, vaatavad kristallkuulikesi, viskavad pulki jne.

Ennustajad võib jagada kahte gruppi:

1. Inimesed kellel ei ole tegelikult mingeid teadmisi. Nende business põhineb inimeste petmisel. Nad „ennustavad” asju, mis umbkaudu enamuse inimestega nii ehk naa elus juhtuvad. Nad oletavad igasugu asju ja suur hulk nendest asjadest juhtuvad olema masside jaoks tõesed. Inimestel on kombeks keskenduda nendele asjadele, mis tõesti juhtuvad ja unustada kõik need asjad, mis osutusid valeks.

Näiteks Põhja-Ameerikas on tavaks iga aasta alguses lasta trükki erinevate kuulsate ennustajate aasta-ennustused. 1980ndal viidi läbi uurimus ja leiti, et kõige täpsem nendest oli vaid 24% oma ennustustes täpne.

2. Teine grupp koosneb inimestest, kes on ühenduses džinnide ehk vaimolenditega, kellel on küll hing, aga puudub keha. Inimesed, kes on džinnidega koostöös, võivad anda vägagi täpset informatsiooni ja see võib nii moslemite kui ka mitte-moslemite jaoks olla fitna ehk paeluv ja võluv.

DŽINNID PARALLEELMAAILMAS

Osa inimesi on üritanud eitada džinnide maailma olemasolu ja džinne endid, kellele on pühendatud Koraanis terve peatükk – suurat ul-džinn, suura nr 72.

Otseses tähenduses tuleb sõna džinn verbist džanna / jadžunnu – „peitma, varjama”. Džinnid on eraldi Jumala looming, mis eksisteerib maa peal paralleelselt inimkonnaga. Jumal lõi džinnid enne, kui ta lõi inimkonna. Samuti kasutas ta nende loomiseks erinevat algmaterjali.

„Me tõesti lõime inimese savist, muutunud mustast mudast ja džinnid lõime me enne, kõrvetavast tulest.” (15:26-27)

Džinne nimetatakse just nii, sest nad on inimsilmade eest peidetud, varjatud. Ibliis (saatan) on samuti džinnide maailmast, isegi kui ta seisis ühes inglitega vastloodud Aadama ees ja Jumal käskis tal Aadama ees kummardada. Ibliis aga keeldus. Jumal on Koraanis öelnud, et Ibliis ütles: „Ta ütles: „Ma olen parem kui tema: Sa lõid minu tulest ja tema savist.” (38:76)

Aisha (rah) on edastanud, et Prohvet (saws) ütles, et inglid loodi valgusest ja džinnid suitsuvabast tulest. (Muslim)

Jumal ütles ka: „Ja kui Me ütlesime inglitele: „Kummardage Aadama ees!” ja nad kummardasid, kuid mitte Ibliis – ta oli džinnide hulgast …” (18:50) Üks peamisi vahesid inglite ja džinnide vahel on see, et inglitel puudub vaba tahe – nad teevad automaatselt kõike seda, mis Jumal neid käsib; džinnidel on aga kõigil oma vaba tahe nagu inimestelgi.

Prohvet (saws) ütles, et on olemas kolme tüüpi džinne. Üks tüüp on selliseid, kes koguaeg õhus lendavad; teine tüüp selliseid, kes eksisteerivad madude ja koertena ja kolmas tüüp selliseid, kes on maaga seotud, resideerudes ühes kohas või ringi uitades.

Džinne saab klassifitseerida ka nende usu järgi. Nende seas on nii usklikke kui ka uskumatuid. Jumal räägib usklikest džinnidest suurat ul-džinnis järgnevalt: „Ütle: „Mulle on ilmutatud, et grupp džinne kuulas ja ütles: „Tõesti, me kuulsime imelist retsitatsiooni (Koraani). See juhib õigesse suunda ja me uskusime sellesse ja me ei sea iial oma Isanda kõrvale kedagi võrdset. Ja see (õpetab), et kõrge on meie Isanda suursugusus, Ta pole omale võtnud ei kaasat ega poega ja meie (hulgast) rumal (Ibliis) on öelnud Jumala kohta liigse üleastumise.” (72:1-4)

„Ja meie hulgas on moslemid (Jumala tahtele allujad) ja meie hulgas on ebaõiglased (kes eitavad tõde, st uskmatud). Ja kes on moslemiks saanud (end Jumala tahtele allutanud), need on leidnud õige suuna. Mis puutub aga ebaõiglastesse, siis nemad saavad Põrgule kütteks.” (72:14-15)

KUMMITUSED JA POLTERGEISTID

Uskmatuid džinne tunneme me mitmete nimede kaudu: ifriit, saatan (šaitaan), deemon, kummitus, poltergeist jmt. Nemad need ongi, kes proovivad inimesi kõikvõimalikel viisidel eksiteele juhatada; kes inimesi narrivad ja hirmutavad; kes võivad ka kadunud omakse kuju võtta ja inimest uskuma panna, et omakse vaim on tema juures käinud.

Neid, kes džinne kuulavad ja järgivad, nimetatakse samuti saatanateks. Jumal on Koraanis öelnud: „Ja nii oleme loonud igale prohvetile vaenlase – saatanad inimeste ja džinnide seast, kes üksteisele luuludes kaunist kõnet ilmutavad …” (6:112) Jumal on määranud, et džinnid ei tohi end inimeste maailma toppida ja seega need, kes keelust hoolimata seda teevad, on halvad džinnid ja meil ei ole neilt midagi head loota. Kui nad teatud inimestele mingeid teeneid osutavad, tahavad nad ka alati ise midagi vastu saada ja see on meile väga ohtlik.

ISIKLIK DŽINN

Lisaks on igal inimesel oma isiklik džinn, kes temaga alati kaasas käib. Teda nimetatakse qariin ehk „kaaslane” ja ta on osa inimese katsumusest siinses ilmas, sest ta ülesandeks on inimest alati halvale teele juhatada. Prohvet Muhammed (saws) on öelnud, et igal inimesel on see džinn-kaaslane olemas, ka temal, kuid Jumal halastas talle ja tänu sellele võttis tema qariin islami omaks ja utsitas teda vaid headele tegudele.

PROHVET SAALOMONI (as) PRIVILEEG

Jumal andis prohvet Saalomonile (as) imelise võimu džinnide üle. See oli üks tema prohvetluse märkidest. Jumal ütles: „Ja Saalomonile sai kogutud ta sõdurid džinnide, inimeste ja lindude hulgast ja nad marssisid rivis.” (27:12)

Sellist võimu ei ole maailma ajaloos antud mitte ühelegi teisele inimesele peale Saalomoni (as). Koraanis on kirjas: „Ta ütles: „Mu Isand, andesta mulle ja kingi mulle kuningriik, millist keegi teine peale mind ei saa …” (38:35)

Kord kui Prohvet Muhammed (saws) palvetas, sülitas üks džinn tema peale, üritades tema palvet rikkuda. Prohvet (saws) tahtis džinni mošee külge kinni siduda, et kõik teda hommikul näeksid, siis aga meenus talle vend Saalomoni (as) eelmainitud palve – kellelgi inimeste seast pole olnud ega saa olema sellist võimu peale Saalomoni (as).

DŽINNIDE INFO

Niipea kui ühendus džinnide ja inimeste vahel on loodud, kui nn leping on sõlmitud, võivad džinnid anda teatud tulevikusündmuste kohta informatsiooni.

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) selgitas, kuidas džinnid informatsiooni koguvad:

Džinnidel on võimalik reisida madalamatesse taevastesse ja kuulata pealt teatud asju, mida inglid räägivad. Seejärel naasevad nad selle infoga maa peale ja „müüvad“ selle edasi oma maapealsetele kontaktidele. See praktika oli vägagi tavapärane, eriti enne Mohammedi (صلى اﷲ عليه وسلم) prohvetlust.

Tänu sellele olid ka ennustajad nii populaarsed, et neil olid kuninglikes kohtutes lausa oma ametlikud positsioonid. Osades regioonides neid isegi kummardati.

Pärast prohvet Mohammedi (صلى اﷲ عليه وسلم) aga olukord muutus, sest ta hakkas sellise praktika vastu võitlema. Jumal lasi inglitel hoolega valvata madalamaid taevapiire ning enamik džinne aetakse ära meteoriitide ning meile tuntud langevate tähtedega.

Jumal seletas seda nähtust Koraanis järgnevalt: „Ja me püüdlesime taeva poole, kuid avastasime selle võimsaid valvureid ja põlevaid leeke täis olevat. Ja meil oli kombeks seal kuulates istuda, kuid igaüks, kes nüüd kuulab, leiab end ootamas põleva leegi.“ (72:8-9)

Jumal on veel öelnud: „Ja Me oleme kaitsnud seda iga neetud saatana eest, välja arvatud see, kes varastab kuuldut ja keda jälitab selge põlev leek.” (15:17-18)

Ibn Abbaas (رضي اﷲ عنه) jutustas, et kord, kui Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ja tema kaaslased läksid Ukadhi turule, tehti saatanatele madalamates taevastes info kuulamine võimatuks. Neid loobiti meteoriitidega ning nad suundusid seejärel maa peale tagasi. Nad rääkisid oma kaaslastele mis oli juhtunud, ning hämmingus mindi mööda maad otsima põhjust – kas midagi on juhtunud? Mõned neist leidsid oma teelt Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) ja tema kaaslased, kes parasjagu palvetasid. Nad kuulsid Koraani ja ütlesid üksteisele, et see oli vast põhjuseks, mis hoidis neid infot kuulamast. Kui nad läksid oma kaaslaste juurde tagasi, ütlesid nad neile: „… „Tõesti, me kuulsime imelist retsitatsiooni (Koraani). See juhib õigesse suunda ja me uskusime sellesse ja me ei sea iial oma Isanda kõrvale kedagi võrdset …““ (72:1-2)

Seega džinnidel ei olnud sellest saati enam võimalik niivõrd lihtsalt tulevikuinfot kätte saada. Nüüd nad segavad natukese tõega väga palju valesid.

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles, et iga tõega, mis džinnid toovad, segavad nad kokku sada valet.

Džinnidel on võimalik ka üksteisega suheldes inimeste kohta väga täpset informatsiooni saada. Nagu mainitud, on igal inimesel enda džinn ja kuna nad on koguaeg meiega, siis ilmselgelt teavad nad meie kohta palju.

Näiteks, kui inimene läheb ennustaja juurde, siis ennustaja džinn võtab ühendust tolle inimese džinni ehk tolle inimese qariiniga. Ta saab täpselt teada, mis plaanid tal olid, mis ta tegi ja kus ta oli. Seega on ennustaja koheselt võimeline selle info kliendile ette kandma, ilma mingisuguse vaevata. Ta teab tema vanemate nimesid, kus ta on sündinud, tema lapsepõlve tõususid ja mõõnasid.

Nõnda saame me ka teada, millist tüüpi ennustaja on – kui ta on täpselt võimalik kirjeldama sulle sinu elu, siis on ilmselge, et ta on džinnide maailmaga ühenduses.

Džinnidele on antud võime hetkega väga suuri distantse läbida, seega on neil info kätte saamine väga lihtne ja väga kiire. Tõendiks näiteks lugu Koraanis prohvet Saalomonist (عليه السلام) ja Seeba kuningannast Bilqiisist. Kui kuninganna tema jutule tuli, palus ta džinnil tuua kuninganna troon tema koduriigist enda juurde: „Üks võimas džinnide seast ütles: „Ma toon selle sulle enne, kui sa oma kohalt tõused ja tõesti, ma olen selleks (ülesandeks) tugev ja usaldusväärne.““ (27:39)

ENNUSTAJATE KÜLASTAMINE

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) keelas ennustajate külastamise täielikult. See keeld on islamis lausa nii karm, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles, et kes iganes läheb ennustaja juurde infot pärima, temalt ei võta Jumal 40 päeva ja 40 ööd midagi vastu. Samas lasub sellisel inimesel siiski kohustus täita islami alustalasid, nagu näiteks viis korda päevas palvetamine. Isegi kui ta ei saa selle palve eest Jumalalt tasu, ei ole tal lubatud palvet hüljata. Mõni võib ju mõelda – et kui niikuinii Jumal vastu ei võta, siis ma parem ei palveta üldse, aga ei – mitte tasu saada ja „tasuta töötada“ on palju etem kui kasvatada oma patukoormat, sest nagu me kõik teame – usu ja uskmatuse vahel seisab palve.

ENNUSTAJATESSE USKUMINE

Usk ennustajatesse on ilmselgelt kufr ehk uskmatus. See, kes läheb ennustaja juurde ja usub, mida ta ütleb, on lõpetanud uskumise sellesse, mis on Prohvetile (صلى اﷲ عليه وسلم) ilmutatud. Vaid Jumal teab seda, mis on meie silmale nähtamatu ja vaid Jumal teab tulevikku. Vaid temasse tohime me oma usu asetada.

Näiteks, kui moslemist sünoptik ütleb, et homme saab olema sajune ilm, peab ta lisama oma väite lõppu inšaAllah, sest sajaprotsendiliselt ei tea me keegi kunagi tulevikust midagi. Sarnaselt, kui moslemist arst ütleb oma patsiendile, et üheksa kuu pärast sünnib tema laps, peaks ta lisama sinna juurde inšaAllah.

„Ja Tema käes on nägematud võtmed; keegi ei tunne neid peale Tema …“ (6:59)

„Ütle: „Mul pole võimu endale head tuua või endast halba kaugel hoida, kõik on vaid nii nagu Jumal soovib. Kui ma tunneksin nägematut, oleks ma hea mitmekordistanud ja halb ei oleks mind iial puudutanud.“ (7:188)

„Ütle: „Mitte keegi taevastes ja maa peal ei tunne nägematut peale Jumala …““ (27:65)

„Tõesti, teadmine Tunnist on vaid Jumalal üksi. Tema saadab alla vihja ja teab, mis peitub üskades. Keegi ei tea, mis homne päev talle toob või mis maal ta sureb, kuid Jumal on Kõiketeadja ja Teadlik.“ (31:34)

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?