Basmala


JUMALALT KAITSE OTSIMINE JA BASMALA

Jumal ütleb Koraanis: „Kui sa loed Koraani, otsi kaitset Jumalalt neetud saatana eest.“ (16:98) Jumalalt kaitse otsimist nimetatakse araabia keeles isti’äädäks ja seda öeldakse nii: audhu bi-lläähi mina š-šaitaani r-ražiim – ma otsin kaitset Jumalalt neetud saatana eest.

Kaitse otsimise reeglid on järgnevad:

1) Kui loetakse vaikselt, siis otsitakse ka kaitset vaikselt;

2) Ka palves otsitakse kaitset vaikselt;

3) Kui loetakse valjul häälel ja kohal on kuulajaid, otsitakse ka kaitset valjul häälel;

4) Kui loetakse kordamööda (nagu näiteks klassis), siis esimene lugeja otsib kaitset valjul häälel ja ülejäänud vaikselt;

5) Kui lugemine jääb katki köha, aevastuse või (teemakohase) rääkimise tõttu, pole jätkamisel uuesti kaitset vaja otsida;

6) Kui lugemine jääb katki töö, tavalise jutuajamise, söömise või muu taolise tõttu, siis peaks enne uuesti lugemise alustamist Jumalalt kaitset otsima;

Basmala tähendab, kui öeldakse bismi lläähi r-rahmääni r-rahiim. See kuulub iga Koraani suura algusesse, välja arvatud suura nr 9 (At-Tawba).

Kui hakata Koraani mõnda suurat algusest lugema, peaks kõigepealt otsima Jumalalt kaitset, siis ütlema basmala ja seejärel alustama suura lugemist. Selle tegemiseks on neli erinevat võimalust:

1) Kõik kolm eraldatult, st otsida Jumalalt kaitset, peatuda, öelda basmala, peatuda ja hakata suurat lugema;

2) Kõik kolm koos, st otsida Jumalalt kaitset, öelda basmala ja hakata suurat lugema ühe hingetõmbega, ilma vahepeal peatumata;

3) Basmala ja suura algus koos, st otsida Jumalalt kaitset, peatuda, öelda basmala ja vahepeal peatumata hakata kohe suurat lugema;

4) Jumalalt kaitse otsimine ja basmala koos, st otsida Jumalalt kaitset ja vahepeal peatumata kohe öelda basmala, siis teha paus ja seejärel hakata suurat lugema.

BASMALA KAHE SUURA VAHEL

Hafs retsiteerimissüsteemi järgi (mida meie siin õpime) loetakse kahe suura vahele alati basmala, välja arvatud suurade Al-Anfal (8) ja At-Tawbah (9), kuna nende vahele ei ole basmala’t ette nähtud.

On neli erinevat viisi, kuidas suurat lõpetada ja järgmisega jätkata, nii et basmala nende kahe vahele jääb. Kolm neist on lubatud ja üks ei ole lubatud.

   Lubatud:

1) Kõik kolm eraldatult: Retsiteerija lõpetab suura, peatub ja hingab, ütleb siis basmala’, peatub ja hingab, seejärel alustab järgmise suuraga. Näiteks:
(وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

2) Kõik kolm koos: Retsiteerija lõpetab suura ja ühendab selle lõpu kohe vastava vokaaliga basmala’le, seejärel ikka veel sama hingetõmbega ühendab basmala’ lõpu vastava vokaali järgmise suura algusega. Näiteks:

(وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

3) Basmala ja suura algus koos: Retsiteerija lõpetab suura, peatub ja hingab, ütleb siis basmala’ ja ühendab selle lõpu vastava vokaali järgmise suura algusega. Näiteks:

(وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

   Keelatud:

4) Suura lõpp ja basmala koos, järgmine suura eraldi: Retsiteerija lõpetab suura ja ühendab selle lõpu kohe vastava vokaaliga basmala’le, seejärel peatub ja hingab ja alles siis alustab uue suuraga. Taoline retsiteerimine võib kuulajat arvama panna, et basmala on eelmise suura viimane värss, mis ei ole õige.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?