Viisakusreeglid


SÜDAME VIISAKUSREEGLID KORAANI RETSITEERIMISEL

1) Sõnade päritolu mõistmine

Läbi selle mõistame loetud sõnade tähtsust – need on meie Looja enda sõnad ja suureks õnnistuseks, et Ta on need meile läkitanud. Olgu Ta ülistatud!

2) Need sõnad ei ole tulnud inimeselt

Läbi selle peaks lugeja mõtlema Kõigekõrgema Jumala omadustele.

3) Südame kohalolu lugemisel

Läbi selle ei tohiks lugeja Koraani lugedes või retsiteerides millelegi muule mõelda.

4) Tähenduse üle mõtisklemine

Koraani retsiteerides saame vähem tasu, kui me selle tähendust ei mõista. Koraan ilmutati meile teejuhiks, mitte lihtsalt kõrvailuks, seega on selle tähenduse mõistmine väga oluline aspekt.

5) Tähenduse mõistmine

See tähendab, et me mitte ainult ei loe ja ei mõtiskle tähenduse üle vaid ka mõistame seda ja käitume sellele vastavalt.

6) Individualiseerimine

See tähendab, et lugeja peaks mõistma iga Koraani käsku kui otseselt temale suunatut, et paremini nende käskude järgi elada.

VÄLISED VIISAKUSREEGLID KORAANI RETSITEERIMISEL

1) Keha, riiete ja koha puhtus; siwaki kasutamine.

2) Qibla suunas istumine.

3) Enne retsiteerima asumist öelda „audu billahi minaš-šaitani rražiim, bismilläähi rrahmääni rrahiim“. Lugemise ajal mitte haigutada.

4) Vältida inimestega rääkimiseks Koraani retsiteerimise katkestamist.

5) Peatuda iga värsi juures, mis meid hoiatab, et Jumalalt kaitset paluda. Peatuda iga värsi juures, mis räägib halastusest ja armulikkusest ja paluda Jumalalt halastust ja armulikkust.

6) Retsiteerimise ajal alandlikkus ja isegi nutmine.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?