27. Abielusuhted


MU MEES KOHTLEB MIND HALVASTI

Küsimus: Olen abielus olnud juba 25 aastat ja mul on palju lapsi. Abikaasa valmistab mulle alati meelehärmi: ta alandab mind mu laste, lähedaste sugulaste ja teiste ees. Ta kunagi ei hinda midagi, mis ma teen. Tunnen end rahulikult veid väljaspool kodu, kuigi mu abikaasa palvetab ja on muidu jumalakartlik mees. Palun andke nõu, mida ma peaksin tegema.

Vastus: Sa peaksid olema kannatlik ja soovitama tal parimal viisil käituda. Tuleta talle meelde Jumalat ja Teispoolsust; ehk võtab ta sind kuulda ja lõpetab häbiväärse käitumise. Kui ta seda ei tee, siis on ta patune ja sina saad oma kannatlikkuse ja kõige selle halva eest, mis sulle osaks langeb, tasu. Sa peaksid ta eest paluma, et Jumal ta õigele teele juhataks, teda hea käitumisega õnnistaks ja sind tema ja teiste kurja eest kaitseks.

Ühtlasi peaksid ka enda peale mõtlema ja oma usus järjekindel olema. Peaksid Jumalalt andestust paluma kõige eest, mida minevikus oled valesti teinud nii Jumala, su abikaasa kui ka teiste õiguste suhtes. Võib-olla on talle antud selline kontroll sinu üle millegi tõttu, mis oled ise teinud.

Sa võid paluda ka ta isal, emal, vanematel vendadel või muudel sugulastel, keda ta austab, temaga selles osas rääkida, et ta sind hästi kohtleks.

Jumal parandagu su olukorda ja juhtigu su abikaasa õigele teele tagasi. Jumal lähendagu ka teid kahte heas ja juhtimises; Ta on Lahke ja Suursugune.

šeik Ibn Baaz

„Fataawa al-Mar.ah“

MU ABIKAASA SÕIMAB JA ALANDAB MIND

Küsimus: Mida näeb Jumala seadus ette lahutuse puhul, kui normaalsed suhted ei ole enam võimalikud? Põhjus on järgnev:

Esiteks on mu abikaasa täiesti ignorantne ega tea midagi minu õigustest. Ta sõimab mind ja mu isa ja kutsub meid juutideks, kristlasteks ja šiiadeks. Ma olen tema käitumise suhtes väga kannatlik olnud, kuna meil on ühine laps. Kui ma aga liigesepõletikku jäin, ei suutnud ma enam ta käitumist taluda. Ma hakkasin teda tõsiselt vihkama, nii et ma ei suuda enam isegi temaga rääkida. Ma palusin temalt lahutust, kuid ta keeldus. Nüüdseks olen koos oma lapsega tema juures elanud juba kuus aastat, kuid ta kohtleb mind kui lahutatud naist või naist, kellel pole temaga midagi pistmist. Samas keeldub ta ikka mulle lahutust andmast. Ma palun teid mu küsimusele vastata!

Vastus: Kui olukord on selline, nagu sa seda kirjeldad, siis ei ole lahutuse taotlemises midagi halba. Ka see ei ole keelatud, et sa talle maksad, et ta sinust lahutaks, kuna ta sinuga halvasti käitub nii sõnades kui ka tegudes. Kui arvad, et saad oma laste heaolu nimel ja selleks, et mees sind üleval peaks, oma mehega kokku jääda ja talle nõu anda, kuidas Jumala nimel paremini käituda, teda juhendada, siis selle eest saad sa väga suure tasu. Me palume Jumalat, et ta teda usus juhiks.

Oluline on veel ka märkida, et see viimane on kehtiv, juhul kui ta palvetab ja ei nea islamit. Kui ta aga ei palveta ja neab ning sõimab ka islamit, siis on ta uskmatu ja sellisel juhul ei ole sul õigust temaga kokku jääda. Usu needmine ja sõimamine viib inimese sellest usust välja. Ka palve hülgamine, isegi kui inimene selle kohustuslikkust ei eita, on õpetlaste tugevama arvamuse kohaselt suuremat sorti uskmatus. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on „Sahih Muslimis“ Jabir ibn Abdullahi (raa) edastuse kohaselt öelnud: „Inimese ja uskmatuse ning ebajumalakummardamise vahel on palve hülgamine.“ Buraydah ibn Al-Hasib (raa) on edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Leping meie ja nende vahel on palve. Igaüks, kes selle hülgab, on uskmatu.“ (Ahmad) Selle kohta on ka teisi tõendeid Koraanist ja sunnast.

šeik Ibn Baaz

„Fataawa al-Mar.ah“

NAINE VÕTAB MEHELT LUBA KÜSIMATA RAHA

Küsimus: Mu mees ei anna mulle ei laste ega mu enda kulutusteks raha. Mõnikord me võtame temalt ilma ta teadmata. Kas see on patt?

Vastus: Naisel on lubatud oma mehe varast ilma tolla teadmata võtta, kui tal on raha laste ja enda ülalpidamiseks vaja ja mees seda ei anna. Samas peab naine võtma parasjagu ja mitte lihtsalt kulutama. Aisha (rah) on edastanud, et Hind bint Utbah tuli Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) juurde ja ütles: „Oo Jumala Sõnumitooja, Aby Sufyan ei anna minu ja mu laste jaoks piisavalt raha.“ Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Võta ta varast vastavalt sellele, mis on õige ja hea ja millest sulle ja su lastele piisab.“

šeik Ibn Baaz

„Fataawa al-Mar.ah“

NAINE ANNAB MEHELE NÕU

Küsimus: Kui naine annab oma mehele nõu, et ta peaks mošees palvetama, kuid mees on laisk ja ei viitsi seda teha ja naine näitab selles suhtes oma pahameelt mehe suhtes välja, on ta siis patustanud?

Vastus: Naine, kes oma mehele nõu annab selles osas, mida Jumal on käskinud või mida Ta on keelanud, nagu näiteks mošees palvetamine, alkoholi joomine või öösel lõbutsemine, ei ole kindlasti sellepärast patune. Naine saab selle eest hoopis tasu. Samas peaks ta oma meest nõustama lahkete sõnadega, sest sellisel juhul on tõenäolisem, et mees neid ka kuulda võtab.

šeik Ibn Baaz

„Fataawa al-Mar.ah“

MEES ON SUITSUSÕLTLANE

Küsimus: Mu mees on suitsetamisest sõltuvuses ja tal on astma. Suitsetamisest loobumise pärast on meie vahel olnud palju probleeme. Viis kuud tagasi palvetas mu mees Jumalale kaks rakat ja vandus, et ei suitseta enam kunagi. Veid nädal peale vandumist hakkas ta uuesti suitsetama ja probleemid meie vahel olid tagasi. Ma küsisin talt lahutust ja ta lubas, et ei suitseta enam kunagi. Samas, ma ei usalda teda mitte küünevõrdki. Mida teie sellest arvate? Mida ta peaks oma vande lunastamiseks tegema? Kuidas peaksin mina käituma? Jumal andku teile tasu.

Vastus: Suitsetamine on keelatud ja halb tegu. See on väga kahjulik. Koraanis on kirjas: Nad küsivad sinult (oo Muhammed), mis on neile lubatud (halal). Ütle: „Lubatud (halal) on teile head (kasulikud) asjad …“ (5:4) ja „…Ta nõuab neilt head ja keelab jäleda. Ta lubab (muudab halaliks) kõik hea (kasuliku) ja keelustab (muudab haramiks) kõik halva (kahjuliku) …“ (7:157).

Pole kahtlustki, et suitsetamine on kahjulik, halb ja jälestamisväärne harjumus. Su abikaasal on seega kohustuslik suitsetamine lõpetada ja jääda Jumalale ja Tema Sõnumitoojale (صلى اﷲ عليه وسلم) selles kuulekaks. Ta peab vältima kõike, mis võib Jumala meelepaha vallandada ja peab hoidma oma usku ja tervist ja sinuga hästi käituma. Ta peab oma murtud vande lunastama – peale selle, et ta peab Jumalalt andestust paluma ja suitsetamisest loobuma, tuleb tal kas toita kümmet vaest, riietada kümme vaest või vabastada üks usklik ori. Toitmise osas on piisav, kui ta annab igaühele ühe lõuna- või õhtusöögi või siis pool saa’ad toiduaineid. Pool saa’ad on 1,5 kg.

Kui ta palvetab, hästi käitub ja suitsetamisest loobub, siis soovitan ma sul mitte lahutust küsida. Kui ta aga samamoodi jätkab (st suitsetamisest ei loobu), siis ei ole midagi, mis keelaks sul lahutust küsida. Me palume, et Jumal teda juhataks ja et ta siiralt andestust paluks.

šeik Ibn Baaz

„Fataawa al-Mar.ah“

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?