11. Mosleminaise riietus


LIIBUVAD RIIDED

Küsimus: Kas naine tohib kanda liibuveid riideid teiste naiste ja mahramist meeste ees?

Vastus: Naisele ei ole sobilik kanda liibuveid riideid, mis ta kehavormid ja suuruse paljastavad, ka teiste naiste ja mahramitest meeste ees, kuna see ei ole viisakas. Samas abikaasa juuresolekul on see lubatud.

Seega peaks mosleminaine ka teiste naiste ja mahramite juuresolekul kandma rõivaid, mis tema kehavorme esile ei too.

Šeik Muhammed ibn ‘Abdillaah as-Subayyal (Masjid al-Harami imaam)

„Fataawa wa Rasaa.il Mukhtaarah“, lk 562-563.

KÕRGEKONTSALISED KINGAD

Küsimus: Mida ütleb islami seadus kõrgete kontsade kohta?

Vastus: Kõige vähem, mis nende kohta võib öelda, et nad on ebasoovitavad. Esiteks on tegemist teatud tüüpi pettusega, sest need teevad naise pikemaks, kui ta tegelikult on. Teiseks on see ohtlik, kuna naine võib kõrgetel kontsadel käies kukkuda. Komandaks on arstide uurimused näitanud, et kõrgete kontsade kandmisel on halb mõju naise tervisele.

Šeik Ibn Baaz

„Fataawa al-Mar.ah“

AWRA PALJASTAMINE MITTE-MOSLEMIST NAISARSTILE

Küsimus: Kas haige mosleminaine võib oma awrat mitte-moslemist naisarstile paljastada?

Vastus: See on lubatud, kuna Jumal on öelnud (24:31): „…ja ei näitaks oma ilu, välja arvatud oma abikaasadele … või oma naistele või orjataridele või teenritele …“ Mõned õpetlased on selle kohta öelnud, et siin on mõeldud vaid mosleminaisi, kuid see ei ole õige.

See võib mosleminaine mitte-moslemist naisarstile paljastada selle osa oma kehast, mis vajab ravi, välja arvatud juhul, kui ta kardab, et see naine võib tema kohta teistele infot jagada.

Šeik Muqbil ibn Haadee

„Ghaaratul-Ashritah `alaa Ahlil-Jahli was-Safsatah“, köide 2, lk 209.

NIQAABI KANDJA PILKAMINE VÕI ALAVÄÄRISTAMINE

Küsimus: Mida ütleb islami seadus nende kohta, kes alavääristavad või pilkavad neid mosleminaisi, kes kannavad niqaabi ja kindaid?

Vastus: Igaüks, kes pilkab või alavääristab moslemit, olgu see naine või mees, kes praktiseerib oma usku ja järgib Muhammedi (صلى اﷲ عليه وسلم) õpetusi, on islami seaduse kohaselt uskmatu, olenemata sellest, kas on tegemist naise katmise või mõne muu teemaga. Ibn Umar (raa) jutustas: „Tabuki lahingu ühe kogunemise ajal ütles üks mees: „Ma pole näinud kedagi nii aplat, kõnes valetavat ja vaenlasega kohtumisel argpükslikumat kui meie Koraaniretsiteerijad.“ Üks mees vastas: „Sa oled valetanud, oled valetaja! Ma räägin kindlasti sellest Jumala Sõnumitoojale!“ Uudisest teatati Jumala Sõnumitoojale ja tuli ilmutus.“ Abdullah ibn Umar (raa) lisas: „Ma nägin seda mees hoidmas kinni Jumala Sõnumitooja kaameli kotist ja tolm tõusis talle näkku, kui ta ütles: „Oo Jumala Sõnumitooja, me ainult naljatasime ja mängisime.“ Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) luges veid ette Koraani värsi: „Kas pilkasite Jumalat, Tema värsse (märke), ja Tema Sõnumitoojat? Ärge otsige vabandusi, sest olete usu peale uskumist hüljanud…“ (9:65-66). Seega on usklike pilkamine sama, mis Jumala, Tema märkide ja Sõnumitooja pilkamine.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Mar.ah“

NOORE TÜDRUKU HIDŽAAB

Küsimus: Mida ütleb islami seadus noorte tütarlaste kohta, kes ei ole veel puberteediikka jõudnud? Kas nad võivad käia väljas ilma end kinni katmata? Kas nad võivad ilma pead katmata palvetada?

Vastus: Nende hooldajate ülesanne on neid õpetada ja kasvatada nii, et nad austaksid juba pisikesest peale islamit. Nad ei tohiks välja minna ebasündsates riietes ja peaksid palvetama kaetud peaga. Samas, kui nad palvetavad ilma peakatteta, on nende palved siiski vastuvõetavad, sest Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Jumal ei võta vastu naissoost palvetaja palveid, kui ta on juba puberteedieas ja ta pea on katmata.“ (At-Tirmidhi, Ahmad, Abu Dawud, ibn Majah). See tähendab, et puberteedieelses eas tüdruku palve on ka katmata peaga vastuvõetav, kuid parem oleks lapsele juba pisikesest peale enda katmist õpetada.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Mar.ah“

VANADE NAISETE HIDŽAAB

Küsimus: Kas vana naine, ütleme näiteks 70 või 90 aastat vana, võib oma mitte-mahramitest sugulaste ees vabamalt riietuda?

Vastus: Jumal on öelnud: „Ja menopausi jõudnud naistele, kes ei plaani enam abielluda, ei ole patuks heita kõrvale (välis)rõivad, samal ajal siiski oma ilu (ehteid) paljastamata. Kuid sellest tagasihoidlikult hoiduda on neile parem. Ja Jumal on Kõikekuulja, Kõiketeadja.“ (24:60). Seega ei ole selles midagi halba, kui menopausis naised, kes enam abielluda ei taha ja oma ilu ei demonstreeri, mitte-mahrami meeste ees veidi vabamalt riietuvad, kuid Jumal on öelnud, et neile on siiski parem sellest hoiduda.

Šeik Ibn Baaz

„Fataawa al-Mar.ah“

MOSLEMINAISE KATMATA JUUKSED MITTE-MOSLEMITEST NAISTE JUURESOLEKUL

Küsimus: Kas moslemist naine võib oma juukseid mitte-moslemist naiste juuresolekul näidata; eriti kui on kartus, et need naised võivad seda meestele kirjeldada?

Vastus: Selles küsimuses on islamiõpetlased eriarvamusel, olenevalt sellest kuidas interpreteerida värssi „…ja ei näitaks oma ilu, välja arvatud oma abikaasadele … või oma naistele või orjataridele või teenritele …“ (24:31). Eriarvamusel ollaks „oma naistele“ interpreteerimise osas. Mõned õpetlased ütlevad, et see tähistab kõiki naisi; mõned jälle, et veid usklikke naisi. Seega esimese arvamuse kohaselt võib naine oma ilu mitte-moslemitest naistele näidata, teise arvamuse kohaselt ei või. Ma isiklikult pooldan rohkem esimest arvamust, mis on suurema tõenäosusega õige, kuna naiste seltskonnas ei ole tegelikul vahet, kas tegemist on moslemite või mitte-moslemitega, seni kuni mingid kiusatust ei teki. Kui see aga tekib, näiteks kartus, et mitte-moslemist naine võib mosleminaist hiljem meestele kirjeldada, siis peaks see mosleminaine end korralikult kinni katma. Tegelikult peaks end kinni katma ka nende mosleminaiste ees, kellest on karta, et nad teisi hiljem kirjeldavad.

Šeik Ibn ‘Uthaymeen

„Fataawa al-Mar.ah“

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?