1. Palve tingimused


PALVE MADHIGA MÄÄRDUNUD RIIETES

Küsimus: Leidsin peale fažri, dohri ja asri palvetamist, et mu aluspüksid olid madhiga[1] koos. Vahetasin need ära enne maghribi palvet. Kas eelnevalt palvetatu on kehtetu?

Vastus: Sinu fažri, dohri ja asri palved kehtivad ja sa ei pea neid uuesti tegema. Seda kahel põhjusel: 1. Sa ei ole kindel, millal sa madhit väljutasid, seega on võimalik, et see toimus peale asri palvet. Kui midagi ei ole kindel, siis kasutatakse põhimõtet, mille kohaselt asi on kehtiv. 2. Kui moslem palvetab ebapuhtana ja ta ei ole sellest teadlik või oli teadlik, aga unustas, on ta palve kehtiv. Ka siis, kui see talle meenub või ta selle avastab, ei pea ta juba sooritatud palvet uuesti tegema. (Koraan 2:286).

Selle kohta on tõend ka ühes hadiithis, mille kohaselt Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) palvetas kingades, millel oli mustust ja ingel Gabriel andis talle sellest teada. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ei katkestanud oma palvet ega alustanud uuesti vaid võttis lihtsalt kingad jalast, seega kui esimene pool palvest oli teadmatuse tõttu kehtiv, oli kehtiv ka teine pool (Al-Sharh Al-Mumti’ 2/232).[2]

Islam Q&A

PALVE UNUSTUSEST ILMA WUDUTA

Küsimus: Ma unustasin, et mul ei olnud wudut ja palvetasin. Peale palve lõpetamist tuli mulle aga see meelde. Kas pean oma palve uuesti tegema?

Vastus: Jah, see kes unustab, et tal ei ole wudut ja palvetab ning seejärel tuleb talle meelde, et tal wudut ei olnud, peab oma palve uuesti tegema, kuna Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Jumal ei võta vastu palvet, kui palvetajal ei ole wudut, kuni ta teeb wudu.“ (Sahih Al-Bukhari, Kitaab Al-Wudu). See on vastupidi juhule, kus palvetaja riietel on mustus[3] ja ta selle unustab; sellisel juhul ei pea ta palvet uuesti tegema.

Šeik Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen

PALVE RUUMIS, MILLE ÄÄRES ON WC

Küsimus: Ma elan mitte-islamiriigis ja seega on mul vahel raske palvetamiseks kohta leida, kui palveaeg käes. Paljud õed (ka ma ise) palvetavad poodide proovikabiinides või ostukeskuste beebi mähkmevahetustubades. Probleem seisneb aga selles, et vahel on mähkmevahetusruumides ka laste jaoks nurgas WC. Kas sellises ruumis, WCst võimalikult kaugel, on lubatud palvetada? Kas moslemist naine võib palvetada pargis või parklas? Ma ei ole oma usu suhtes häbelik ega hooli inimeste tähelepanust, kuid palvetades häirib mind siiski see, kui inimesed seisatavad ja vahivad, nagu oleks tegemist mingi etteastega. Samuti valmistab mulle muret see, et mosleminaisele võib meeste eest palvetamine haram olla. Mida peaks tegema, kui selliseid situatsioone vältida ei ole võimalik?

Vastus: At-Tirmidhi hadiithikogumikus on üks sahih hadiith, milles Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kogu maa on palvekoht, välja arvatud surnuaiad ja tualetid.“ „Tualeti“ all on siin mõeldud iga kohta, mida kasutatakse enda kergendamiseks ja sellistes kohtades on keelatud palvetada.

Ruumi, mille nurgas on WC, ei peeta ise WCks, kui WC ja ülejäänud ruumi vahel on piir, sein uks jne.

Palve parkides ja parkimisplatsides on kehtiv, kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Maa on tehtud mulle palvekohaks ja puhastumiseks, seega kus iganes inimene end palveajal leiab, palvetagu seal.“ (Sahih Al-Bukhari) Samas peab jälgima, et see palvekoht oleks puhas.

Šeik Ibn Baazi käest küsiti kord, kas palve, mille sooritamiseks peab WC suunas kummardama, on kehtiv. Ta vastas, et palve on kehtiv ja sellel ei ole midagi viga, sest ei palvetata ju WCs sees. (Fataawa al-Šeik Ibn Baaz, köide 2, lk 196).

See, kui sa tahad õigel ajal palvetada ja teed seda avalikus kohas, kus mitte-moslemid sind näha võivad, võib olla sulle õnnistuseks, kuna sind vaadates võivad nad islami vastu huvi tundma hakata ja kui nad peaksid moslemiteks hakkama, saad sa nende heade tegude eest nendega võrdse tasu.

Šeik Muhammed Salih Al-Munajjid

UIMASENA PALVETAMINE

Küsimus: Olen lugenud Al-Bukhari hadiithi, mille kohaselt ei tohiks uimase peaga palvetada. Kuna ma ei tea, kui uimast seal mõeldud on, olen mõnikord siiski uimasena palvetanud. Ma kartsin, et kuna olin hirmus väsinud, ei oleks ma enam sama päeva sees palvetamiseks üles ärkanud. Kas peaksin need palved uuesti tegema? Ma teadsin küll, et uimasena palvetada ei tohiks, kuid samas ei olnud ma nii uimane, et oma sõnade tähendusest mitte aru saada.

Vastus: Anas (raa) jutustas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui keegi teist on palvetamisel uimane, siis magagu, et ta (kui ta üles ärkab) teaks, mida ta retsiteerib.“ (Sahih Al-Bukhari, Kitaab Al-Wudu, 206).

Al-Muhallab ütles, et see käib vabatahtlike ööpalvete kohta, kuna kohustuslikud palved ei ole nii hilja ega nii pikad, et palvetaja uniseks jääks. Samas, kuna hadiithi sõnastus on üldine, ütles Al-Nawawi, et see võib käia ka kohustuslike palvete kohta ja seega võib ka sellel puhul magada, kui on teada, et palve sooritamiseks on veel aega. See on ka enamiku õpetlaste arvamus.

Unisuse ja palvetamise kohta on veel ka teine hadiith: „Kui keegi teist muutub palvetades uniseks, siis magagu seni, kui ta on end värskendanud, sest kui te palvetate uimasena, ei pruugi te aru saada, mida te ütlete ja kui palvetate andeks saamiseks, võite hoopis end veaga solvata.“ (Sahih Al-Bukhari 212, Sahih Muslim 786). Seega võime siit järeldada, et unisus, millest jutt käib, on nii suur, et selle tõttu ei mõista palvetaja enam, mis ta ütleb.

Islam Q&A

AUTOS JA LENNUKIS PALVETAMINE

Küsimus: Ma olen naine, kes reisib oma abikaasaga tihti kodulinnast ühel või teisel põhjusel kõrvallinna. Vahel juhtub nii, et maghribi või iša ajal ei leia me mošeed, kus naistel ka võimalik oleks palvetada. Seega, mu abikaasa palvetab, aga mina ei leia selleks kohta ja palvetan autos istudes. Kas minu sellisel viisil sooritatud palve on kehtiv?

Vastus: Mis sa tegid, ei ole õige, kuna palves seismine, kui palvetaja on selleks võimeline, on palve väga tähtis osa. Sa võid palvetada mošees meeste ruumis, kui mehed on juba lahkunud. Kui sa aga mošeed ei leia, võid palvetada ükskõik kus mujal.

Palve autodes, lennukites, rongides või muudes transpordivahendites, kus ei ole võimalik qibla suunas palvetada või püsti tõusta, on kohustuslike palvete puhul keelatud, välja arvatud kahel tingimusel: 1. Kui kohustusliku palve aeg saab otsa enne seda, kui kohale jõutakse. Kui sa aga jõuad kohale enne palveaja lõppu, pead ootama ja siis õigesti palvetama. 2. Kui ei ole võimalik transpordivahendist maha minna ja seal palvetada. Kui see on võimalik, tuleb seda teha.

Kui aga need kaks tingimust on täidetud, võib sõidukis istudes palvetada. Selle tõendiks on see, et Jumal ei koorma meid kunagi millegagi, mis meile liiga raske on (2:286), me peame täitma oma kohustusi Jumala ees nii palju kui võimalik (64:16) ja et Jumal ei ole meile meie usku raskeks teinud (22:78).

Kui ollakse sellises olukorras, kus tuleb sõidukis palvetada, siis kui on võimalik seda teha qibla suunas, tuleb seda ka teha, kuna see on üks kohustusliku palve tingimustest. Kui seda aga teha ei ole võimalik, peame andma endast maksimumi, et võimalikult õiges suunas olla.

Mis puutub aga vabatahtlikke palveid, siis siin on olukord lihtsam ja moslemitel on õigus palvetada ükskõik mis suunas ja istudes, isegi kui vahepeal on võimalik sõidukist maha minna, kuna Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) palvetas reisides vabatahtlikke palveid oma kaamli seljast maha ronimata ja just selles suunas, kuhu poole kaamel liikus (Sahih Al-Bukhari 1094). Parem oleks aga ka reisides vabatahtlikku palvet alustada qibla poole suunatuna.

Kohustuslikke palveid ei ole aga lubatud istudes sooritada, kuna Jumal on meile Koraanis öelnud, et peaksime „kuulekuses Jumala ees seisma“ (2:238) ja kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Palvetage seistes; kui see ei ole võimalik, siis istudes ja kui see ei ole võimalik, siis külili lamades.“ (Sahih Al-Bukhari 1117).

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 8/126

PALVEVAIBAD, MILLEL ON KAABA VÕI MUUD PÜHAD PAIGAD

Küsimus: Kas Kaaba ja muude pühapaikadega vaipade peale on haram astuda? Meil käib siin kampaania selliste vaipade ostmise vastu; põhjenduseks, et pühapaikade piltidele ei tohi jalgadega peale astuda. Mis islamiseadus selle kohta ütleb?

Vastus: Hingetutest asjadest, nagu puud või ehitised, kaasa arvatud Kaaba ja muud pühakojad, piltide tegemine ei ole keelatud, kuni seal juures ei ole kujutatud inimesi. Samas ei tohiks palvetajatel ees olla palvevaipa ega muud asja, mille peal on mingid pildid, sest need võivad teda palvele keskendumises segada. Al-Bukhari (373) ja Muslim (556) on Aishalt (raa) edasi andnud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) palvetas kord mustal üleriidel, millel olid märgid peal ja ta vaatas neid märke. Kui ta oli palve lõpetanud, ütles ta: „Vii see Abu Jahm ibn Hudhayfahle ja too mulle tema lihtne üleriie, kuna need segasid mind palvetades.“

Seega on sellistel dekoreeritud vaipadel palvetamine makruuh (ebasoovitav), kuna need võivad palvetaja tähelepanu palvelt kõrvale juhtida ja mitte seetõttu, et see oleks kuidagi pühapaikade suhtes austusetu, kuna tavaliselt seistakse ju nagunii vaiba ääreosal. 

Šeik Ibn Uthaymeen on öelnud, et näide dekoreeritud palvevaibast käib imaami kohta – Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) käskis ju oma üleriide Abu Jahm ibn Hudhayfahle viia. Kui dekoratsioonid imaami häirivad, siis ei peaks ta taolisel vaibal palvetama. Kui ta on aga pime või dekoratsioonidega nii harjunud, et need teda ei sega, võib ta nende peal palvetada (Majmoo’ Fataawa al-Šeik Ibn ‘Uthaymeen 12/362). 

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah’s (6/181) on kirjas, et Jumala kojas (st mošees) tuleks dekoratsioonidest hoiduda, kuna need häirivad palvetajat keskendumisel. Seetõttu peab enamik õpetlasi selliseid dekoratsioone makruuhideks.

Islam Q&A

TÜDRUKUTE PALVE PÜKSTES

Küsimus: Kas tütarlapsed võivad pükstes palvetada? Mis riietuses peaks nad islami seaduse järgi palvetama?

Vastus: Naised võivad palvetada ükskõik millises riides, mis katab kinni terve nende keha, välja arvatud käed ja nägu. Riietus peaks olema piisavalt lai ja paks, et naise kehakuju ega ükski kehaosa välja ei paistaks. Selle tõendiks on Umm Salamah hadiith Abu Dawudi kogumikus (639), kus ta ütleb: „Naine peaks palvetama khimaaris (peakattes) ja pikas kleidis, mis varjab ka ta jalalabad.“ Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Jumal ei võta vastu täiskasvanud naise (st, kellel on juba mens) palvet, kui ta pea ei ole kaetud.“ (Abu Dawood, 641; al-Tirmidhi, 377; Ibn Maajah, 655).

Seega on oluline, et naine oleks palve ajal üleni kaetud, välja arvatud ta nägu. Õpetlased on eriarvamusel, kas ka käed ja jalalabad võivad katmata olla või mitte.

Mis puutub kätesse, siis enamik õpetlasi on arvamusel, et käsi katta pole vaja (näiteks šeik ul-islam Ibn Taymiyah).

Mis puutub aga jalalabadesse, siis enamik malikišafi’i ja hanbali koolkonna õpetlasi on seisukohal, et nende katmine on kohustuslik. See on ka fatwakomitee ametlik arvamus (6/178). Šeik Ibn Baaz on öelnud: „Kogu naine on awra, kui ta palvetab, välja arvatud nägu. Õpetlased on eriarvamusel, kas ka käed tuleks katta. Mõned neist ütlevad, et see on kohustuslik, teised jälle lubavad need katmata jätta. Seega oleks naistel parem need kinni katta, et vältida ala, milles õpetlased eriarvamusel on. Mis aga puutub jalgadesse, siis nende katmine on palvetamisel enamiku õpetlaste arvamusel kohustuslik.“ (Majmuu’ Fataawa Ibn Baaz, 10/410).

Abu Hanifa, Ath-Thawri ja Al-Mawani olid arvamusel, et naised võivad ka katmata jalgadega palvetada. Selle arvamuse poolt olid ka šeik ul-islam Ibn Taymiyah ja Al-Mardawi. Šeik Ibn Uthaymeen on arvamusel, et naise käed ja jalad võivad palvetades katmata olla, sest isegi kui naisel on seljas maani ulatuv kleit, paljastuvad ja jalad kummardamisel ikka (Al-Sharh Al-Mumti’ 2/161).

Palveriietus ei tohi olla õhuke, nii et see, mis selle all on või nahavärv, on nähtav. Selle tõestuseks on Usama ibn Zaydi (raa) edastatud hadiith: „Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) andis mulle Dihiah Al-Kalbi kingituste seast qubti[4] ja ma andsin selle kandmiseks oma naisele. Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) küsis: „Miks sa oma qubtit ei kanna?“ Ma vastasin: „Ma andsin selle oma naisele.“ Ta ütles: „Ütle talle, et ta paneks selle alla ghalaala[5], sest ma kardan, et muidu näitab see ta kontide suurust.“ (As-Sunan Al-Kubra 2/234).

Sellest lähtudes ei tohiks naised kitsaid riideid, nagu pükse, kanda. Samas, kui naine siiski pükstes palvetab, on ta palve siiski kehtiv, kuna ta awra on kaetud, kuid ta on patustanud, kuna on eksinud islami seaduse vastu.

Islam Q&A


[1] Madhi on vedelik, mis väljub erutuse korral suguorganitest. See on kergemat sorti nääžis (mustus), nii et sellest lahti saamiseks tuleb vaid suguorganeid pesta ja määrdunud riiet veega pritsida.

[2] Palve tuleb mustuse avastamisel uuesti teha vaid juhul, kui määrdunud asja ei ole võimalik seljast võtta, nagu näiteks naistel pea- või kehakatet.

[3] Siinkohal mustusest rääkides ei ole mõeldud mitte igasugust mustist vaid ainult seda, mis wudu katkestab, st näiteks uriiniplekk või fekaaliga kokkupuutest tulenev plekk, mitte sülle kukkunud vahukoorekoogist tekkinud plekk.

[4] Õhukesest riidest Egiptuses valmistatud riideese (Lisaan Al-Arab, 7/373)

[5] Teatud alusriided.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?