19. Maailma lõpu märgid


MAHDI ILMUMINE

Küsimus: Mida arvate Mahdi ilmumisest tulevikus? Kas selle kohta on ka tõendeid Prohvet Muhammedilt (صلى اﷲ عليه وسلم)?

Vastus: Juhtivad hadiithieksperdid on edastanud mitmeid Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) jutustusi, mis kinnitavad nii Mahdi, Antikristuse kui ka Kristuse (عليه السلام) ilmumist. Mahdi ilmumisele eelnevad teatud märgid, millest olulisim on, et tema ülesandeks on maailmasse tagasi tuua õiglus, peale seda, kui ebaõiglus ja türannia on maad võtnud. Seega mitte kedagi ei tohi Mahdiks pidada enne, kui need teatud märgid on ilmunud.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

MILLAL ILMUB DAŽŽAL?

Küsimus: Millal ilmub maailma Dažžal ehk Antikristus?

Vastus: Dažžali ilmumine on üks Viimse Kohtupäeva lähenemise märke, kuid sellele ei ole antud kindlat aega, kuna keegi peale Jumala enda ei tea, millal Viimne Tund kätte jõuab. Samuti ei tea me, mis järjekorras tulevad märgid, enne kui need juba tulnud pole. Seega pole Dažžali ilmumise aeg meile teada, kuid samas me teame, et tema ilmumine on üks maailma lõpu märkidest.

Šeik ibn Uthaymeen

„Majmoo’ Fataawa wa Rasa’il“ – köide 2, nr 142.

MIDA DAŽŽAL ÕPETAB?

Küsimus: Mida Dažžal õpetab? Millele ta inimesi kutsub?
Vastus: On edastatud, et kõigepealt, kui ta ilmub, kutsub ta inimesi islamisse ja ütleb, et ta on moslem. Ta kaitseb islamit. Peale seda väidab ta, et on prohvet ja seejärel, et ta on jumalus. Nii alustas ja lõpetas ka Vaarao.

Šeik ibn Uthaymeen

„Majmoo’ Fataawa wa Rasa’il“ – köide 2, nr 143.

KAS DAŽŽAL ON AADAMA LASTE HULGAST?
Küsimus:
 Kas Dažžal on inimene, on ta Aadama laste hulgast?
Vastus: Jah, Dažžal on Aadama laste hulgast, st inimene. Mõned õpetlased ütlevad, et ta on šaitaan ja mõned ütlevad, et ta isa on inimene, aga ema džinn, kuid see ei vasta tõele. Dažžal on inimene, kuna ta vajab sööki ja jooki ja muud taolist. Kui Jeesus (عليه السلام) ta võidab, tapab ta tema tavalisel moel, nagu inimesi ikka tapetakse.

Šeik ibn Uthaymeen

„Majmoo’ Fataawa wa Rasa’il“ – köide 2, nr 146.

MAHDI JA JEESUSE TULEK

Küsimus: Mida võite öelda Mahdi tuleku ja Jeesuse (عليه السلام) taevast alla tuleku kohta?

Vastus: Hadiithides on kirjas, et Mahdi tuleb, et meie kogukonda juhtida (Abu Dawud, Ibn Majah jt). Samas ei ole autentsetes hadiithides kirjas, millal täpselt Mahdi tuleb.

Samuti kinnitavad autentsed hadiithid, nagu Koraangi (4:158), et Jeesus (عليه السلام) mitte ei surnud, veid Jumal tõstis ta Enda juurde taevasse. Ibn Kathir näiteks kirjeldab 4:158 järgnevalt, et Jeesus (عليه السلام) tuleb maailma lõpus maa peale tagasi, kuid kindlat aega selleks kirjeldatud ei ole, välja arvatud see, et Jeesuse (عليه السلام) tulek on seotud Dažžali tulekuga.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-’Ilmiyyah wal-Iftaa’“ – köide 3, lk 140, fatwa nr 1615 küsimus nr 11.

JEESUS (عليه السلام) TULEB ALLA MAA PEALE

Küsimus: Ma lugesin ühest raamatust, et Maarja poeg Jeesus (عليه السلام) tuleb enne Ülestõusmispäeva taevast alla maa peale ja valitseb maa peal 40 aastat. Kas see on õige? Ja mis tõendeid selleks Koraanis on?

Vastus: Mis puutub Maarja poeg Jeesusesse (عليه السلام), siis see on õige, et ta tuleb enne Ülestõusmispäeva alla maa peale, kuna Jumal on öelnud: „Pole kedagi Raamatu rahvaste hulgast, kes ei usuks temasse enne ta surma. Ja Ülestõusmispäeval saab temast nende vastu tunnistaja.“ (4:159)

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on kinnitanud, et Maarja poeg Jeesus (عليه السلام) tuleb alla maa peale, et meie kogukonna üle õiglaselt valitseda. Seega ta valitseb kogukonda ja ei võta vastu ühtki teist usku peale islami. Paljud teadjamehed on nimetanud seda üheks maailma lõpu märgiks.

Mis puutub aga sellesse, et Jeesus (عليه السلام) valitseb 40 aastat, siis selle väite õiguse või vale kohta mul andmed puuduvad.

Šeik ibn Uthaymeen

„Fataawa Manaar al-Islaam“ – küsimus 6, lk 22.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?