17. Koraaniga seotud bida’d


KORAANI SUUDLEMINE JA ÜLE SILMADE TÕMBAMINE

Küsimus: Olen märganud, et osad vennad suudlevad enne lugema asumist Koraani ja tõmbavad siis sellega üle oma näo ja silmade. Mida peaks sellest arvama?

Vastus: Me ei tea, et selleks oleks islami seaduse järgi mingit alust.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee
„al-Bid’u wal-Muhdathaat wa maa laa Asla lahu“ – lk 549;
„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa.“ – küsimus 12, fatwa nr 1472. 

KOOS KORAANI RETSITEERIMINE

Küsimus: Mida peaks arvama koos Koraani retsiteerimise kombest, mida tehakse eriti reedeti enne imaami saabumist?

Vastus: See ei ole lubatud, usuks teatud päeva välja valimine on bida’.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„al-Bid’u wal-Muhdathaat wa maa laa Asla lahu“ – lk 562;
„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa.“ – küsimus 11, fatwa nr 6364.

„SADAQ ALLAAHU L-ADHIIM“ ÜTLEMINE PEALE KORAANI RETSITEERIMIST

Küsimus: Kas peale Koraani retsiteerimise lõpetamist võib öelda „sadaq Allahu l-adhiim“?

Vastus: Tegemist on bida’ga. Ei Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ega ükski tema kaaslastest (raa) ega ka tuntud õpetlastest ei ole kunagi seda teinud. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Igaüks, kes lisab midagi sellesse meie asja (ehk islamisse), mis sellesse ei kuulu, sellelt ei võeta seda vastu.“ (Bukhari, Muslim)

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„al-Bid’u wal-Muhdathaat wa maa laa Asla lahu“ – lk 571;
„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa.“ – fatwa nr 3303.

KORAANI SURNULE LUGEMINE JA TALLE KÕHU PEALE PANEMINE

Küsimus: Mis ütleb islami seadus Koraani surnule lugemise ja selle talle kõhu peale asetamise kohta? Kas on teatud aeg, mille jooksul võib kaastunnet avaldada, näiteks kolme päeva jooksul?

Vastus: Surnule Koraani lugemisel või haua kohal Koraani lugemisel ei ole mingit alust, seega on pigem tegemist bida’ga. Samuti ei ole alust ka Koraani surnule kõhu peale panemisel. Inimesed, kellel on teadmised, on maininud, et kõhu peale võib pana midagi metallist või muud rasked, et kõht üles ei paistetaks. Mis puutub aga kaastunde avaldamisse, siis selleks päevade arv ei ole piiratud. 

šeik Ibn ‘Uthaymeen
„al-Bid’u wal-Muhdathaat wa maa laa Asla lahu“ – lk 370;
„Fataawa Islaamiyyah“ – köide 2, lk 50.

TELLITUD KORAANIRETSITEERIJA LUGEMINE SURNU HINGELE

Küsimus: Kas on lubatud maksta professionaalsele Koraaniretsiteerijale selle eest, et ta surnu hingele Koraani loeks?

Vastus: Tegemist on bida’ga ja ei lugeja ega surnu saa selle eest tasu. Põhjus peitub selles, et retsiteerija loeb veid maise hüve pärast. Iga hea tegu, mida tehakse maise hüve pärast, ei vii kedagi Jumalale lähemale ega anna Jumalalt tasu. Seega ei ole mõtet kedagi surnu hingele raha eest Koraani retsiteerima tellida, tegemist on veid surnu pärijate raha raiskamisega. 

šeik Ibn ‘Uthaymeen
„al-Bid’u wal-Muhdathaat wa maa laa Asla lahu“ – lk 278;
„Majmoo’ Fataawa wa Rasaa’il fadheelatush-Šeik Muhammad Ibn Saalih al-‘Uthaymeen“ – nr 357.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?