25. Tawhiid ehk Jumala ainsus


TAWHIIDI TÜÜBID JA DEFINITSIOONID

Küsimus: Mis on tawhiidi tüübid ja mida need endast kujutavad?

Vastus: Tawhiidi tüübid on tawhiid ar-rububija, tawhiid al-uluhija ja tawhiid al-asmaa was-sifaat.

Tawhiid ar-rububija on Jumala kõige muu hulgast välja toomine läbi Tema tegude, nagu loomine, moona jagamine, elu andmine, surma andmine ja kõik nn administratsioon taevaste ja maa üle. Veid Temal on õigus seadusi saata, kohut mõista ja sõnumitoojeid oma sõnumiga maailma saata. Jumal on enda kohta Koraanis öelnud: „Tõesti! Teie Isand on Jumal, kes lõi taevad ja maa kuue päevaga; seejärel tõusis Ta (oma) troonile …“ (7:54).

Tawhiid al-uluhija on Jumala kõige muu hulgast välja toomine läbi ainult Tema kummardamise, ainult Temalt abi palumise, ainult Tema poole palvetamise jne. Mitte kellegi teise nimel ei tohi loomi ohverdada ega tappa või vannet anda. Jumal on öelnud: „Ütle (Muhammed): Tõesti minu palve, minu ohver, minu elu kui ka minu surm on vaid Jumalale, Maailmade (nii inimeste, džinnide kui ka kõige muu loodu) Isandale.“ (6:162) ja „… seega palveta oma Isanda poole ja ohverda (vaid Talle).“ (108:2).

Tawhiid al-asmaa was-sifaat on Jumala kirjeldamine ja selle järgi nimetamine, millega Ta ise on ennast nimetanud ja kirjeldanud ja millega Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) on teda autentsetes hadiithides kirjeldanud ja nimetanud. Mitte midagi ega kedagi ei ole Talle sarnast ja Ta on Kõikekuulja, Kõikenägija.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawaa al-Lajnah ad-Daa’imah“, 1. köide, lk 20-21, fatwa nr 8943.

JUMALA LOOMINGU ESIMENE KOHUSTUS

Küsimus: Mis on Jumala loomingu kõige esimene kohustus?

Vastus: Esimene kohustus Jumala loomingule on see, millele neid kutsutakse. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) selgitas Muadh ibn Jabalile, kui ta tolle Jeemenisse saatis: „Sa lähed raamaturahva juurde, seega esimene asi, millele neid kutsuda, on et nad tunnistaksid, et pole teist jumalust peale Jumala ja et Muhammed on Jumala sõnumitooja.“ (Al-Bukhari 1458, 1496; Muslim 29, 30, 31)

Seega Jumala sulase esimeseks kohustuseks on kummardada veid Jumalat ja tunnistada Tema Sõnumitoojat (صلى اﷲ عليه وسلم), kes on sõnumi edastanud. Läbi selle tunnistab inimene oma kavatsuse puhtust ja nõusolekut täita Sõnumitoojaga (صلى اﷲ عليه وسلم) saadetud Jumala seadust.

Šeik Ibn Uthaymeen

„Fiqh Al-Ibaadaat“ – küsimus 4, lk 18.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?
Lisa kommentaar 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *