21. Rukja ehk Koraaniga ravitsemine


KA MITTE-MOSLEMIT VÕIB KORAANIGA RAVITSEDA

Küsimus: Kas ka mitte-moslemeid võib Koraaniga ravitseda?

Vastus: Allah lõi Koraaniga ravimitsemise samuti nagu mee, õli ja teised ravimisomadustega vahendid. Need vahendid on paranemiseks ja Allah on Tervendaja. Järgnev autentne jutustus annab loa ka mitte-moslemeid ravitseda.

Abu Seid Al-Khudry (raa) on edastanud: „Üks grupp Prohvet Muhammadi (صلى اﷲ عليه وسلم) kaaslasi asusid reisile. Nad jõudsid ühe Araabia hõimu juurde (kes olid uskmatud) ja palusid neilt kostitust. Ent nad keeldusid neid külalistena vastu võtmast. Seejärel selle hõimu liider sai (skorpionilt) nõelata. Ta inimesed proovisid kõike, mis nende võimuses, kuid midagi ei toonud sellele juhile leevendust. Osad nende seast soovitasid minna nende juurde, kes viibivad lähedal (st Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) kaaslased), et võib-olla on neil midagi, mis nende liidrit tervendaks. Nad läksidki nendeni ja pärisid: „Oo, inimesed, meie juht sai nõelata kuid me ei suuda ravi leida. Kas teil on midagi tema abistamiseks?” Üks neist lausus: „Allahi nimel, ma ravitsen teda Koraaniga, kuid me palusime teilt külalislahkust ja seda te meile ei andnud. Seega me ei soorita rukjat, kui me selle eest midagi vastu ei saa.” Nad jõudsid kokkuleppele, et selleks on lambakari. Ta hakkas tema (liidri) peale puhuma (puhkus või sülgas kergelt vähese süljega) ja Koraani avasuurat lugema. Mees hakkas kiiresti toibuma, võttis end jalule ja tal polnud (enam) mitte mingisugust häda. Neile anti tasu, nagu lubatud ning osad kaaskondlased olid selle poolt, et see ära jagada, kuid rukja sooritaja palus oodata, kuni nad jõuavad Prohvet Muhammadi (صلى اﷲ عليه وسلم) juurde ning küsivad tema seisukohta. Nii saigi ja nad pajatasid nendega juhtunust. Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) küsis: „Kuidas sa teadsid, et see (suura äl-Fäätiha) on rukja?” Seejärel ta (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Sa toimisid õigesti; jaga need välja ning anna minule minu jagu.” Ja Prohvet Muhammad (صلى اﷲ عليه وسلم) naeris.“ [Bukhari 2276]

RUKJA SOORITAJA EI TOHI VASTASSUGUPOOLEGA ÜKSINDA OLLA

Küsimus: Kas Koraaniga ravitsejast mees tohib haige naisega üksi jääda?

Vastus: Khulwa (vastassugupoolega omaette olemine) on haram (keelatud) isegi Koraaniga ravitsemise tarvis. Prohvet Muhammad (صلى اﷲ عليه وسلم) jutustas: „Ükski meesterahvas ei tohiks (võõra) naisega kahekesi olla (tema mahram peab temaga olema) või saatan on kolmandaks.” [Tirmidhi, autentne]

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

DŽINN INIMKEHAS

Küsimus: Kas džinn võib tõepoolest inimese kehasse siseneda?

Vastus: Jah, see on tõestatud fakt, et džinn võib inimese keha oma valdusesse võtta ja samuti talle kahju põhjustada.

Allah ütleb intresside kasutajatest järgmist: „Need, kes kasutavad intressi, ei saa (Viimsel Kohtupäeval) muud moodi seista kui seisavad need, keda saatan hullumiseni peksab.“ (Koraan 2:275)

See tähendab, et kui nad Viimsel Kohtupäeval oma haudadest tõusevad, siis nad seisavad nagu nad oleksid džinnide omandatud. Intressi kasutaja kõht on hiigelsuur ja kui ta tahab püsti tõusta, ta kukub. Ning igakord kui ta end jalule tahab saada, ta kukub ja on kõigile paljastatud. Seega ta on sarnastatud sellega, kellele on džinn sisse läinud ja on nendest ning kuraditest võitu saanud. See osutab sellele, et džinn võib inimese keha vallata. Ta võib siseneda inimestesse, võtta nad üle ja põhjustada neile vaimuhaigusi. See võib tingitud olla mitmeteset asjaoludest. Näiteks inimene on džinne haavanud ja nad maksavad kätte või nad võtavad inimest hoopis leluna või mingi muu põhjuse pärast.

Kokkuvõtteks: Džinni võimuses on inimese kehasse sisenemine ja tema haavamine. See on tõestatud Koraaniga ja erineate juhtumitega.

Sellele, kellel džinn sees on, on parimaks lahenduseks sellest olukorrast väljapääsemiseks Koraani retsiteerimine, mida talle retsiteeritakse. Parimaks raviks on Koraani ja Prohvet Muhammadi (صلى اﷲ عليه وسلم) duaade lugemine. Ja Allahi abiga see vaev haihtub.

Tänapäeval tegutsevad ka šarlatanid ja vale-ravitsejad, kes ise määravad teatud duaasid ja jooke, mis nende sõnul aitab džinnil inimese kehast lahkuda. See on keelatud tegu, sest selleks on lubatud kasutada ainult Koraani ja sunna duaasid.

šeik Saalih al-Fawzan

„Majmoo’ Fataawa“ (1/52)

KORAANIGA RAVITSEJAT ISELOOMUSTAVAD TUNNUSED

Küsimus: Kuidas ära tunda õiget Koraaniga ravitsejat?

Vastus: Raaqi (Koraaniga ravitseja) peab olema isik, kes ei ole pööranud rukjat „raharattaks”, mis tähendab, et ta peab sooritama rukjat Allahi nimel mitte rikkuse kogumiseks.

On inimesi, kes oskavad väga hästi Koraaniga ravitseda ja nende juurde tuuakse pideveid inimesi ravile. Seega neile ei jää palju vaba aega muudeks tegemisteks. Sellisel isikul on lubatud võtta midagi vastutasuks Koraaniga ravitsemise eest, et ta ei satuks raskustesse oma igapäevaelus, kuid mitte rohkem kui vaja, veid nõnda palju, et endaga ilusti toime tulla. Küll on nähtud inimesi, kes teostavad rukjat ning küsivad tasuks suure hulga rikkust ja sellest tingituna on nad väga jõukad.

Raaqi peab olema tugev tawhiidis ja aqiidas, ta peab olema vankumatu ega tohi hirmu tunda. Rukja sooritamise ajal võib juhtuda, et džinn ilmub nähtavale ning kui ta on nõrk, võib ta hoopis temasse siseneda. Seega peab raaqi olema tugev oma aqiidas ja tawhiidis, ei karda džinni kohalolekut ning on püsiv oma religioonis.

Samuti ei tohi ta rohkelt džinniga rääkida, kui džinn temaga kõnet hakkab pidama, sest ta on teadlik, et see on raaqile hõlpsam kui Koraani retsiteerimine. Koraani retsiteerimisega peab lihtsalt edasi minema, sest see teeb džinni nõrgemaks. On Koraaniga ravitsejaid, kes džinniga rääkides justkui teda intervjueeriks. See ei ole aeg ajakirjaniku ametiks. Pigem minna edasi isikule Koraani lugemisega ning mitte sattuda džinni „lõksu”, kes tahab, et raaqi räägiks ja retsiteerimise lõpetaks.

Kui raaqi teeb rukjat naisele, siis too peab olema täielikult kaetud ja kohal peab kindlasti olema mahramRaaqi ei tohi puudutada tema kaela, laupa ega muid kehaosasid. Raaqil peab olema kartust Allahi ees, ta peab hoidma oma pilku ning mitte seda naisele suunama, sest nõndaviisi võib ta Koraaniga ravitsemisest kõrvale kalduda.


šeik Abdul Aziz ibn Baaz

NÕIDUS JA ABIELUSUHTED

Küsimus: Kas sihril (maagial, nõidusel) võib olla tagajärgi abielusuhetele?

Vastus: Maag või nõid teeb asju, millel on kahtlemata inimestele mõju. Mõnikord on see veid illusioon, mille abil asjad ilmuvad, kaovad või teisena näivad. Nad teevad nii, et asjad näivad inimeste jaoks teistsugused, kui need tegelikult on, st nõiuvad ära inimeste silmad.

Kuid inimesi on võimalik nõiduda ka muul viisil, nii et mees hakkab oma naist vihkama või vastupidi. Seda võib saavutada läbi silmamoonutuse, nõiajoogi manustamise või sõlmide tegemise, mille peale nad puhuvad ja saatanatele palvetavad, et inimestele nende abil viga teha.

Seega võib mees endale ette kujutada, et ta naine ei ole see naine, keda ta teab ja too võib talle paista inetu või põlastusväärsena. Sama võib mehe kohta arvata ka naine.

Seega võib nõidust olla kahte sorti: 1) silmamoonutamine, 2) armastuse ja vihkamise loitsud. Nii on võimalik mõjutada mitte ainult abikaasade veid ka ümberkaudsete inimeste suhteid. Seetõttu on Allah meil käskinud Endalt kõigi taoliste kurjategijate vastu kaitset otsida.

šeik Abdul Aziz ibn Baaz

„Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah li Samaahat“, köide 8, lk 80.

SÜMPTOMID

Küsimus: Kuidas on võimalik teada saada, kui inimesel on džinn sees või ta on kurjast silmast vaevatud?

Vastus: Need, kes islamis rukjaga tegelevad, võivad välja tuua mõned sümptomid, mis kurjast vaimust või kurjast silmast vaevatud inimesel võivad olla. Need ei ole lõplikud sümptomid ja võivad ka tihti erineda, kuid mõnel teisel juhul jälle täppi minna.

1) Ära pööramine või väga tugevalt reageerimine, kui kostab adhaan või loetakse Koraani.

2) Minestamine, hood ja kukkumine, kui Koraani loetakse.

3) Palju häiriveid unenägusid.

4) Üksi olemine, inimestest eemale hoidmine, kummaline käitumine.

5) Vaim, kes inimesel sees on, võib rääkima hakata, kui talle Koraani loetakse.

Kurja silma sümptomid on (ibn Baazi tsiteerides):

Peavalu, mis liigub ühest pea osast teise; kollakas kahvatus näos; palju higistamine ja urineerimine; vähene isu; surin, külmus või kuumus jäsemetes; südame pekslemine; valu alaseljas ja õlgades; kurbus ja mure; unetus öösel; tugevad reaktsioonid ebanormaalsete hirmude suhtes; palju röhitsemist, haigutamist ja ohkamist; üksi olemise eelistamine; laiskus; palju magamine; meditsiiniliselt seletamatud tervisehädad.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?