Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » ABIELU SEADUSED » Kellega on keelatud abielluda?  
Kellega on keelatud abielluda?

Kui teame seda, kellega abielluda ei tohi, teame automaatselt ka seda, kellega abielluda  võib, sest islami seaduse järgi on kõik, mis ei ole keelatud, lubatud.

Abielukeelu võime jagada kaheks: 1) eluaegne keeld, 2) ajutine keeld.

 1. ELUAEGNE KEELD:

1.1. veresugulastest on abieluks keelatud:1) ema (vanaema, vanavanaema jne)[1], 2) õde (ka poolõde), 3) tütar (tütretütar, pojatütar jne), 4) isapoolne tädi (ka pooltädi, vanatädi jne), 5) emapoolne tädi (ka pooltädi, vanatädi jne), 6) vennatütar, 7) õetütar (24:31).

NB! Abikaasa vennad-õed EI OLE MAHRAMID, nagu ka abikaasa onud-tädid! Prohvet Muhammed (saws) ütles: „Langusuhted (ehk sugulussuhted läbi abielu) on surm!“ Miks võrdleb Prohvet (saws) abikaasa perega suhtlemist surmaga? Sest nende inimestega käime me väga tihedalt läbi, kuid enamik neist ei ole tegelikult meie mahramid.

1.2. langusuhetest on abieluks keelatud: 1) isa naine (niipea kui abieluleping on tehtud, isegi kui pole olnud vahekorda), 2) pojanaine (niipea, kui on abieluleping), 3) naise ema (niipea, kui on abieluleping), 4) naise tütar (juhul, kui on leping ja on olnud ka vahekord).

1.3.  piimavanemad: piimaema ja piimaisa on abieluseaduse järgi sama staatusega kui pärisema ja pärisisa (st ka piimaema lapsed, vanemad jne on samad mis sinu enda ema lapsed,vanemad jne).

Kes on piimaema? Osad õpetlased ütlevad, et ühest piimatilgast piisab, et teha kedagi piimaemaks ja piimalapseks; teised jälle ütlevad, et laps peab kolm korda kõhu täis saama. Kõige tugevamaks arvamuseks peetakse aga, et laps peab piimaema piimast viis korda kõhu täis saama. Imetatav laps peab olema alla 2 aasta vana. Need viis korda võivad olla ühe tunni sees, ühel päeval või 2 aasta sees, see ei ole oluline, aga viis korda peab laps kõhu täis saama. Oluline ei ole ka see, kas laps on saanud piimaema piima otse rinnast või pudelist. Pudel ei muuda asja, kuna piim on see, mis teeb naisest piimaema ja mitte rind.

Naised peaksid selle üle arvet pidama, sest muidu võib juhtuda nagu ühe Prohveti (saws) kaaslasega – ta oli aastaid abielus, kui must orjatar tuli ja ütles, et ta on piimaema nii talle kui ta naisele ja nad pidid lahku minema. Seega tuleb alati asjaosalistele kohe öelda, et olen last imetanud nii mitu korda jne.

Piimaisa on see mees, kelle lapse tõttu piimaemal on piima. Näiteks: imetatud laps ei tohi abielluda piimaisa vennaga, kuna see on nagu tema onu; aga kui piimaema on abielus (enne või hiljem) kellegi teise mehega, siis selle vennaga tohib. Muhammad (saws) ütles: „Kõik, mis läbi vere on keelatud, on keelatud ka läbi piima.“ [2] Näiteks Prohveti (saws) onu Hamza (raa) tütar tahtis temaga abielluda, aga Prohvet (saws) ütles, et see ei ole  võimalik, sest kuigi onutütrega abielluda on lubatud, said Muhammed (saws) ja Hamza (raa) piima samalt naiselt, seega olid nad nagu vennad ja vennatütrega ta abielluda ei saanud.

Ühest hadithist võime lugeda, et üks mees tuli Aisha (raa) juurde ja Aisha ei lubanud teda sisse, sest ei teadnud, kas tohib ja küsis Prohvetilt (saws). Too ütles, et võib, kuna see oli tema piimaisa vend; seega ta piimaonu, mis on sama kui päris onu.

 

2. AJUTINE KEELD:

2.1. korraga ei tohi olla abielus naise ja tema õega; naise ja tema tädiga; naise ja tema õe- või vennatütrega; seetõttu ei ole need naised mehele ka mahramid.

2.2. uskmatus: Moslemist mehed ega naised ei tohi abielluda uskmatute meeste ja naistega. Mehed võivad abielluda küll kristlastest ja juutidest naistega, kuid nood peavad olema praktiseerivad ja jumalakartlikud (mis kahjuks tänapäeval reeglina nii pole). Paljud õpetlased ütlevad, et seda ei tohi teha väljaspool islamimaailma – kui paar peaks lahutama, siis lapsed kasvavad islamimaailmas ikkagi moslemiteks, väljaspool aga mitte.  

2.3. ei tohi abielluda inimesega, kes on kõigile teadaolevalt abieluvälises seksuaalvahekorras: zinategijad omasugustega ja jumalakarlikud omasugustega (24:3).

2.4. kui on juba 4 naist, ei saa juurde võtta, kuni keegi neist sureb või lahutab. Koraani järgi on mehele lubatud kuni neli naist (4:3). Hadithid jutustavad ka sellest, et Prohvet (saws) käskis neil, kes moslemiteks hakkasid ja kellel oli rohkem kui neli naist, neist neli välja valida ja ülejäänud läbi lahutuse vabaks lasta.

2.5. ihraamis ei tohi abielluda ei mees ega naine (hadžil või omral) – kui ihraami ajal abielluda, siis see abielu on kehtetu; ei tohi olla ka wali[3] või tunnistaja (pulmas võib osaleda).

2.6. kui naine on juba abielus, ei tohi temaga mingil tingimusel abielluda.

2.7. kui naine on iddas[4], kuni idda on läbi. Vaid ühel juhul, kui naine on oma mehest juba kolmas kord lahutatud või lesestunud, on lubatud abielule vihjata, kuid siiski mitte otseselt ettepanekut teha. Muhammed (saws) ütles: „Ei ole pattu, kui vihjate ettepanekust lesele või kui naine on kolmandas lahutuses.“  Mööndus on selleks, et naine ei peaks oma tuleviku pärast muretsema, et teda lohutada, kuid mitte otseselt ettepanekut teha. Võib näiteks öelda: „Olen huvitatud kellestki, kes on
NAGU SINA.“

2.8. surivoodil.[1] Naiste jaoks siis vastavalt isa, vanaisa, vanavanaisa jne.

[2] 1966. aastal avastati, et rinnapiima üheks koostiseks on leukotsüüdid ehk vere valgelibled, mille ülesandeks on beebi kehas bakterite tapmine ja immuunsüsteemi ülesehitamine. (M. Xanthou, „Immune Protection of Human Milk“, Biology of the Neonate 74 (1998):121-33; H.E. Pabst, „Immunomodulation by Breast-feeding“, Pediatric Infectious Disease Journal 16(1997):991-95) Seega annab piimaema oma piimalapsele läbi rinnapiima edasi ka osa oma verest, mistõttu võiks öelda, et piimaemal, ta piimalapsel ja enda lastel on mingil määral ühine veri ja immuunsüsteem.

[3] pruudi eestkostja

[4] 4 kuud ja 10 päeva peale abikaasa surma või lahutust