Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 30.-35. Surmaks valmistumine  
30.-35. Surmaks valmistumine

30) SURILINA JA HAUA VÕIB ENNE SURMA ETTE VALMISTADA

Bukhari puudutab seda teemat oma peatükis nimega „Need, kes valmistasid oma surilina ette Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) eluajal, ilma et too oleks selle vastu olnud“. Sahl (رضي اﷲ عنه) on edastanud, et üks naine tuli Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) juurde kangastel kootud riidetükiga, mis oli kahest otsast õmmeldud. Sahl (رضي اﷲ عنه) küsis: „Kas teate, mis riie see oli?“ Talle vastati: „See oli kuub.“ Ta ütles: „Jah.“ Naine ütles: „Ma kudusin selle omaenese kätega sulle kandmiseks. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) võttis selle vastu, kuna tal oli seda vaja. Ta keeras selle ümber oma kere, nii et see kattis ta alakeha, ja tuli meie juurde. Ühele mehele meeldis see ja ta ütles, et see on väga ilus riie. Kas sa ei annaks seda mulle kandmiseks? Inimesed ütlesid talle: „Mis sulle meeldis? Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) kannab seda, sest tal on seda tarvis. Sina aga palud tal selle endale anda, kui tead, et ta ei ütle midagi.“ Mees kaitses ennast, öeldes: „Jumala nimel, ma ei palunud seda temalt kandmiseks, vaid et sellest saaks mu surilina.“ Sahl ütles: „Ja sellest sai ta surilina.“

 

31) SURMA IGATSEMINE KAHES PÜHAS MOŠEES

Surma igatsemine kahes pühas mošees – st Meka Haram mošees või Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) mošees Mediinas – on eelistatav. Bukhari on Hafsa (رضي اﷲ عنها) kaudu edastanud, et Omar (رضي اﷲ عنه) ütles: „Oo Jumal, anna mulle märtrisurm Sinu eest ja luba mul Oma Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) linnas surra.“ Seepeale küsis Hafsa (رضي اﷲ عنها) temalt: „Miks sa midagi sellist soovid?“ ja ta vastas: „Jumal vastab mul palvele, kui Ta soovib.“

Tabarani on Jabirilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Igaüks, kes sureb ühes kahest pühast mošeest, tõstetakse Viimsel Päeval rahus üles.“

 

32) ÄKKSURM

Abu Dawud on Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) kaaslaselt Ubayd ibn Khalid Al-Sulamilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Äkksurma suhtes hoolimatu olemine on ränk ebaõnn.“ See on tuletatud ja edastatud Abdullah ibn Masudilt, Anas ibn Malikilt, Abud Hurairalt ja Aishalt (رضي اﷲ عنهم).

 

33) LAPSE KAOTANU TASU

 Bukhari on Anasilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Selle moslemi, kes on kaotanud kolm last, enne kui nood puberteediikka jõuavad, viib Jumal nendele halastamise tulemusena Paradiisi.“ Bukhari ja Muslim on Abu Said Al-Khudrilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et üks naine ütles Prohvetile (صلى اﷲ عليه وسلم): „Määra meie jaoks päev!“

Ta andis neile nõu, lausudes: „Kui mosleminaise kolm last surevad, siis kaitsevad nad teda Viimsel Päeval Põrgutule eest.“ Üks naine küsis temalt: „Aga kui kaks ta lastest surevad?“ Ta vastas: „Sama juhtub ka siis, kui kaks ta lastest surevad.“

 

34) MOSLEMITE ELUIGA

Tirmidhi on Abu Hurairalt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Selle rahva eluiga on 60 kuni 70 aastat; vähesed moslemid elavad kauem.“

 

35) SURM KUI PUHKUS

Bukhari ja Muslim on Abu Qatadalt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) möödus matusest ja ütles: „Ta on nüüd rahus ja inimeste eest kaitstud, nagu ka inimesed on tema eest kaitstud.“ Nad küsisid: „Oo Jumala Sõnumitooja, kes on rahus ja kellest ollakse rahus?“ Ta vastas: „Usklik saab läbi oma surma siinse elu kannatustest vabaks, samas kui õela mehe surma puhul vabanevad teised inimesed, maad, puud ja loomad tema halbadest tegudest.“