Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 99. Hauaküsitlus  
99. Hauaküsitlus

Iga inimest küsitletakse peale surma, olgu ta siis maha maetud või mitte. Isegi kui loomad ta ära söövad, ta tuhaks põletatakse ja tuhk õhku puistatakse või ta ära upub, ikkagi peab ta läbima küsitluse oma tegude kohta ning saama tasu või karistuse, olenevalt sellest, mis ta elus tegi. Nii keha kui ka hing saavad tasu või karistust tunda.

Ibn Ul-Kayyim ütles: „Varajane islamikogukond ja selle silmapaistvad õpetlased kinnitasid, et peale surma inimest kas õnnistatakse või piinatakse nii hingelises kui ka füüsilises mõttes. Peale kehast lahutamist saab hingele osaks kas õnne- või kurbustunne. Kui hing uuesti kehaga ühineb, saavad nad tunda piina või rõõmu. Ülestõusmispäeval naasevad hinged kehadesse ja tõusevad oma haudadest üles, et Maailmade Isanda ees seista. Nii moslemid, kristlased kui ka juudid usuvad keha ülestõusmisesse.“

Zaid ibn Ithabet (raa) on edastanud: „Kord oli Prohvet (saws) meiega Najjari hõimu elupaika minemas, ratsutades ühel ponil, kes järsku kohkus ja pidi ta peaaegu seljast maha viskama. Ta leidis neli, viis või kuus hauda ja küsis: „Kas keegi teab, mis hõimu omad need on?“ Üks mees vastas: „Mina.“ Ta küsis: „Millal ja millises olukorras need inimesed surid?“ Ta vastas: „Nad surid ebajumalakummardajatena.“ Prohvet (saws) ütles: „Neid inimesi piinatakse hauas. Kui te enam oma surnuid ei mataks, paluksin ma Jumalalt, et Ta laseks teil kuulata hauapiina, mida mina kuulen.“ Seejärel pööras ta oma näo meie suunas, öeldes: „Oo inimesed, otsige Jumalalt kaitset Põrgutule piina eest, haua piina eest, seesmiste ja välimiste kannatuste eest ja Anti-Kristuse kiusatuse eest.“ Me vastasime: „Me otsime Jumalalt kaitset Põrgutule piina eest, haua piina eest, seesmiste ja välimiste kannatuste eest ja Anti-Kristuse kiusatuse eest.““ (Muslim)

Qatada on edastanud, et Anas ibn Malek (raa) jutustas, et Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Kui Jumala sulane maha maetakse ja ta kaaslased tagasi lähevad, siis kuuleb ta nende samme. Kaks inglit tulevad ta juurde ja panevad ta istuma. Nad küsivad temalt: „Mida ütled sa selle mehe, Muhammedi (saws) kohta?“ Kui tegemist on usklikuga, siis ta ütleb: „Ma tunnistan, et ta on Jumala sulane ja Tema Sõnumitooja.“ Talle öeldakse: „Vaata oma kohta Põrgutules. Jumal on selle sinu jaoks välja vahetanud koha vastu Paradiisis.“ Seega näeb ta mõlemaid neid kohti. Kahepalgelise ja uskmatu käest küsitakse: „Mida ütled sa selle mehe, Muhammedi (saws) kohta?“ Nad vastavad: „Me ei tea. Me ütlesime, mis inimesed ütlesid.“ Neile öeldakse: „Te ei teadnud ega otsinud ka teadmisi.“ Teda lüüakse raudhaamriga, ta karjub valjult ja kõik kuulevad teda peale inimeste ja džinnide.“ (Bukhari, Muslim)