Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Kontakt » Eesti Islami Keskus (Tallinnas) » EIK administratiivteenused  
EIK administratiivteenused

EESTI ISLAMI KOGUDUSE ADMINISTRATIIVTEENUSED (TAOTLUSED)


TÕEND ISLAMI VASTUVÕTMISE KOHTA

Panna kinni vastuvõtuaeg Eesti mufti Ildar Muhhamedsini juurde – telefon: +372 55947689; meiliaadress: kazbulat.shogenov@taltech.ee.

Saata tõendi väljastamiseks vajalik isikut tõendava dokumendi koopia aadressile kazbulat.shogenov@taltech.ee; teema: „Tõend islami vastuvõtmise kohta“.

Enne muftiga kohtumist islami usutunnistuse lausumiseks, on soovitatav teha ghusl (suur rituaalne puhastus – http://islam.pri.ee/index.php?id=242).

Riietuda moslemile kohaselt (pikemad ja laiemad rõivad, naistel rätik).

Islami usutunnistus, mis islami vastu võtmiseks on vaja mufti või tema asetäitja juuresolekul lausuda, kõlab järgnevalt: „Äšhädu än lää iläähä illa llaah wäšhädu ännä Muhammädär rasuul ullah" ehk eesti keeles „Ei ole teist (kummardamist väärivat) jumalust peale Jumala ja Muhammed on Tema sõnumitooja."

NB! Kui isikut tõendava dokumendi koopia saadetakse muftile enne kohtumist, saab tõendi kätte juba samal päeval, mis aitab Teil asjaajamist kiirendada.

 

ISLAMIABIELU (NIKAAH'I) SÕLMIMINE

Panna kinni vastuvõtuaeg Eesti mufti Ildar Muhhamedsini juurde – telefon: +372 55947689; meiliaadress: kazbulat.shogenov@taltech.ee.

Saata mufti meiliaadressile pruutpaari isikut tõendavate dokumentide koopiad, teema: „Abieluks vajalike dokumentide koopiad“.

Kui üks abiellujatest ei ole Eesti elanik, peab ta saatma ka tõendava dokumendi selle kohta, et ta ei ole abielus.

Riietuda moslemile kohaselt (pikemad ja laiemad rõivad, naistel rätik).

NB! Islamiabielu registreerimisele tulles peab kaasa võtma isikut tõendavate dokumentide originaalid.

Islamiabielu teostumise tingimused:

Kui pruut on moslem või kristlane, peab abielutseremoonial kohal olema ka tema wali (kaitsja, esindaja), kes on kõige lähedasem võimalik meessoost sugulane: a) isa või vanaisa; b) täiskasvanud poeg, vend või lell (isa vend); c) meessoost nõbu.

Kui pruudi wali ei ole temaga sama usku või wali puudub, täidab tema rolli imaam (Eesti Islami Koguduse töötaja), kes islamiabielu registreerimist läbi viib.

Eesti Islami Koguduses on võimalik islamiabielu registreerida vaid juhul, kui vähemalt üks tulevastest abikaasadest on Eesti (püsi- või tähtajalise elamisloaga) elanik. Tulevase abielupaari see pool, kes ei ole Eesti elanik, peab esitama tõendi selle kohta, et ta ei ole abielus.

Peigmehe poolelt peab islamiabielu tseremoonial tunnistajaks olema kaks moslemit. Kui teil kahte moslemist tunnistajat pole, andke sellest varem Eesti Islami Kogudusele teada, et oleks võimalik see küsimus lahendada.

Islamiabielu registreerimistõend väljastatakse kohe peale tseremoonia lõppu.

 

HIDˇAABIS (KAETUD PEAGA) DOKUMENDIFOTODE TEGEMISE LOA TAOTLEMINE

Saata mufti meiliaadressile (kazbulat.shogenov@taltech.ee) isikut tõendava dokumendi koopia või isikuandmed, teema: „Dokumendid hid˛aabiga dokumendifoto taotluseks“.

a) Kirjutada selgitav kiri oma soovist teha dokumendifotod kaetud peaga siseministeeriumi usuasjade osakonna juhatajale Ilmo Aule aadressil ilmo.au@siseministeerium.ee; saata koopia kirjast Eesti muftile Ildar Muhhamedšinile aadressil kazbulat.shogenov@taltech.ee.

b) Kui teil on tõend islami vastu võtmise kohta juba olemas, saatke see elektrooniliselt koos selgituskirjaga siseministeeriumi usuasjade osakonna juhatajale Ilmo Aule (ilmo.au@siseministeerium.ee).

Saanud kätte teie taotluse, saadab mufti Ildar Muhhamedšin siseministeeriumisse kirja selle kohta, et olete Eesti Islami Koguduse liige ja seega on Teile vajalik luba teha dokumendifotosid kaetud peaga.

Kui kõik eelpool kirjeldatud tingimused on täidetud, väljastab siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au vajaliku loa ja saadab selle elektroonilisel kujul ka Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse.

Seejärel võite minna KMAsse ja teha koha peal kaetud peaga foto, eelnevalt KMA ametnikku sellest teavitades, et teil on siseministeeriumist elektroonilisel kujul väljastatud asjakohane luba.

NB! Kui teil on kaetud peaga fotot vaja juhilubade jaoks, täpsustage oma kirjas, et Teil on vaja, et luba oleks välja antud Maanteeameti jaoks.

 

MOSLEMITE KALMISTULE KOHA TAOTLEMINE

Kõigepealt on vaja surmatõendit.

Surmatõend tuleb elektroonilisel kujul saata Eesti mufti Ildar Muhhamedšini meiliaadressile (kazbulat.shogenov@taltech.ee); teema: „Moslemite kalmistule koha taotus". Lisaks tuleb saata selle isikut tõendava dokumendi koopia, kes hakkab haua eest hoolitsema.

Teie poolt saadetud dokumentide põhjal väljastatakse luba moslemite kalmistule matmiseks ja edastatakse teile elektroonilisel kujul.

Selle dokumendiga on Teil võimalik pöörduda Tallinna Liiva kalmistu kontorisse, kust väljastatakse luba matmiseks.

NB! Luba moslemite kalmistule matmiseks antakse vaid Eesti Islami Koguduse liikmetele või neile, kes end eluajal moslemiks pidasid.

NB! Moslemite kalmistul toimub matusetalitus vaid islami seaduse reeglite kohaselt.

Mitte-moslemite kalmistutel toimuvatel matustel Eesti Islami Kogudus matusetalitust läbi ei vii.