Austus vanemate vastu


Jumal on Igale moslemile pannud südamele, et suurim pattude seas on kummardada Jumala kõrval mõnda muud jumalust, järjekorras teine on aga lugupidamatus vanemate suhtes. Seega peaks iga moslem, olgu ta suur või väike, näitama üles austust oma vanemate vastu, neile jagama tingimusteta armastust, nii nagu nemad ka meid on sünnist saadik tingimusteta armastanud. Lugege väga tähelepanelikult järgnevat!

Üks hadith jutustab meile loo väga jumalakartlikust mehest. Ta oli parasjagu palvetamas, kui ema teda hüüdis. Mees küsis eneselt: „ema või palve?” ning valis palve. Peale kolme korda hüüdmist kutsus ema Jumalat poja vastu appi. Veidi hiljem süüdistas üks naine sedasama meest temaga abielu rikkumises. Mees oli küll süütu, kuid kõigile oli uudis teada. Kõik jäi muutumatuks kuni päevani, mil ema jälle oma poega hüüdis ning too seekord vastas. Sel samal päeval võttis naine oma süüdistuse tagasi.

Üks mees läks prohveti (saws) juurde ning küsis temalt: „Oo Jumala saadik, kui ma palvetan, paastun, annan almust ning käin palverännakul, kas Jumal võtab minu teod vastu?” Prohvet (saws) vastas: „Jah, ta võtab need vastu ning sa saad koha Paradiisis, koos prohvetite, õiglaste ning heategijatega; kuid välja arvatud siis, kui sa oma vanemaid ei austa.”
Tähelepanu – kas panid tähele, et kui sa oma vanemaid ei austa, sead ohtu isegi Islami tugisambad!

Prohvet (saws) ütles: „Sellega, kes oma isale või emale karmilt otsa vaatab, ei ole minul ülestõusmispäeval asja!” Mida ütleks seega prohvet (saws) nende kohta, kes oma vanemate vastu häält tõstavad? … Mis saab siis, kui teed midagi oma ema või isa tahte vastu? Ai! Jumal võib ühe pisara pärast taevad oma raevuga täita!

Prohveti (saws) juurde tuli mees ja küsis: „Jumala saadik, kes kõigi inimeste hulgast on kõige enam minu seltskonda väärt?” Prohvet (saws) vastas: „Sinu ema!” Mees, veidi üllatunud, sest ta ootas hoopis muud vastust, küsis uuesti: „Ja kes siis?” Prohvet (saws) vastas: „Sinu ema!” Taas üllatunud, küsis mees: „Ja kes siis?” ja prohvet (saws) vastas: „Sinu ema!” Ning jälle: „Ja kes siis?” ja prohvet (saws) vastas: „Sinu isa!”
See hadith pöörab meie tähelepanu sellele, et sinu vanemad, eriti aga ema, on need, kellega koos sa kõige enam aega peaksid veetma (palju enam, kui sõprade seltsis). Just emale peaksid sa rääkima oma päevastest tegemistest, temaga rõõmustama. Peaksid just emaga võtma ette asju, mis sulle sõpradega teha meeldib, teadvustades endale siiski, et ema ja sõprade vahel on vahe. Miks nimetas prohvet (saws) ema kolm korda? Üks kord, kuna ta on sind kandnud, teine kord, kuna ta on sind sünnitanud ja kolmas kord, kuna ta on sind toitnud.

Üks mees oli teel palverännakule Mekasse, kandes seljas oma vana ema. Mees küsis prohvetilt (saws): „Jumala saadik, kas olen nüüd oma emale tasunud?” Prohvet (saws) vastas: „Isegi mitte ühe karje eest, mille ta on sind kandes ning sünnitates esile toonud!” Mees oli väga üllatunud: „Kuidas on see võimalik, oo Jumala saadik?” Prohvet (saws) vastas: „Sina kannad teda, oodates ta surma, tema aga kandis sind, oodates sinu elu!”

Viimaks veel mõningaid värsse Pühast Koraanist:
Sinu Issand on määranud: „Ärge kummardage kedagi peale Tema; ning ärgu teil kunagi jäägu vajaka headusest teie isade ja emade vastu: kui üks neist või mõlemad peaksid sinu kõrval vanaks saama, ära ütle neile halba sõna (“Fi!”) ega kohtle neid karmilt, vaid pöördu nende poole ainult viisakate sõnadega ning halastusest, langeta nende jaoks alandlikkuse tiib ja ütle: „Mu Issand, halasta nende mõlema peale, sest nemad kasvatasid mind, kui olin väike.” (17:23-24)

Me oleme inimesele kohustuseks teinud heatahtlikkuse tema isade ja emade suhtes; tema ema on teda kandnud, kannatades tema tõttu valu valu järel, tema võõrutamine kestab kaks aastat. Ole nii Mulle kui oma vanematele tänulik. Minu juurde viib sinu tee. (31:14)

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?