Islami sünd


Kui tuntud Meka kaupmehest rikas araablane Muhammed oli ligi 40 aastat vana, juhtus temaga midagi sellist, mis muutis kogu ta elu. Talle meeldis nimelt vabal ajal käia Meka linna kôrval olevates mägedes ühe koopa ees môtisklemas. Ühel nendest môtisklushetkedest juhtus aga midagi enneolematut: talle ilmus Jumala ingel ning ütles: „Iqra!”, mis tähendab eesti keeles „Loe!” vôi „Ôpi!”. Selle peale vastas Muhammed kohkunult: „Aga ma ei oska ju lugeda!”, kuna tol vanal ajal ei käinud keegi veel koolis ning ainult tähtsate kuningate kirjutajad oskasid kirjutada ja lugeda. Isegi kuningad ise ei osanud, tavalistest kaupmeestest siis rääkimata, olgu need siis kui tahes rikkad. Nad oskasid vaid oma kauplemise jaoks arvutada. Ingel kordas Muhammedile taas oma käsku: „Iqra!”. Muhammed aga vastas taas nôutult, et ta ei môista lugeda. Selle peale ütles ingel eriti valjult: „Iqra bismi rabbik allathi khalaqa … jne.”, mis eesti keeli oleks:

Loe / Õpi oma Isanda nimel, kes on loonud,
Loonud inimese rippuvast  veretombist (= lootest)
Loe / Õpi ning su Armuliseim Isand,
Kes õpetab (kirja)sule abil,
Õpetab inimesele seda, mida ta veel ei teadnud …”

Nendest ridadest said islami püha raamatu, Koraani kõige esimesena ilmutatud read. Nagu kristlastel on püha raamat Piibel, Jumala sõna ja õpetusega, nii on moslemitel pühaks raamatuks Koraan. Nende ridade järgi peab iga moslem, olgu ta siis suur või väike, teadma, et Jumal tahab, et inimesed õpiksid, õpiksid ja õpiksid, et nad uuriksid maailma endi ümber ning tegeleksid teadustööga. Selle jaoks ongi Jumal meile andnud aju ning teinud meid loomadest erinevateks.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?