Islami ja kristluse erinevused


Nagu enne juba öeldud sai, on kristlus ja islam môlemad monoteistlikud (st ühe Jumalaga) usud. Kuna neil on samad juured, on nad vägagi sarnased. Näiteks sellised Piiblist kôigile tuntud tegelased nagu Aadam, Noa, Aabraham, Mooses ja Jeesus on ka islamis olulisel kohal. Suurim erinevus islami ja kristluse vahel ongi see, et kristlased peavad Jeesust Jumala pojaks, moslemite jaoks on ta aga samasugune prohvet nagu näiteks Aabraham vôi Mooses.
Veel üks oluline erinevus kristluse ja islami vahel on see, et islami seaduste järgi on keelatud Jumalat ning prohveteid kujuna vôi pildina kujutada. Seega ei ole mošeedes kunagi selliseid kujusid, altarimaale vôi seinamaale nagu kirikutes näha on. Miks on Jumala ja prohvetite kujutamine keelatud? Vanal ajal oli inimestel kombeks teha kujusid ebajumalatest ja neid kummardada, uskudes, et nood vôivad neid aidata. Ka hakati pidama jumalateks neid, kelle Jumal ise oli tegelikult prohvetiteks vainud.. Et sellist segadust, nagu meie loos enne Meka kujude tôttu näha oli, enam ei juhtuks, ei tohi inimesed islami seaduste järgi enam kujusid teha ja neid Jumala asemel kummardada.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?