Sissejuhatus lastele


Islam on üks kolmest maailma monoteistlikust (mono = kreeka keeles – üks, teos = jumal; monoteistlik = ühte Jumalat / Ainujumalat kummardav) usust. Kôige vanem neist on judaism, juutide usk. See on nii vana, et keegi täpselt ei teagi, millal ta alguse sai. Judaismist kasvas välja  kristlus. See on kôige levinum usk Eestis. Kristlased usuvad, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Tema sünniajast arvestatakse meie kalendri aastaid. Mis aasta meil praegu on? … 2015! Seega sündis Jeesus ligi 2015 aastat tagasi.
Ligi kuus sajandit peale Jeesuse sündi ilmus maailma veel üks monoteistlik usk – ISLAM. Islam on tänapäeval kôige kiiremini kasvav usk maailmas, see tähendab aina rohkem ja rohkem inimesi usub sellesse usku. Praegu on maailmas ligi 1,2 miljardit moslemit.
Mida tähendas sôna islam? See tuleb araabiakeelsest sõnatüvest „SLM”, millega moodustatakse kõiki rahuga seotud sõnu. Näiteks sõna „salaam” tähendabki rahu. Seega „islam” tähendab – Jumala tahtele allumine, rahus olemine.
Nagu kristliku usu järgijaid nimetatakse kristlasteks, nii nimetatakse islami usu järgijaid moslemiteks. Moslemi tähendus  araabia keeles on Jumala tahtele alluja, keegi, kes täidab Jumala käske ja saavutab tänu sellele eneses rahu. Moslem on seega igaüks, kes võtab vastu islami (rahu religiooni) ja Jumala tahte ning saavutab sellega sisemise rahu.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?