Islami õiguskoolkonnad


Sunni moslemitel on neli peamist õiguskoolkonda, kellel on ka geograafiliselt oma peamised mõjupiirkonnad. Need neli koolkonda oleksid:
1) HANAFIYYA
2) MALIKIYYA
3) ŠAFI‛IYYA
4) HANBALIYYA

(Nendega täpsemalt tutvumiseks vaata vastavaid peatükke vasakult kolonnist.)

Tänapäeval jagavad need neli koolkonda (madhab) omavahel kogu sunniidi islami geograafilist territooriumi. Kolm esimest said alguse kolme suure juristi (mužtahid) – Abu Hanīfa, Mālik Ibn Anas, Šāfi‛ī – eestvedamisel, kelle järgi koolkonnad on saanud ka oma nimetused. Neljas koolkond on traditsionalistide reageering liialt vaba isikliku arvamuse kasutamise vastu. Malli võeti selles Ibn Hanbalilt, kes oli ise Imam Šāfi‛ī õpilane.

Igal koolkonnal on lahtiste juriidiliste küsimuste suhtes oma arvamus. Samuti kirjeldavad nad erinevalt osasid religioossete riituste detaile, nagu näiteks käte asend palves, ja määravad paljuski uskliku igapäevast käitumist.

Kindlasti väärib märkimist fakt, et kuigi neljas koolkonnas on erinevusi, ei ole koolkonnad mingil juhul omavahel opositsioonis: kõiki nelja koolkonda peetakse ühtviisi ortodokseteks ja neil on sunniidi islamis võrdne positsioon. Usklikul on alati õigus (näiteks kohtuniku – qādī – ees) tsiteerida teise koolkonna põhimõtteid, kui see tema olukorraga paremini kokku sobib. Usklikul on seega õigus joonduda kõigi nelja koolkonna põhimõtetest. Tavaliselt lähtutakse küll selle koolkonna põhimõtetest, mille mõjupiirkonnast pärit ollakse ja usklik säilitab need põhimõtted reeglina ka siis, kui ta kolib ümber kohta, kus valitsevaks on mõni teine koolkond.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?