Fath Al-Bari


FATH AL-BARI – viide Al-Hafidh Shihabuddin Abu l-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Al-Asqalani kirjutatud „Sahih Al-Bukhari“ tuntuimale kommentaarile „Fath Al-Bari fi Sharh Sahih Al-Bukhari“ ehk lihtsalt „Fath Al-Bari“ („Looja suursugusus“). Ibn Hajr Al-Asqalani (1372-1448) oli Kairos sündinud keskaegne šafi’i hadithiõpetlane. Ta alustas Koraani õpinguid juba 5-aastaselt ning olevat suura Marjam pähe õppinud vaid päevaga. 12-aastaselt oli ta juba piisavalt kompetentne, et ramadaani ajal tarawihi palvet juhtida. Ta õppis ka Damaskuses ja Jeruusalemmas; käis Mekas, Mediinas ja Jeemenis. 25-aastaselt abiellus ta Anas Khatuniga, kes ise oli tuntud hadithiekspert ja õpetlane. Al-Asqalani oli mitmeid kordi Egiptuse peakohtunik ehk qadi. Kokku kirjutas Al-Asqalani rohkem kui 50 teost hadithidest, hadithi terminoloogiast, edastajate biograafiatest, ajaloost, Koraani seletusest ja islami õigusteadusest. „Fath Al-Bari“ lõpetamiseks olevat tal kulunud tervelt 25 aastat. „Sahih Al-Bukhari“ kohta on kirjutatud ligi 70 kommentaari, kuid „Fath Al-Barit“ peetakse neist parimaks. Samuti on tegemist Al-Asqalani enda parima tööga. „Fath Al-Barit“ hinnatakse selle doktriinse mõistlikkuse, vastavate araabia teaduste valdamise, erinevate interpretatsioonide oskusliku lahendamise ja täieliku ülevaate tõttu Al-Bukhari materjalist.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?