An-Nasai


AN-NASAI AL-KUBRA – viide Ahmad ibn Shuaib ibn Ali ibn Sinan Abu Abd Ar-Rahman An-Nasai hadithikogule „As-Sunan Al-Kubra“. An-Nasai (829-915) oli tuntud hadithiõpetlane, kes kirjutas 16 teost, millest 6 olid seotud hadithiteadusega. Tema tuntuim teos on „Sunan Al-Sughra“ ehk „Al-Mujtaba“, üks kuuest kanoonilisest hadithikogust, mis on lühendatud variant tema „As-Sunan Al-Kubrast“. An-Nasai sündis Nasas Khorasanis ja reisis hadithide otsimiseks palju ringi. Ta elas mõnda aega Egiptuses, siis Damaskuses. An-Nasai mõrvati, kuna ta toetas Alid (raa) ja oli Muawia vastu. Poliitilistest vaadetest hoolimata on An-Nasai teoses 29 hadithi, mille ta edastas Muawialt. Neist 13 ei esine teistes viies kanoonilises raamatus. Ta ise on öelnud: „Uks islamisse on Prohveti (saws) kaaslased. Kes iganes räägib kaaslastest halvasti, tema sooviks on islamit kahjustada. Kes iganes räägib aga Muawiast halvasti, see otsib võimalust Prohveti (saws) kaaslastest halvasti rääkida.“

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?