Abdur-Razzaq


ABDUR-RAZZAQ – viide Abd Ar-Razzaq ibn Hammam ibn Nafi As-Sanani hadithikogule „Musannaf“. Abd Ar-Razzaq (126 AH – 211 AH) oli sunni hadithiõpetlane, kes elas Jeemeni pealinnas Sanas, kuid õppis paljude õpetlaste käe all ka Mekas, Mediinas, Süürias ja Iraagis. Imaam Al-Bukhari pidas kõiki Abd Ar-Razzaqi edastatud raamatust loetud hadithe autentseteks, aga peast öeldud hadithide kohta tahtis ta lisatõedeid. Ka imaam Muslim on öelnud, et külastas Abd Ar-Razzaqit enne seda, kui viimane pimedaks jäi, ja pidas tema loetud hadithe autentseteks, kuid nende teadmisi, kes tema mälu järgi õppisid, nõrgaks.

Abd Ar-Razzaqi „Musannaf“ („Kategoriseeritud“) on väga varajane hadithikogu, mis sisaldab hulgaliselt otse Muhammedilt (saws) ning Muhammedi (saws) kaaslastelt ja varajastelt islamiõpetlastelt pärit hadithe. Hadithikogu on üles ehitatud islami õigusteaduse kategooriate järgi. Kogu hadithid pärinevad põhiliselt Mamar ibn Rashidilt, Ibn Juraijilt ja Sufyan Al-Thawrilt, kuid seal on veidi ka Sufyan ibn Uyayna, Abu Hanifa, Malik ibn Anasi ja teiste hadithikogujate edastatud hadithe.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?