At-Tabari


AT-TABARI – viide Abu Jafar Muhammad ibn Jarir At-Tabari Koraani seletusele „Tafsir At-Tabari“ ehk „Al-Musamma Jami Al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an“. At-Tabari (838-923) oli üks varasemaid, tuntumaid ja väljapaistvamaid Pärsia ajaloolasi, teolooge ja Koraani seletajaid, kes kirjutas vaid araabia keeles. Tema kuulsaima teose „Tafsir At-Tabari“ kõrval on tuntust kogunud veel ka „Tarikh At-Tabari“ („At-Tabari ajalugu“) ehk „Tarikh Ar-Rusul wal-Muluk“ („Prohvetite ja kuningate ajalugu“). Ta sündis Tabaristanis, teadis 7-aastaselt Koraani peast ja oli 8-aastaselt juba valmis usujuht, alustades süvendatud hadithiteaduste õpingutega juba 9-aastaselt. Ta lahkus oma õpingute tõttu kodust 12-aastaselt ning naasis sinna vaid kaks korda oma elu jooksul, kuigi pidas koduga alati tihedat sidet. Ta õppis Rayys, Bagdadis, Basras, Kufas, Wasitis, kuid ka Süürias, Palestiinas, Egiptuses ja Liibanonis. Hoolimata tema stiilist, millest võiks järeldada, et ta võttis palju suulistest allikatest, pärineb enamik tema edastatud materjale kirjalikest allikatest. Ta tahtis alati anda põhjapanevaid fakte, samas ei kartnud ta kunagi ka oma isiklikku arvamust väljendada. Ta kuulus algselt šafi’i õiguskoolkonda ning lõi hiljem oma  koolkonna, mida hakati nimetama tema isa nime järgi (Jariri). Tema „Tafsir At-Tabari“ on tuntud oma detailsuse poolest. Töö mahu ning isikliku arvamuse avaldamise tõttu ei läinud ta teos laialdasse kasutusse, kuid õpetlased nagu Al-Baghawi ja As-Suyuti kasutasid seda palju. Ka ibn Kathir kasutas seda pidevalt oma tafsiiri kokkupanemisel.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?