Prohveti (saws) kaaslased ja õpetlased sunna järgimisest


Ibn Mas`ud (raa) tavatses öelda: „Järgida ka väikest osa sunnast on parem, kui püüelda raskustega uuendustes (st usulistes küsimustes).”
Al-Hasan Ibn Abi’l-Hasan (raa) ütles: „Väike tegu sunnat järgides on parem, kui palju tegusid uuendusi järgides.“ 
Ali (raa) ütles: „Ma ei ole prohvet, ka ei ole ma saanud ilmutust, kuid ma käitun vastavalt Jumala Raamatule ja Prohvet Muhammedi (saws) sunnale, nii palju kui suudan.“
Imam Ahmad Ibn Hanbal (ra) ütles: „Kes iganes hülgab Jumala Sõnumitooja (saws) sõna, on huku äärel.“
Imam Shaafi (ra) edastas otsuse sahaaba õpetlaste (Sõnumitooja (saws) kaaslaste), tabi`ūn’ide (kaaslaste järgijate) ja nende järgijate hulgas:  „Kui Jumala Sõnumitooja sunna saab inimesele ilmsiks, ei ole tal muud võimalust, kui seda järgida, olenemata sellest, mida teised inimesed sellest arvavad.” (Ar-Risalah At-Tabukiyyah, Ibn Ul-Qayyim)
Shafi’ (ra) ütles: „Jumal on seadnud inimesele kohustuse kuuletuda Tema Raamatule nagu ka tema Sõnumitooja sunnale, kuna Ta ütleb oma Raamatus: „O meie Isand, tõsta nende hulgast üles Sõnumitooja, üks nende endi seast, et edastada neile Sinu märgid ja õpetada neile Seda Raamatut ja Tarkust (ehk sunnat) ja neid puhastada. Tõepoolest, Sa oled Kõikvõimas, Kõige Targem.” (2:129)
Shafi’(ra) ütles: „Ma ei tea kedagi sahaaba ja tabi’ūn’ide hulgast, kes oleks edastanud Jumala Prohveti (saws) ütluse, ilma et ta oleks sellega nõustunud, seda järginud ja kinnitanud, et see on sunna. Need, kes tulid pärast tabi’ūn’e ja need, keda me kohtasime, tegid teisiti – nad nõustusid ütlustega ja võtsid neid kui sunnat, ülistades neid, kes seda järgisid, ja kritiseerides neid, kes läksid nende vastu. Kes iganes sellelt rajalt kõrvale kaldus, seda peeti kõrvalekaldujaks Prohveti (saws) ja tema kaaslaste teelt ja talle järgnenud õpetlaste teelt ja teda peeti üheks asjatundmatuks, võhiklikuks inimeseks.”
Habib Ahmad Mashhur al-Haddad: „Paradiisi Võti“ („Miftah al-Jannah“)

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?