Palverännaku teod


Palverännakut on kolme erinevat tüüpi:

1. hadž üksi – IFRAAD

– on mõeldud neile, kes elavad Mekale piisavalt lähedal ja saavad hadži tegemas käia mitmeid kordi elus.

2. omra ja hadž koos – QIRAAN

– on mõeldud neile, kel on kaasas ohvriand; tavaliselt samuti neile, kes elavad lähedal.

3. kõigepealt omra ja siis hadž – TAMATTU‛

Milline palverännaku tüüp valida?

Kui Muhammed (saws) kodust lahkus, oli tal nija (kavatsus) qiraani  palverännaku jaoks. Tal oli kaasas ka ohvriand. Kui ta jõudis Mekasse, alustas ta omra sooritamist. Olles jõudnud seitsmenda jooksuga Marwale, ütles ta: „Kui ma oleksin seda varem näinud, mida nägin praegu, oleksin teinud nija omra jaoks.” (St – ta oleks teinud kõigepealt omra ja siis hadži, ehk tamattu‛ palverännaku tüübi.) Muhammed (saws) andis käsu kõigile oma kaaslastele, kes olid tulnud ilma ohvrita, muuta nija qiraanist tamattu‛ks. Seetõttu tehakse kõige tihedamini just tamattu‛ hadži. Selle jaoks ei ole eraldi nijat. Alguses öeldakse nija omra jaoks, siis hadži jaoks.

OMRA rituaalid

● Mekasse jõudes tehakse kõigepeal omra.

● Esmalt peab minema Kaaba juurde. Tuleb asetada end selle nurga kohale (ükskõik kui kaugel raadiuses sellest), kus asetseb Must Kivi, tõsta mõlemad käed taeva poole, nägu Kaaba suunas, ja lausuda „bismillääh, allaahu akbar”.

● Seejärel tuleb teha seitse vastupäeva ringi ümber Kaaba (jälle ükskõik kui kaugelt, ei ole mõtet minna otse Kaaba kõrvale trügima, teisi jaa ennast lömastama). Kolm esimest ringi peaks püüdma teha kiiremini, neli järgmist normaalsel kõnnakul. Kui selleks võimalus avaneb, võib suudelda Musta Kivi; kui seda ei saa, siis käega katsuda; kui seda ka ei saa, siis katsuda kepiga; kui seda ka ei saa, siis lihtsalt selle suunas viibata ja öelda „allaahu akbar“.

● Enne iga ringi lõpetamist (st Musta Kivi nurka jõudmist) on Jeemeni nurk, kus on kasulik öelda duaa: „Rabbanaa äätinaa fii dunia häsänätän wa fi l-aakhirati häsänätän wa qiinaa adhääbän naar.“ – „Meie Isand, anna meile siinses elus head ja teispoolsuses head ja päästa meid (Põrgu)tulest.“

● Soovitatav on kaasa võtta väike nöörijupp ja teha iga ringiga ümber Kaaba ka ring ümber sõrme või siis sõlm nööri sisse, et arvestus sassi ei läheks. Me võime küll mõelda, et mis see siis pole seitsmeni lugeda, aga praktika näitab, et need seitse ringi on kõike muud kui lihtsad sooritada ja meeles pidada. Kui kõigest hoolimata läheb lugemine sassi, siis on parem teha vähem ringe (5).

● Püüa võimalikult vähe tõugelda!

● Nende järgi, kes igal nurgal raamatust mingit eri palvet loevad, ei tasu teha. See on bida‛ (uuendus).

● Tawaafi tehes peab olema kehtiv wudu. Kui wudu katkeb, tuleb ringist väljuda ja hiljem edasi teha samast kohast, kust pooleli jäi.

● Peale seitsmendat ringi tuleb teha kaherakaline palve, soovitatavalt kusagil maqaam Ibrahimi (Aabrahami seismiskoha) ees, kuid selle positsiooni saavutamiseks ei tohi kindlasti mitte teisi segada ega üritada seitset ringi tegevaid masse peatada. Reeglina on nii palju rahvast, et palvetada saab vaid kaugemal. Sellisel juhul tuleb lihtsalt õiget suunda hoida.

● Palves loetakse esimeses rakas peale Fatihad Suura Kääfiruun, teises aga Suura Ikhlaas (qul hu allaahu ahad).

● Sellega on tawaafi rituaal lõppenud. Tawaaf on nagu palve. Suurim vahe tawaafi ja palve vahel on see, et palve ajal rääkida ei tohi, tawaafi ajal aga küll.

 ● Enne edasi Safa ja Marwa juurde asumist võib juua ja Zamzami juures puhata.

● Jõudes Safale öeldakse: Innä l-safa wal-marwata min šä‛ää’iri lläähi fämän häžžä l-bäitä äu i‛tamara fälää žunäähä ‛äleihi än yattauwwafa bihimää wamän tatauwwa‛a khairan fäinnä llaaha šākirun ‛äliym. Eesti keeles kõlaks see järgmiselt: „Tõesti, Safa ja Marwa on Jumala poolt määratud riituskohtade hulgast. See, kes teostab hadži (Isanda) Kotta või omra, sellel ei ole pattu, kui ta käib kahe künka vahel edasi-tagasi. (Teadku) see, kes teeb puhtsüdamlikult head, et Jumal on Tänulik ning Teadja.”
● Safa ja Marwa vahel tuleb käia 7 korda edasi-tagasi (4 x edasi ja 3 x tagasi). Kui võimalik, tuleks alguses joosta (seda kohta näidatakse roheliste tuledega). Taas tasuks kordade lugemiseks kaasa võtta nöörijupike.

 ● Jõudes seitsmenda korraga (4 x edasi, 3 x tagasi) Marwa juurde, tõsta käed taeva poole ja lausu valjusti duaa (nagu tegi seda kunagi Hažar oma poja Ibrahimi eest).

● Safa ja Marwa vahel käimiseks on soovitatav wudu, kuid see ei ole kohustuslik – kui see katkeb, võib edasi teha.

● Sellel kohal lõpeb omra. Need, kes teevad tamattu‛ palverännaku variandi, peavad veidi juukseid ja küüsi lõikama ja tavariided selga panema. Kuni hadži alguseni võib puhata ja loengutes käia. Need, kes teevad qiraani variandi, peavad oma ihraami säilitama.

HADŽi rituaalid

● Need, kes teevad tamattu‛ palverännakut, peavad dhu l-hižža 8. päeva hommikul tegema ghusli (suure puhastuse) nijaga (kavatsusega) hadžile.

● Nad peavad ka selga panema ihraami riided ja ütlema talbija hadži jaoks – läbbäik allaahumma häžž (Siin ma olen, mu Jumal, palverännaku jaoks).

Esimene päev Minaas ehk yawm at-tarawiya (niiskuse päev, kuna koguti vett viieks järgnevaks päevaks):

● Lahkutakse Mekast ja suundutakse Minaa poole.

● Kohale jõutakse enne dohri palvet. Dohr ja asr on siin vaid 2 rakat (kõik eelnevad palved olid tavapikkusega), maghrib 3 rakat ja iša 2 rakat.

● Minaal ollakse dohrist fažrini. Aega sisustatakse Koraani lugemise ja loengute kuulamisega.

● Sunnaks on veeta öö Minaas, kuid võib ka varem end Arafati poole teele asutada.

● 9. dhu-l-hižža päev on palverännaku kõige olulisem päev ja seda juba koidust alates.

● NB! Minaa jaoks peaks toitu kaasa ostma, kuna kohapeal on vaid välismaa kaupmehed, kes üritavad hästi teenida.

Arafat:

● Arafati päeval on saatan kõige rohkem alandatud ja Jumal vabastab kõige rohkem oma sulaseid tulest ning asub inimestele kõige lähemal.

● Kümneid tuhandeid busse sõidab ringiratast, et viia kõik palverändurid Minaast Arafatile.

● Kes 9. päeva lõpuks (päikeseloojanguks) Arafati territooriumile ei jõua, selle hadž on kehtetu.

● Arafatil võib end sättida ükskõik kuhu, ei pea tingimata ronima mäe otsa.

● Arafatil asub Namira mošee. Enne dohri palvet tuleks seal kuulata khutbat (ei ole kohustuslik). Kui mošeesse siseneda ei õnnestu, võib istuda ka väljas. Peale khutbat palvetatakse dohr ja asr siin üksteise järel (1 adhaan, 2 iqaamat), mõlemad vaid 2 rakat.

● Peale asri palvet seistakse püsti, käed taeva poole, näoga Kaaba suunas, ja siin võib Jumalalt paluda mida iganes või lihtsalt retsiteerida Koraani.

● Paigale peab jääma kuni päikese täieliku loojumiseni. Seejärel liigutakse edasi Muzdalifasse.

● Arafatil ei ole soovitatava palju süüa-juua, kuna Muzdalifas on probleem WCga.

● Arafat on palverännaku alus! Kohustuslik on vähemalt hetk enne päikeseloojangut seista rahulikult Arafati territooriumil ja samuti hetk peale päikeseloojangut.

Muzdalifa:
● Peale päikeseloojangut liigutakse edasi Muzdalifasse (ligi 5 km kaugusel).

● Maghrib ja iša palvetatakse seal üksteise järel (iša on 2 rakat).

● Kohustus on sinna jääda vähemalt keskööni. Väsinud naised, nõrgad mehed ja vanad inimesed võivad alates keskööst edasi liikuda.

● Peale išat palvetatakse witr.

● Vaba aega kasutatakse õppimiseks ja palvetamiseks.

● Parem oleks, kui sinna jäädaks koiduni ja tehtaks seal ka fažri palve.

● Ei tohi unustada ka veidi puhata!

● Siin korjatakse ka väikesed kivikesed, mida hiljem viskamiseks vaja läheb.

Teine päev Minaas, al-džamaraat:

● 10. dhu-l-hižža päeva hommikul liigutakse tagasi Minaasse.

● Muzdalifa ja Minaa vahel on koht, kust tuleks kiiresti läbi minna. Selle nimi on Muhazzini nõgu ja sellele on langenud Jumala karistus.

● Kui varem ei jõudnud, võib kive korjata ka teel Minaasse või Minaas kohapeal.

● Minaas visatakse seitse Muzdalifast korjatud väikest kivikest suure Džamara (saatanat sümboliseeriva samba) pihta, öeldes iga kord: „bismillääh, allaahu akbar”. Peale seda, kui kivid on visatud, ei ole vaja enam talbijat korrata.

● Kui palverändur on väga vana või nõrk, võib keegi teine tema eest kive visata.

● Kui järgmisest viiest teost on ükskõik mis järjekorras kolm sooritatud, võib tagasi „tavaelu” juurde pöörduda (v.a. abielusuhtes, mis on lubatud alles 3. päeval peale aidi): 1) kivivise – ar-ramii, 2) ohver – an-nahr, 3) seitse ringi ümber Kaaba (nagu eelpool kirjeldatud), 4) 7 korda Safa ja Marwa vahel jooksmine, 5) juuste ja küünte lõikamine. Ideaalne järjekord oleks: 1) kivid, 2) ohver, 3) juuste ja küünte lõikamine, 4) tawaaf al-ifaada, 5) Safa ja Marwa.

● Kolm viimast ööd veedetakse Minaas. (Kui on väga kiire, siis alates 12. dhu-l-hižža päevast võib lahkuda.)

● Igal nendest kolmest päevast visata seitse kivi kõigi kolme Džamara pihta, dohri ja maghribi (või ka iša) vahel. Alustada kõige väiksemast, siis suunduda keskmise ja seejärel kõige suurema juurde.

● Erinevate etappide vahel võib Kaaba poole seistes teha duaasid tingimusel, et see ei sega teisi.

● Peale dhu-l-hižža 13. päeva on hadž ametlikult läbi.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?