Zakaat ja rikkuse jaotamine


Zakaati mõtteks on rikkuse ühtlasem jaotumine ühiskonnas ja see näitab ka islami laiahaardelisust. Islam pole mitte ainult vaimse, vaid ka füüsilise ja sotsiaalse loomuga usk. Teiste sõnadega, islam käsitleb nii vaimseid kui ka materiaalseid küsimusi. Islamis on terviklik inimene hing ja keha. Hingel on oma kohustused ja kehal omad ning mõlemad peavad rahuldatud ja tasakaalustatud saama.

Islam on kõike hõlmav, viimane ilmutatud religioonide seas. Islam annab zakaati  ehk vaestemaksu maksmiseks konkreetsed juhised. Vara pealt makstav zakaat muutub meile kohustuslikuks, kui aastas puhtalt teenitud ja kasutamata vara on (praeguse seisu järgi) rohkem kui 300 EUR. Kui aastane hoiustatav summa on väiksem, siis selle pealt zakaati maksma ei pea. Moslem maksab aastas kord 2.5% kõigi oma kogutud rikkuste pealt, olgu tegu siis pangaarve, sularaha, hõbeda, kulla vôi kaubandusartiklitega. See raha jaotatakse vaestele. Nii stabiliseerib islam inimeste majanduslikku seisu ühiskonnas. Zakaat laseb rikkusel ringi liikuda, nagu süda laseb verel kehas ringelda.

Nagu juba mainitud sai, on zakaat islamis üks kohustustest. Seda kogutakse ja jaotatakse islamiriigi poolt. Kui riik zakaati ei korja, peab moslem ise oma zakaati ära andma.

Zakaati kogutakse rikastelt ning jaotatakse vaeste vahel, kes pole füüsiliselt võimelised elatist teenima. Zakaatist on oma osa õigus veel saada inimestel, kes on materiaalses kitsikuses, zakaatikogujatel (palgaks töö eest), samuti ostetakse zakaati rahadega vabaks moslemitest vange. Zakaati antakse ka inimestele, kes on just moslemiteks hakanud, kuna nad võivad oma otsuse tõttu olla lahti öelnud näiteks perekonna hüvedest. Zakaatiga aidatakse ka moslemeid nende võlgade maksmisel ning seda kasutatakse moslemite kaitseks ja islamist teavitamise jaoks. Zakaati võidakse ka anda reisil hätta jäänud moslemitele.

Tegelikult võib zakaati potensiaalselt jagada enamusele inimestele. Varem või hiljem  võime just meie olla need, kes kuuluvad vaeste, hädas olijate, vangide, võlgnike ja reisil hädasolijate hulka. Ilmas pole ühtki teist süsteemi, mille kohaselt materiaalset abi antaks ka võlgnikele või reisil hädas olijatele.

Zakaat väljendab seega vendlust ühe riigi kodanike vahel. Usklikud peaksid olema kui üks keha. Muhammed  ütles: „Kui üks liige haiget teeb, muutub kogu keha rahutuks.”

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?