Tee head teisi haavamata


Jumal käsib moslemitel zakaati anda nii, et võtja ei tunneks end alandatuna või muul moel haavatuna. Islam õpetab meile, et varjatult antud almus on palju parem, kui see, mis on antud avalikult teiste ees.

Zakaatist ja vabatahtlikust almusest on juttu igas ilmutatud religioonis. Heateod on üks tõend kaastunlikkusest teineteise vastu. Kõik ilmutatud religioonid innustavad usklikke ligimesearmastusele. Me kõik tuleme  ju samast allikast ja sama sihiga.

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?