Kümme viga rukja tegemisel


1. Koraani lugemine safraniga segatud vee üle. Seejärel vajutada lehed vee alla, lasta neil edaspidiseks kasutamiseks kuivada; hiljem segada need lehed veega ning juua.

Kommentaar: Safranit sisaldava vee üle lugemine, selle vee sisse lehtede kastmine ning hiljem nende lehtede müümine ravi eesmärgil ei ole lubatud. See on vaid meetod inimestelt ebaausatel eesmärkidel raha välja petmiseks. Õpetlased pole kunagi sellist rukja vormi õigeks pidanud, mille kohaselt kirjutatakse Koraani aajad paberitükile või mõnele muule materjalile ning pärast see kirjutatud maha pesta ja juua seda vett.

2. „Kurja silma“ vastu rukja tegemise ajal selle silme ees nägemine, kes oletatavalt „kurja silma“ peale pani või rukja tegija küsimine džinnilt, et too näiteks haigele, kes talle „kurja silma“ peale pani.

Kommentaar: „Kurja silma” peale panija ilmumine haige ette Koraaniga ravitsemise ajal või rukja tegija nõudmine džinnilt, et too näitaks haigele, kes tema probleemi allikas on, ei ole õige. Selline käitumine rukja tegemise ajal on keelatud. Sellisel viisil käitudes küsime hoopis abi saatanalt, kes võibki ilmuda selle inimese kujul, kes „kurja silma“ peale panemises süüdi on. Selline käitumine põhjustab inimeste vahel vaid vihavaenu ja kasvatab neis hirmu, seega ei ole see lubatud. Koraanis on kirjas: „Ja tõesti oli mehi inimeste seast, kes otsisid abi meestelt džinnide seast ja nad (vaid) lisasid neile koormat.“ (72:6)

3.Ravitava naise mistahes kehaosa otsene puudutamine.
Kommentaar: Mehel, kes teeb naisele rukjat, ei ole lubatud otseselt ühtki selle naise kehaosa puudutada, kuna sellega seostub fitna (kiusatus). Rukja tegija ei ole nagu arst, sest arstil võib naise ravimiseks olla vaja ja lausa kohustuslik naist puudutada, samas kui rukja tegija saab ravida läbi Koraani lugemise ja kerge puhumise, ilma et ta peaks selleks naist puudutama.

4. Koraani ajaati, maagiaga seotud dhikri, kurja silma ja džinniga pitsersõrmuse safranivette kastmine ja selle sõrmuse Koraani värsside peal pitsatina kasutamine, et hiljem need värsid veega segada ja seda vett juua.

Kommentaar: Rukja tegijal ei ole lubatud midagi taolist kasutada. Rukja tegemiseks piisab vaid kavatsusest ravi eesmärgil kasutada Allahi sõna tema Pühast Raamatust; selleks ei ole vaja kasutada ei mingit safranivett, graveeritud pitsersõrmuseid ega vees leotatud paberit.

5. Haigele hundi naha nuusutada andmine põhjusega, nagu kardaksid džinnid hunte ja nende lõhn ajaks nad närviliseks ja sunniks neid põgenema.
Kommentaar: Rukja tegijal ei ole lubatud taolist meetodit kasutada, kuna see on vaid müüt ega põhine ühelgi autentsel allikal. Uskumus, et džinnid pelgavad hunte, on vaid ebausk, millel tõestusmaterjalid puuduvad.

6. Koraaniga ravitsemine läbi kõlari või telefoni, pikkade vahemaade tagant või suurele grupile korraga rukja tegemine.
Kommentaar: Rukjat tuleb teha otse haigele. Seda ei saa teha läbi telefoni, kõlari ega muu taolise, sest see on vastuolus Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم), tema kaaslaste (رضي اﷲ عنهما) ja nendele õiglaselt järgnejate (rahimahum Allah) õpetusega. Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Igaüks, kes uuendab seda meie asja (st usku), seda ei võeta temalt vastu.“ 

7. „Kurja silma“ või maagia tuvastamisel džinnide abi kasutamine või selle džinni uskumine, kes on inimese sees.

Kommentaar: Probleemi tuvastamiseks ning raviks ei ole lubatud kasutada mitte mingisugust abi džinnidelt ega nendepoolset sekkumist (6:128). Nendelt kaasabi otsimist peetakse ebajumalakummardamiseks.

8. Haigel mõne audioseadme vahendusel Koraani tundide viisi kuulata laskmine, valides välja värsse maagiast, kurjast silmas ja džinnidest.

Kommentaar: Koraan või dhikr audiofailina ei toimi nii nagu rukja puhul, sest selleks, et rukja toimiks, ei ole vaja mitte vaid Koraani retsiteerimist vaid ka sellesse uskumist ja kavatsust. Ka on haigele vaja rukja ajal peale puhuda ja seda pole audiomaterjali vahendusel võimalik teha.

9. Koraani värsside paberile kirjutamine ja nende paberilipikute haige erinevate kehaosade külge kinnitamine, kokku murdmine ja hammaste peale asetamine, paberile kirjutatud värsside voodi alla või muudesse kohtadesse asetamine või Koraani värssidega amulettide ja piltide erinevatesse kohtadesse riputamine.

Kommentaar: Paberite kehale kinnitamine või voodi alla või kuhugi mujale asetamine pole lubatud, sest see on sama mis amulettide kasutamine, mille Prohvet Muhammad (صلى اﷲ عليه وسلم) keelustas, kui ütlese: „Allah ärgu täitku amuleti riputaja vajadust.”

10. Väljamõeldud suplikatsioonid, nagu näiteks  „Hažar Yabis, Šihab Qaabis …”

Kommentaar: Kasutatakse palju selliseid suplikatsioone, mida islami allikad ei maini. Need ei ole osa rukjast ja on keelatud, sest Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) kostis: „Igaüks, kes uuendab seda meie asja (st usku), seda ei võeta temalt vastu.“ 

Allikas: http://www.subulassalaam.com/articles/article.cfm?article_id=149

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?