Head kodukombed meestele


LAHKUS
Aiša, Prohveti abikaasa ütles, et Jumala Sõnumitooja (saws) on öelnud: „Kui Jumal soovib ühe pere inimestele head, siis Ta juhib headuse nende vahele.” (Imaam Ahmad, al-Musnad, 6/71; Sahiih al-Džaami, 303) ja „Kui Jumal armastab ühe pere inimesi, siis Ta juhib headuse nende vahele.” ( Ibn Abi al-Dunya ja teised; Sahiih al-Džaami, nr. 1704). Teisisõnu, nad hakkavad olema lahked üksteise vastu. See on aga üks õnneliku kodu alustalasid. Lahkus kaasade ja laste vahel on igati kasulik ning toob endaga kindlasti kaasa palju paremad tulemused kui karmus, nagu on öelnud ka Prohvet (saws) :  „Jumal armastab lahkust ja selle tasu on eriliselt hea, mitte nagu karmuse või millegi muu halva puhul.” (Muslim, Kitaab al-Birr wa’l-Sillah wa’l-Adaab, nr. 2592)

NAISE ABISTAMINE KODUTÖÖDES
Paljud mehed mõtlevad, et majapidamistööd ei ole nende asi. Osad mõtlevad lausa, et selline tegevus alandab nende staatust ja positsiooni, kuid Jumala Sõnumitooja (saws) tavatses „õmmelda oma riideid, parandada oma kingi ja teha mida iganes mehed tavaliselt oma kodus teevad” (Imaam Ahmad, al-Musnad, 6/121; Sahiihal-Džaami, 4927). Seda on kinnitanud tema naine Aiša, kui temalt küsiti, millega Jumala Sõnumitooja (saws) kodus tegeles, jutustas Aiša: „Ta oli nagu iga teine inimene: puhastas oma riideid, lüpsis oma utte ja teenindas end ise.” (Imaam Ahmad, al-Musnad, 6/256; al-Silsilat al-Sahiihah, 671)
Vastuseks küsimusele, mida Jumala Sõnumitooja (saws) kodus tegi, on Aiša vastanud ka järgmist: „Ta tavatses teenindada oma perekonda ning kui palveaeg kätte jõudis, läks ta välja palvetama.” (al-Bukhari, al-Fathi, 2/162).
Mõned mehed nõuavad oma naistelt toitu, kui pott alles pliidil keeb ja laps vajab süüa ning hoolt. Nad ei tule selle pealegi, et võiksid lapse sülle võtta ning temaga seni tegelda, kui toit valmib. Olgu need hadithid neile meeldetuletuseks ja õpetuseks. Kui mehed tänapäeval samuti käituksid kui prohvet Muhammedi (saws) ajal, saavutaksid nad kolm asja:
– Järgiksid Prohveti (saws) head eeskuju, nagu igale moslemile kohane.
– Aitaksid oma naisi, nagu õigele moslemile kohane.
– Tunneksid end rohkem inimlikuna ning võitleksid üleoleku ning upsakuse vastu.

SÜDAMLIKKUS NING HEA HUUMORIMEEL
Südamlikkus oma naise ja laste suhtes on õnneliku ning sõbraliku kodukeskkonna loomise nurgakiviks. Prohvetil (saws) oli tavaks oma naisi kohelda hellalt ja hoolitsevalt, nagu näiteks on jutustanud Aiša: „Jumala Prohvet  ja mina tegime ghuslit (suur puhastumine peale seksuaalvahekorda) üheskoos, ühest veenõust ja ta teeskles, et võtab kõik vee endale, nii et ma ütleks talle: ‘Jäta natuke mulle ka, jäta natuke mulle ka.’” (Muslim bi Sharh al-Nawawi, 4/6). Kui juba Prohvet (saws) ise ei pidanud ennast liiga tähtsaks, et oma naisega naljatada, siis ei tohiks ka ükski teine mees endast liialt palju arvata.
Ka on Prohvet (saws) öelnud: „Parimad teie hulgast on need, kes on parimad oma naistele.”
On teada palju lugusid sellest, kuidas Prohvet (saws) näitas üles lahkust väikeste laste vastu, nagu näitks ta tütrepojad Hasan ja Husayn. Just tema sõbralikkuse tõttu oli lastel alati hea meel, kui Prohvet (saws) reisilt naases ja nad tormasid kõik teda tervitama, nagu on edasi antud ka järgmises autentses hadithis: „Millal iganes ta reisilt naases, läksid lapsed temaga õue kohtuma.”
Prohvetil (saws) oli kombeks neid kõvasti kallistada, nagu on edastanud ka Abdallah ibn Džafar: „Millal iganes Prohvet (saws)  reisilt naases, läksime talle vastu. Ühel päeval läksime mina, Hasan ja Husayn talle vastu. Ta kandis ühte meist süles ja teist seljas, kuni jõudsime Mediinasse.” (Sahih Muslim, 4/1885-2772; vt. kommentaari Tuhfat al-Ahwandis, 8/56)
Ja nüüd võrrelge seda olukorraga paljudes kodudes, kus ei heideta häid nalju (nalju, mis ei haavaks kedagi ja kus ei oleks valesid), kus ei ole ei kiindumust ega halastust. Kes iganes mõtleb, et laste musitamine ei ole mehe väärikusele kohane, peaks lugema järgmist Abu Huraira poolt edastatud hadithi:
„Jumala Sõnumitooja (saws) musitas al-Hasan ibn Alit samal ajal kui al-Aqra’ ibn Haabis al-Tamimi istus nendega. Al-Aqra’ ütles: ‘Mul on kümme last ja ma ei ole kunagi ühtegi neist musitanud.’ Selle peale vaatas Jumala Sõnumitooja (saws) talle otsa ning ütles: ‘Kes ei näita üles armulikkust, sellele ei näidata ka üles armulikkust. Ei ole minu süü, kui sul on südame asemel kivi.’”

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?